Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2009 > Číslo 5 > Knihy: 5/2009

Knihy: 5/2009

Svět bez nás

Představme si, že jednoho dne naráz zmizí ze světa všichni lidé. Jak dlouho bude přírodě trvat, než obnoví ráj na zemi, který panoval před naším příchodem? Podaří se jí vůbec zahladit všechny naše stopy? Které z nich mohou být pro pozůstalé tvory dlouhodobě nebezpečné? A které se ukáží být nejtrvalejšími? Takové otázky si klade americký spisovatel, novinář a pedagog. Způsob, jímž by lidé mohli vyhynout či odejít, záměrně nespecifikuje, nemá v úmyslu se zabývat „katastrofickými scénáři“, ale spíše poukázat na tvůrčí sílu přírody a pomíjivost lidských zásahů. Kniha spojuje vědeckou erudici s nevšedním literárním talentem, nejlépe je sednout si k ní ve chvíli, kdy je před námi dostatek volného času, protože odtrhnout se dokážeme jen stěží.

Alan Weisman: Svět bez nás, Argo a Dokořán, Praha 2009, 409 s., cena 359 Kč.

-jn-

Náhoda a nutnost

Dílo jednoho ze zakladatelů molekulární biologie a nositele Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu z roku 1970 je uvedeno citáty z Démokrita a z Camusova Mýtu o Sisyfovi. Autor se v něm zamýšlí nad filozofickým poselstvím moderní, na exaktním poznání založené biologie. Polemizuje s „neúnavnou a heroickou snahou všech náboženství, téměř všech filozofií a dokonce i části vědy popírat vlastní nahodilost“. České vydání obsahuje kromě překladu Monodovy knihy i jeho nobelovskou přednášku, devět článků našich odborníků, vyrovnávajících se z různých pozic s různými stránkami Monodova díla, a další zajímavé doplňky. K těm patří i mnohdy až neurvale kritický komentář editora k Náhodě a nutnosti, začínající zjištěním, že motto knihy nelze u Demokrita nikde najít. Celý soubor je dramatickým střetnutím idejí a svědčí o stálé aktuálnosti Monodových myšlenek

Anton Markoš, ed.: Náhoda a nutnost. Jacques Monod v zrcadle dnešní doby, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2008, 443 s., cena 350 Kč.

-jn-

Gaia vrací úder

Autor je přesvědčen, že Gaiu, tenkou sférickou slupku země a vody mezi žhavým jádrem Země a svrchní atmosférou, narušuje agresivita dnešní civilizace natolik, že ji lze považovat za chorobu, proti níž se Gaia jako každý organismus bude stále tvrději bránit. Chceme-li si své místo na Zemi udržet, neměli bychom uvažovat o trvale udržitelném rozvoji, ale spíše o trvale udržitelném ústupu. Autor načrtává historii Gaie od jejího vzniku až po budoucí zánik, zamýšlí se nad naším místem v této historii a podává prognózu vývoje v 21. století. Opírá se vždy o racionální argumentaci a o hluboké přírodovědecké znalosti. Knihu je možno číst jako výzvu k překročení úzkých časových horizontů, v nichž většinou uvažují o budoucnosti politici i jejich voliči.

James Lovelock: Gaia vrací úder. Proč se Země brání a jak ještě můžeme zachránit lidstvo, Academia, Praha 2008, 196 s., cena 225 Kč.

-jn-

Metamorfózy hudby

Květoslava Fulierová sa narodila v roku 1932 v Olomouci, gymnázium absolvovala v Uherskom Brode, študovala na Vyššej škole umeleckého priemyslu v Brne. Od roku 1960 žije v Bratislave, kde sa začala jej dráha profesionálnej výtvarníčky. Dcéra Marie Zavadilovej, učiteľky, divadelníčky, etnografky, huslistky, fotografky, sa dlho nevedela rozhodnúť, ktorej z múz by sa mala upísať: hudbe, či výtvarnému umeniu? Napokon sa rozhodla pre druhú umeleckú disciplínu, no jej obrazy budú už celoživotne inšpirované hudbou Bacha, Beethovena, Mozarta, Čajkovského, Suchoňa, Cikkera, Moyzesa, Chačaturjana, Zeljenku, Godára... Hudbou, ale aj hudobnými nástrojmi či hudobnými formami. Výtvarníčka s hudobným vzdelaním a interpretačnou i pedagogickou praxou prostredníctvom obrazov a grafík vytvára priam kozmický priestor; „zapĺňať ho zážitkami z videného a najmä počutého, pohybom a jeho tušenými hlbinami. Zapĺňa ho prúdením času, vesmírom človeka (na obrazoch však prítomného nanajvýš ako silueta) so všetkou jeho pocitovou a citovou výbavou. Fulierovej transpozície hudby sú zrelé a znelé, výtvarne muzikálne, pôsobia harmóniou detailu a celku, kde sa snové „uskutočňuje“ v najtesnejšej blízkosti reálneho, akoby dotykom motýlieho krídla, po ktorom sa dá namaľovať každý tón. O tom všetkom hovorí monografia plná súzvučnej, viditeľnej hudby. Fulierovej výtvarné prelúdiá, menuety, fúgy, sonáty, suity, kantilény, serenády, rapsódie... sprevádzajú už publikované rozhovory a fotografie.

