Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2003 > Číslo 5 > Ohlasy a glosy > Vojtěch Bednář: Sociologie chudých?

Vojtěch Bednář

Sociologie chudých?

Sociologie se pokouší teoreticky i prakticky zkoumat lidskou společnost. Bohužel až příliš často dostává nálepku nauky o sociální pomoci. Nedávno proběhl v režii Katedry sociologie a andragogiky Filozofické fakulty UP Olomouc výzkum, který chtěl zjistit názory lidí kupujících časopis Nový Prostor. Ten prodávají lidé v sociální tísni, především bezdomovci, aby si legálně vydělali. Výzkum byl prezentován v médiích, začalo se o něm mluvit.

Když jsem se, jako student oné katedry, vyptával některých laiků, dostávalo se mi až příliš často jednoho typu odpovědí: sociologie je vlastně něco jako zakuklená sociální práce. Posláním sociologů by dle jejich názoru mělo být pomáhat chudým, starat se o potřebné, zkoumat bezdomovce. Bohužel, jak se zdá, tento názor nepatří pouhým několika lidem.

Zřejmě nejznámějším sociologem u nás je Jan Keller. Jeho působením dostala tato věda další punc. A sice že se jedná o zakuklenou ekologii. To také rozhodně není pravda. Sociologie není globalizační, ani antiglobalizační. V davech při zasedání Světové banky či MMF bychom nějaké sociology jistě našli, ale to neznamená že tyto protesty organizují a už vůbec ne z titulu vědy.

Bezdomovci, ekologové, antiglobalizační aktivisté = sociologie. Tato rovnice, zakořeněná v myslích mnoha laiků, ale želbohu i některých vlivných lidí, ba dokonce sociologů samotných, vědu dle mého názoru těžce poškozuje.

Jak správně nastavit semafory, aby chodci pro dlouhé čekání nevcházeli do ulice na červenou, ale zároveň aby doprava byla plynulá? Pomohou sociologové. Jak optimalizovat chodníky na sídlišti, aby na trávnících záhy nevznikaly vyšlapané cestičky? Jak koncipovat prostředky hromadné dopravy? Telekomunikační služby? Jak vysvětlit, že zatímco v reálném světě se nekrade, na internetu masově? To vše jsou otázky mj. pro sociologa. I když bezdomovectví, drogy, alkohol, péče o životní prostředí a další "okrajová" témata mezi ně patří bezesporu také, nepředstavují těžiště sociologie jako vědy. Jsou podstatné, avšak ne klíčové. Věda na nich nestojí.

S nalezením odpovědí na problémy, které jsem výše vyjmenoval, se vyvrací další pověra o sociologii. A sice, že se jedná o čistě teoretickou nauku několika podivínů, která je zcela odtržená od reality. Která se zabývá abstraktní společností, popisuje ji metajazykem, je zcela neschopna reflektovat její skutečnou různorodost, dynamiku. Nepřináší nic praktického.

Je snad smůla, že část sociologů se věnuje pouze teoretickým a vysoce abstraktním otázkám. Kdyby byla sociologie tvořena jen jimi, jednalo by se o mrtvý obor. Sociologie je ale živá a aktivní, hledá odpovědi na konkrétní problémy. Napomáhá zvyšovat kvalitu našich životů i prodávat nové výrobky. Část sociologů-konzervativců tvrdí, že účast například na výzkumech trhu sociologii znásilňuje a poškozuje. Není to tak, jedná se pouze o aplikaci poznatků na aktuální problém. Proti všem, kteří by chtěli sociologii zatlačit na okraj mezi bezdomovce, ekologické aktivisty, anarchisty či do sklepení univerzitních knihoven: je to živý, dynamický a hlavně užitečný obor. Takový, jehož výsledky, byť si to neuvědomujeme potřebujeme každý den. Aby se změnil názor laiků, bude se nejprve muset změnit názor některých sociologů. Ale to nevadí, protože to stojí zato.

Obsah čísla 5/2003


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.