Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2006 > Číslo 4 > Knihy

Knihy 4/2006

Jan Čáka: Poutník Mácha

Velký básník byl také velkým chodcem – vyrážel z Prahy k desítkám hradů, proputoval dějiště Máje a Cikánů, vystoupil na Sněžku a jeho největším výkonem byla cesta do Benátek a zpět, kterou se svým přítelem urazil za pouhých šest týdnů. Kniha se snaží na základě Máchova díla, korespondence a jiných dokumentů vystopovat všechny Máchovy pěší cesty až po noční běh z Litoměřic do Prahy k synově kolébce. Poutavě napsaná knížka doprovázená několika mapami a autorovými obrázky cílů básníkových cest potěší snad každého Máchova ctitele. Vyšlo poprvé před třiceti lety, druhé vydání je však doplněno a rozšířeno.

Jan Čáka: Poutník Mácha, Knihkupectví – Mária Olšanská, Příbram 2006, 189 s., cena 239 Kč -jn-

Jiří Kosta: Česká/Československá ekonomika ve světle měnících se systémů

Poslední z četných publikací Jiřího Kosty, který letos oslaví 85. narozeniny, shrnuje převážně texty vzniklé v zahraničí v době vynuceného exilu. Český čtenář tak dostává příležitost seznámit se s tvorbou tohoto ekonoma původně publikovanou v cizích jazycích. Autor uspořádal příspěvky do dvou částí. První se zabývá ekonomickým vývojem Československa (České republiky) od předmnichovských časů přes léta „reálného socialismu“, včetně pokusů o ekonomickou reformu v šedesátých letech, až po počáteční období po sametové revoluci. Druhá část se věnuje koncepčním aspektům systémových změn. Čtenáři znající J. Kostu z česky publikovaných textů zjistí, že způsob jeho ekonomického myšlení, jak je prezentoval v zahraničí, je totožný. Ve své předmluvě jej charakterizuje: „Jestliže se hlásím od počátku až podnes k socialistickým hodnotám, pak stejně důsledně odmítám přístup, který vychází z jednou pro vždy dané institucionální podoby systému. Jinými slovy: socialismus (jako idea) se v mém pojetí nerovná ,reálnému socialismu‘ (sovětského typu). A navíc: podoba tržního systému není jednou provždy dána, je třeba ji trvale přizpůsobovat měnícím se (přírodním, sociálním, ekonomickým atd.) podmínkám.“ V první části sborníku najde čtenář bohatou faktografickou, zejména statistickou, dokumentaci k tématu. Druhá část vedle teoretických úvah a soudů zaujme zejména mezi českými čtenáři téměř neznámým obšírným přehledem o ekonomech českého a slovenského původu ze dvou emigračních vln. U vybraných osob jej autor obohatil poznámkami, jež blíže charakterizují jejich profesionální působení v zahraničí a publikační aktivity.

Jiří Kosta: Česká/Československá ekonomika ve světle měnících se systémů, 220 s., náklad a cena neuvedeny, Ekonomická fakulta VŠB TU, Ostrava 2005 -zš-

Czesław Miłosz: Saligia a jiné eseje

„Každý, kdo bere náboženství vážně, se namísto zalepování trhlin musí starat o to, aby se co nejvíc vyhrotil jeho konflikt s obrazem světa, který nám ukládá vítězná věda a technologie, o kterých s ohledem na vnější, nebo dokonce vnitřní zisk říká, že nejsou nebezpečné,“ psal velký polský básník Czesław Miłosz o jednom ze svých životních témat, erozi náboženského vědomí pod vlivem moderní vědy. Byl římský katolík, vědou byl fascinován vlastně od dětství a věděl, že útěšné sebeklamy mohou nanejvýš přinést odklad, ale nikoliv řešení. Možná také proto se asi nikdy v žádných dějinách literatury neocitne v kapitole nazvané „Katolická literatura“? I další texty v této důležité knize ukazují ústřední témata Miłoszova přemýšlení českému čtenáři.

