Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2011 > Číslo 2 > V Římě, ještě před Listy

V Římě, ještě před Listy

Jiří Pelikán začínal publikační a vydavatelskou činnost v exilu dřív, než začaly vycházet Listy. Kniha nazvaná XIV. mimořádný sjezd KSČ (Protokol a dokumenty) připomínala na 294 stranách drobného tisku v kapesním formátu událost ojedinělou – sjezd vládnoucí strany, který se odehrál v srpnu v utajení před okupačními jednotkami „spřátelených“ zemí. Ve stručné tiráži se uvádí: 1970 by Europa-Verlag Vienna, Printed in Italia, SALEMI – Roma. Nabízíme pár odstavců z Úvodu k českému vydání (svazek vyšel i v jiných jazycích), datovaného 16. 2. 1970 a podepsaného iniciálami J. P. Je v něm řeč také o potížích, které více či méně provázely exilové nakladatele celou dobu. Druhá část pochází ze Závěru s datem 7. 11. 1969; to svědčí i o tom, jak brzy po odchodu z vlasti se zakladatel Listů pustil do nové práce. Reprodukujeme první stranu obálky, jinak čistě bílé, dokumentující snahu o konspiraci při pašování domů, ale patrně i smysl pro humor.

Uskutečnění českého vydání dokumentů XIV. sjezdu narazilo na velké potíže, které poznamenávají celý náš boj doma i v cizině Protože nemůžeme přijmout finanční pomoc, která by mohla narušit naši politickou nezávislost, museli jsme se spolehnout jen na vlastní síly a na pomoc našich přátel a soudruhů, kteří sami jsou angažováni v těžkém boji za svobodu, demokracii a socialismus. Nedostatek finančních prostředků i možností českého tisku nás postavily před nutnost omezit se při korektuře jen na hlavní chyby, které by změnily smysl, a ponechat všechny ostatní, které čtenář snadno rozpozná. Je to řešení bolestné pro každého, kdo miluje náš rodný jazyk. Přijali jsme je však s nadějí, že tento nedostatek bude napraven při novém vydání v Československu, zbaveném okupace. Teprve potom bude možno dát této publikaci definitivní tvar, nejen po stránce slohové, ale i věcné, srovnáním různých verzí protokolu, podkladových materiálů, usnesení atd.

Do té doby a s ohledem na tyto důvody prosíme čtenáře o shovívavost a pochopení. Jestliže tato publikace přispěje přes všechny tyto nedostatky k lepšímu poznání pravdy, včetně zkoumání kladů i záporů našeho hledání nových cest v r. 1968, k dalšímu myšlenkovému kvašení, ke zkoumání skutečných příčin dočasné porážky„pražského jara“ a hledání pozitivních východisek i  k inspiraci do dalších bojů – pak splní své poslání.

*

Neboť nejde ani zdaleka jen o vnitřní záležitost Československa, nýbrž celého mezinárodního pokrokového hnutí. Tak jako ve chvíli zkoušek v 1. světové válce zklamala II. Internacionála, když podřídila mezinárodní solidaritu mocenským zájmům, tak je ohrožena celá perspektiva socialismu a pokroku ve světě, jestliže se připustí, aby byla pošlapána suverenita a svoboda malé socialistické země jinou, silnější socialistickou zemí, která má více tanků, raket a vojáků. Odčinit tento zločin 21. srpna 1968 je v zájmu socialismu Československa i celého světa, včetně Sovětského svazu, jehož revoluční prestiž byla vážně otřesena touto agresí, jež se obrací proti jeho vlastním zájmům. Jen tak je možno zabránit pokračování a opakování tohoto zločinu.

Čtěte také:

Václav Jindráček: Počátek sporů o Rukopisy na stránkách Athenea

Josef Škvorecký – Lubomír Dorůžka: Dopisy přes oceán

Obsah Listů 2/2011
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.