Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2009 > Číslo 1 > Dagmar Vaněčková: Pocta římským Studiím

Dagmar Vaněčková

Pocta římským Studiím

„S trvalou vděčností za vše, co pro nás v letech nesvobody znamenal tajně z Říma dovážený časopis Studie, vybíráme k 50. výročí jeho založení ze sto třiceti dvou čísel, naplněných příspěvky více než sedmi set autorů, nepatrný vzorek obsahu...“ Takto uvozuje Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, vydavatel čtvrtletníku Teologické texty, jejich loňské číslo 3, jímž vzpomněla jednak in memoriam iniciátora Studií, filozofa Karla Vránu, a zejména pak od roku 1967 do roku 1991 jejich redigování teologem Karlem Skalickým. Pod jeho vedením římské Studie, vydávané Křesťanskou akademií, doznaly vysoké odborné úrovně a staly se duchovní základnou komunikace mezi náboženskými vyznáními, generacemi a ideovými orientacemi. Staly se nadstranickou, vzácně otevřenou službou české kulturní veřejnosti a nadčasovým zdrojem křesťanských inspirací. Tyto Teologické texty, zamýšlené jako pocta římským Studiím, publikují vedle dokumentů Charty 77 a sdělení VONS, týkajících se pronásledování církve, kněží a věřících, příspěvky autorů zvučných jmen, a to nejen katolíků, z exilu i z vlasti. Za všechny zmiňme alespoň některé: slavista z Freiburgu prof. Antonín Měšťan podal Masarykovu interpretaci díla Lva Tolstého, Horlivost pravdy a tolerance rozebírá Jan Milič Lochman, po dvakráte rektor univerzity v Basileji, knihu Ria Preisnera Česká existence recenzuje nezapomenutelný P. Josef Zvěřina, Uvedení do víry Waltera Kaspera oceňuje P. Petr Kolář, úvahu o Zdeňkovi Kalistovi sepsal historik Jaroslav Opat, neméně závažné je zamyšlení P. Karla Vrány Otázka Boha v totálně technologické společnosti, P. Tomáše Špidlíka Služebníci slova či P. Oty Mádra o takzvané podzemní církvi. Nechybí zpráva o pražské návštěvě převora ekumenické komunity ve francouzském Taizé Rogera Schutze. Úvodní Punctum saliens neboli o ideové linii Studií psal sám Karel Skalický, který rovněž svého času zveřejnil z evangelijních pozic polemiku pod názvem Opus bonum odpovídá, aby tak reagoval na kritické hlasy o exilových setkáních a debatách věřících s ateisty či agnostiky (v kteréžto tradici je dodnes v Praze pokračováno). Osobnost Karla Skalického, nejen členstvím v redakční radě Listů a tím, že v nich publikuje, přesahuje ryze církevní působení. Nositel Řádu TGM, rodák z Hluboké nad Vltavou, přednášel fundamentální teologii na římské Lateránské univerzitě, čemuž se nyní věnuje na teologické fakultě Jihočeské univerzity, kde donedávna působil i jako děkan.

Dagmar Vaněčková

Obsah Listů 1/2009
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.