Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2020 > Číslo 5 > Josef Kuthan: Nejen restriktivní rysy

Josef Kuthan

Nejen restriktivní rysy

K Listům č. 4/2020

Rád bych se vyjádřil k pojednání Karla Hrubého v minulém čísle, ve kterém reaguje na rozhovor Václava Žáka s Jaroslavem Bicanem (Listy 3/2020) o vztahu k naší poválečné minulosti. Nepatřím k těm, kterým bylo o všem vždy okamžitě jasno a za svůj odpor vůči předlistopadovému režimu duševně i fyzicky trpěli, ani k těm, co se snažili bez morálních zásad využívat deficit demokracie k osobnímu prospěchu. Můj vztah ke společenskému vývoji těsně po válce byl emocionálně stimulován tehdejším budovatelským mládežnickým hnutím, ve kterém byli pro mne bezprostředními vzory tehdejší přední svazáčtí funkcionáři Zdeněk Hejzlar, Jiří Kantůrek, Pavel Kohout a Ladislav Lis. Nedokázal jsem ale jako oni měnit své politické postoje, hlouběji analyzovat následný společenský vývoj a zcela jsem se zaměřil na vlastní odbornou kariéru. Proto také cítím trvale i po dlouhých letech vlastní sebereflexi, tedy v duchu uvedených stanovisek Václava Žáka. K příznivému rozvoji soudobých demokratických poměrů se snažím přispět jako řadový penzista alespoň náměty a radami na poli vědy i výzkumu a sdělovat své zkušenosti našim aktivním vysokoškolským učitelům zejména v oblasti chemie. Striktní stanoviska Karla Hrubého vůči minulému režimu plně chápu již s ohledem na jeho jedinečné životní osudy a obdivuhodnou duševní vitalitu i ve vysokém věku. Přesto v jeho článku postrádám zohlednění, že vedle restriktivních a ideologických rysů měl náš poválečný vývoj nepopiratelné progresivní rysy v sociální sféře (např. systém zdravotnictví, dostupnost bytů, zánik bezdomovců) a ve výstavbě (např. hydroelektrárny, pražské metro, systém akademického výzkumu), na které prvá republika ještě nedosáhla. Západní demokratické státy tyto skutečnosti přes své zásadní politické i ideologické výhrady plně respektovaly a uznaly celé poválečné Československo za platného člena OSN. Názor Karla Hrubého, že tomuto státu by neměl být přiznáván jako „komunistické diktatuře status právního státu“ pokládám za příliš emocionální již proto, že naprostá většina občanů se na jeho rozvoji vědomě podílela. Tím nikterak nezlehčuji, v souladu s postoji Václava Žáka, jeho represivní charakter ani nezamlčuji trvale odsouzeníhodné činy, jako byly politické procesy a pronásledování jeho oprávněných kritiků.

Josef Kuthan, Praha

Pozn. red.: Na text Karla Hrubého reaguje také Václav Žák v tomto čísle v textu Komunismus jako tabu

Obsah Listů 5/2020
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.