Czesław Miłosz: Saligia a jiné eseje, vybral a přeložil Josef Mlejnek, náklad neuveden, doporučená cena 225 Kč, Barrister & Principal, Brno 2005 -vb-

Jiří Glonek, David Papajík: Dějiny obce Hlubočky

Hlubočky nedaleko Olomouce jsou malé, ale mezi sídly, které mají status obce, patří mezi největší. Jejich dějiny obsahují něco, co přesahuje záběr regionu. Faktor, který umožnil cestu k výjimečnosti, je založení železáren (zárodku pozdějšího podniku MORA) v roce 1824. Rozvoj akceleruje díky trati Olomouc–Bruntál–Krnov. Nejzajímavější kapitolou je období 1918–1938. Jiří Glonek, hlubočský rodák, s citlivostí, znalostí tématu, pramenů, literatury i pamětníků rozebírá osudy obyvatel obce, která zažívala několikanásobné osamocení a jejíž vnitřní svět se zcela odlišoval od jiných převážně německých sídel severu Moravy i západního Slezska (snad s výjimkou Rapotína a města Odry, jež mělo přezdívku „Malá Moskva“). Hlubočky se staly jádrem komunistického a vůbec levicového vlivu na Olomoucku a svým antifašistickým a prodemokratickým zápasem zanechaly ve vztazích mezi Čechy a Němci světlou stopu. Moravia byla magnetem, který přitahoval dělnictvo obou národů, a každodenní školou solidarity. Podle pamětníka a jednoho z vůdců levicového hnutí v obci (zatvrzelého stalinisty) Adolfa Schildera byly Hlubočky při volbách v roce 1935 jediným německým obvodem v ČSR, kde komunisté neztratili hlasy. Nelze se nezmínit o postavě procházející celým obdobím první republiky, která byla hnacím motorem nehenleinovských sil v obci. Rodák z Přísečnice v Krušných horách Franz Enzmann po celá 30. léta nasazoval život, ať už jako člen delegace, která v Říši intervenovala za předsedu německých komunistů Ernsta Thälmanna, nebo v září 1938, kdy za jeho osobní účasti došlo po vyhlášení mobilizace k zatýkání nejvlivnějších henleinovců. Hlubočská buňka antifašistů byla rozprášena. Část musela narukovat, mnozí zemřeli na východní frontě (padlo 88 obyvatel), část odešla do exilu, zbytek se pokusil přežít. S odchodem většiny Němců pak výjimečnost obce zaniká. Historie novodobých Hluboček klade spoustu otázek a ten, kdo bude hledat odpověď, se bez této publikace neobejde.

Jiří Glonek, David Papajík: Dějiny obce Hlubočky, Alda, Olomouc 2006, 342 s., náklad neuveden, 260 Kč -ln-

Karel Konečný, Tomáš Motlíček (ed.): Emigrace.

Dočítáme se o tragické úloze Arnošta Frischera upozorňujícího v londýnském exilu na osud Židů na kontinentu, o tom, jaký dopad měl útěk Bohumila Laušmana na jeho rodinu doma, tři příspěvky jsou o posrpnové československé emigraci ve Švýcarsku, jeden se týká téhož tématu, ale v Norsku. Jedna studie je věnována Leopoldu Slívovi, legionáři, účastníku druhého odboje a osobnosti protikomunistického demokratického exilu. Nejobsáhlejší příspěvek je od Dušana Havlíčka a věnuje se obsahové, statisticky propracované analýze exilových Listů. Výběr textů oživuje někdejší diskuse o našem vztahu k západnímu mírovému hnutí, i autentickému, i ovládanému Sovětským svazem. Výjimečnou roli Milana Kundery připomínají ukázky z jeho vlastních textů i ohlasy na ně.

Karel Konečný, Tomáš Motlíček (ed.): Emigrace. Sborník historických prací Centra pro exilová studia, 140 s., cena neuvedena, Univerzita Palackého, Olomouc 2006 -vb-

Amos Oz: Jak vyléčit fanatika

Kniha sestává ze dvou esejů. První, Mezi dvěma právy, podává autorův názor na izraelsko-palestinský konflikt jako na střet mezi dvěma stejně silnými a podloženými nároky, který může být vyřešen jedině pro obě strany bolestným kompromisem. Druhý, se stejným názvem jako celá kniha, definuje fanatismus jako neochotu uznat nároky soupeře a přijmout kompromis. Autor potvrzuje svou pověst vynikajícího spisovatele, jeho myšlenky jsou pronikavé, přesně formulované a nechybí jim ani humor (podle jehož absence bezpečně poznáme fanatika). Rád bych četl něco podobného také z pera Palestince, pak bych snad uvěřil, že Ozova naděje dočkat se „šálku kávy, k němuž se Izraelci a Palestinci sejdou nad hotovým dílem“, bude naplněna.

Amos Oz: Jak vyléčit fanatika, Paseka, Praha-Litomyšl 2006, 75s, náklad neuveden, cena 89 Kč -jn-

Knihy

Související články

Knihy 3/2006

Knihy 2/2006

Knihy 1/2006

Obsah Listů 4/2006


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.