Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2003 > Číslo 5 > Úvodem > Václav Žák: Zvláštní diskuse o Evropě

Václav Žák

Zvláštní diskuse o Evropě

Evropská unie je plodem čtyřiceti let pozvolného vývoje. Vznikla na základě děsivých zkušeností ze dvou světových válek: principiálním cílem skrovného Společenství uhlí a oceli bylo zamezit možnosti vzniku třetí světové války. Budou-li si bývalí úhlavní nepřátelé vidět do karet a místo smrtícího boje o trhy spolupracovat, důvody ke konfliktu se omezí.

Spolupráce zakrátko přinesla ovoce. Politika založená na konsensu omezila konflikty i v domácí politice, obecně se prosadil koncept sociálního státu. Za deset let od války se v západní Evropě objevil do té doby nevídaný blahobyt. Politici, kteří začali uhlím a ocelí, se rozhodli postupovat dál. V roce 1958 se v Římě podepsaly smlouvy, jimiž vzniklo Evropské hospodářské společenství.

Už tehdy se prosadil algoritmus, který se používal po celých čtyřicet let vývoje až k současnému stavu. Stanoví se cíl, třeba odbourání cel, který lze prosadit až po létech příprav a adaptace národních ekonomik. A pak, třeba za deset let, se uzavřou příslušné smlouvy.

Úspěch opatrného přístupu vedl k tomu, že integrace nenarážela v členských zemích na výrazný politický odpor. Kromě toho hrozba ze strany východního bloku byla sama o sobě významným faktorem, který umožňoval veřejnost přesvědčovat o výhodách společného postupu.

Výhody společenství vedly k tomu, že i tak euroskeptické země jako Velká Británie se rozhodly do něho vstoupit. Když se v roce 1989 zhroutil východní blok, mělo společenství 12 členů, dvakrát tolik, kolik jich mělo na začátku. A mělo nakročeno k podstatnému prohloubení spolupráce - dovršení patnáctileté přípravy na zavedení společné měny. Měnová unie však vyžaduje podstatně hlubší provázanost základních politik státu - fiskální, monetární, sociální, ekologické atd.

To je mimořádně důležité. V době, kdy padala železná opona, bylo centrálním cílem vznikající Evropské unie dokončení procesu vzniku jednotného trhu se vším všudy - nejen volným pohybem osob, zboží či kapitálu, odbouráním cel, ale také se společnou měnou. Osvobození postkomunistických zemí rychle vedlo k formulování druhého strategického cíle: rozšíření EU na východ. Byl to ambiciózní cíl, který byl opentlen mnoha krásnými slovy o společných hodnotách, ale v základě se opíral o racionální úvahu: pásmo chudoby a nestability na hranicích Evropské unie by dlouhodobě muselo destabilizovat i členské země. Proto se Unie rozhodla rozšířit pásmo stability podstatně dál na východ.

Bohužel, tento cíl byl málo slučitelný s oním prvním: členské země potřebovaly čtyřicet let postupného vývoje, aby se dobraly k měnové unii. Přistupující země to měly zvládnout během několika let. Kladlo a klade to na ně obrovské nároky, které vyvolávají politické protireakce: snaha EU, aby kandidátské země "srovnaly krok" s členskými zeměmi, je mnohde vnímána jako arogance Bruselu.

Sledují-li se v politice málo slučitelné cíle, vždycky to skřípe. Evropská unie investovala do přípravy jednotné měny příliš mnoho, než aby projekt odložila a počkala na kandidátské země. Po vstupu do EU lze tedy očekávat, že nároky kladené Unií budou v některých zemích vytvářet politické napětí. Zejména tehdy, budou-li omezovat manévrovací prostor pro domácí politické reprezentace. Přes všechny problémy, které přinese, je však vstup v bytostném zájmu České republiky. Jiný scénář znamená podstatná ekonomická i bezpečnostní rizika.

O autorovi - Obsah čísla 5/2003


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.