Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2008 > Číslo 5 > Jan Novotný: Demokratický hegemon?

Jan Novotný

Demokratický hegemon?

„Velkým průlomem“ nazval ­­Ji­ří Pelikán v úvodníku Listů z října 1989 události, které zname­naly ukončení mocenského monopolu komunistické strany a nastolení politického pluralismu v Polsku. Mohli a chtěli českoslovenští reformní komunisté, kdyby se do­kázali vyhnout sovětskému vpádu, uskutečnit Velký průlom již o dvě desetiletí dříve (a navíc spíše z vlastní vůle než pod tlakem opozice)? Tato otázka se často klade a řeší na základě pouhých dojmů, bez přihlédnutí k dokumentům. Seriozní úvaha by neměla přejít text Analýza činnosti strany a vývoje společnosti od XIII. sjezdu a hlavní úkoly strany v nejbližším období, vypracovaný pro XIV. sjezd KSČ a zveřejněný spolu s ostatními dokumenty a protokolem mimořádného sjezdu v bílé brožuře, kterou vydal roku 1970 Jiří Pelikán v Římě. Brožura nese krycí název V. I. LENIN SPISY XIV. A na její 233. straně v závěru kapitoly Vývoj politického systému čteme: „S tím shora popsanou situací souvisí i nutnost zajišťovat v novém politickém systému vedoucí politický vliv strany novým způsobem: a) ideově politickým vlivem ve společnosti, přitažlivostí, průbojností a přesvědčivostí programu strany i jejích politických konkrétních návrhů a koncepcí; b) zároveň však vedoucí postavení  strany musí být zabezpečeno i institucionálně; kdyby neexistovaly jiné politické strany, byla by tato stránka věci jednodušší. Při jejich reálné existenci je však nezbytné v dlouhodobější perspektivě, tj. včetně nových ústavních řešení počítat s tím, že případná ztráta většinových pozic komunistické strany v mocenskopolitických institucích (stát, NF) by byla prakticky nástupem jiné strany k získání ­těchto pozic, tj. politicko-mocenským převratem. Teoreticky je sice představitelný stav, kdy by to nemuselo ohrozit socialistický a komunistický vývoj; politicky odpovědně viděné podmínky u nás však podobnou úvahu jako politicky reálnou musí dnes vyloučit v dohledné perspektivě (5 let). Politicky bude proto nutno zabezpečit ­souhrnem  promyšlených opatření, aby vztahy uvnitř NF a volební systém zajišťovaly hegemonii a preferenci komunistické strany tak, aby ani v NF, ani v zastupitelských státních orgánech (federálním a národním, nikoliv v místních) nemohlo dojít k menšinovému postavení komunistické strany.“

Reformní komunisté tedy zřejmě chápali, že dovedou-li své demokratizační záměry do konce, bude nutno počítat s koncem hegemonie jejich strany. Z pochopitelných důvodů (dosud živá vzpomínka na Maďarsko, sílící tlak z Moskvy) by však tento konec rádi odložili na co nejpozdější dobu.

Jan Novotný

Obsah Listů 5/2008
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.