Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2009 > Číslo 3 > Architektura: Kotěra, Gočár, Projektil...

Architektura

Kotěra, Gočár, Projektil...

Na práci Projektilu je mi sympatický podrobný průzkum terénu, který předchází samotnému procesu navrhování, neboť jak poznamenal Roman Brychta, „forma plyne z nasání, z poznání místa“ a samozřejmě z funkce stavby. Díky tomuto „nasávání“ tři klíčové realizace Projektilu (Národní technická knihovna v Praze, Ekologické centrum Sluňákov v Horce u Olomouce a Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové) vyrůstají ze země s přirozeností mohutného stromu, jehož koruna, pokud by byl vysazen jinde, by byla tvarována zcela odlišně. Půdorys královéhradecké knihovny ve tvaru písmene X, stejně originální jako sférický čtverec pražské bibliotéky a terénní vlna Sluňákova, není dílem náhody ani exhibicionismu. Za determinujícím procesem nasávání místa, nacházejícího se těsně za hranicí intravilánu historického města, totiž následovalo detailní studium starých, především Gočárových regulačních plánů. Architekti si povšimli, že Gočár v detailním rozpracování regulace Orlické kotliny z let 1926–1928 navrhoval na místě dnešní knihovny blok ve tvaru poloviny písmene X. Architekti pak tento útvar i vzhledem k potřebné velikosti budovy znásobili, čímž – jak uvedli – toto místo, neuralgický bod orlického nábřeží, zviditelnili.

Strohá, ušlechtile prostá minimalistická budova měla být podle jejich prvotního záměru provedena z litého probarveného betonu. Ovšem po jistých (technologických) nesnázích sešlo z užití oranžového pláště, příliš explicitně evokujícího Gočárovu architekturu „demokratické cihly“, se kterou se Ulrichovo město ztotožnilo a přijalo ji za svou. Domnívám se, že tím architektonická koncepce budovy neutrpěla, spíše naopak. Jednoduchému a pregnantně formulovanému pojetí šeď betonu prostě sluší více než méně přirozená barevnost. V interiérech budovy má barva svoje opodstatnění. Velkoryse řešené prostory, v posledním poschodí prosvětlené skrze střešní kruhové otvory, zútulňuje a vnáší do nich intimitu, kterou podtrhuje rastr žlutě lakovaných kulatých oken. Práce s barevnými tóny uvnitř budovy je rafinovaná, neboť se soustředila pouze na lité podlahy, které škálu barev od červené po žlutou odrážejí na okolní stropy a stěny. Díky tomuto efektu, s nímž možná autoři předem nepočítali, působí průhled skrze kruhový otvor schodiště, protnutý pravidelným rytmem jeho ramen, skutečně podmanivým dojmem.

Architektonickému pojetí knihovny, o jejímž provozním uspořádání není nutné detailněji pojednávat, lze vytknout jediné. Příliš cizorodě působící velká obdélníková okna v průčelích jednotlivých křídel. Představují ovšem jen drobnou vadu na kráse budovy, jejíž přínos pro konzervativní Hradec Králové spočívá v mnoha jiných aspektech. Nová knihovna s celou svojí anabází nenaznačila městu, jen jakým způsobem se kvalitní architektura má vybírat – tedy transparentní a demokratickou soutěží –, ale vyvolala i patřičnou diskusi, které je vždy zapotřebí, aby dnešní architektura nebyla většině populace tak vzdálená. Dále poskytla vědecké knihovně důstojné útočiště a návštěvníkům skvělé prostředí ke studiu a bádání. To nejdůležitější ovšem je, že v Hradci Králové konečně od časů Jana Kotěry a Josefa Gočára vzniklo další architektonické dílo mimořádné kvality.

Jakub Potůček

Projektil architekti (Roman Brychta - Adam Halíř - Ondřej Hofmeister - Petr Lešek), Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 2002–2008

Obsah Listů 3/2009
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.