Květoslava Fulierová: Metamorfózy hudby, Foart, Bratislava 2008, 248 s., cena a náklad neuvedené.

-mah-

Umělec a matematik

V období 1935–1983, zejména však od 50. do 70. let, udávaly v matematice tón monografie usilující o jednotné zpracování hlavních témat. Výrazným rysem těchto spisů byl puristicky čistý, důsledně neosobní sloh, na němž se dokázaly kupodivu sjednotit mnohdy až excentrické osobnosti čelných francouzských matematiků. Kniha poodkrývá roušku nad tajemstvím historie a fungování skupiny „bourbakistů“ a ukazuje, jak byly jejich životy a práce ovlivněny dramaty 20. století. Zvláště podrobně se kniha věnuje bratru známé filozofky Andrému Weilovi a Alexandru Grothendieckovi, který roku 1991 spálil tisíce stran svých matematických rukopisů a ukryl se před světem na neznámém místě v Pyrenejích.

Amir D. Aczel: Umělec a matematik. Příběh o Nicolasi Bourbakim, geniálním matematikovi, který nikdy neexistoval, Academia, Praha 2008, 189 s., cena 195 Kč.

-jn-

Kronika komunistického Československa

Kniha je součástí připravované autorovy desetidílné monografie o dějinách Československa v období 1945–1968 (zatím vyšly tři svazky). Umožňuje čtenáři dvakrát po sobě projít nejdrsnějším obdobím vlády komunistů u nás a nahlížet je z perspektivy muže, který se dostal na špičku mocenské pyramidy, a z perspektivy jeho bývalého přítele, který se z ní zřítil až na popraviště. Těžko říci, čí osud je hroznější – svým způsobem oba pod vnějším tlakem poplivali vlastní dílo a stali se tragikomickými figurkami na šachovnici, po níž jimi tahal – kdo vlastně? Kniha ponechává nejtěžší otázky otevřeny, umožňuje však si je položit se znalostí reálií.

Karel Kaplan: Kronika komunistického Československa. Klement Gottwald a Rudolf Slánský, Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal, Brno 2009, 375 s., cena 495 Kč.

-jn-

Sám proti zlu

Péčí o chudé a životem postižené děti bez ohledu na národnost se snad hlavní hrdina knihy aspoň pro zasvěcenější legendou stal. Přesto není zbytečné přečíst si zatím nejúplnější životopis od zkušeného autora. Hrdinova velikost imponuje i jinak: třeba schopností stát proti duchu doby či prostě mimo něj, nahlížet na rub sebeušlechtilejších frází; ať už s Pitterem souhlasíme nebo ne, uvědomíme si, jak těžké je udržet si svébytnost nejen pod tlakem diktatur, ale i pouhého „ducha doby“; všímat si, kdo trpí, i když bychom se raději s davem radovali. Domýšlet do konce, co se do konce domýšlet nechce. Imponuje také Pitterova schopnost nedbat na vnějškovou důstojnost, vytrvale hovořit i do rádia, i k zástupu shromážděnému na náměstí, podle okolností. A schopnost vydržet na místech, kde nejen že nekyne sláva, ale ani příliš viditelné výsledky těžké práce. Takovým místem snad ještě víc než dětský domov byl poválečný uprchlický tábor.

Pavel Kosatík: Sám proti zlu. Život Přemysla Pittra (1895–1976), Paseka, Praha-Litomyšl 2009, 384 s.

-vb-

Knihy všech ročníků

Obsah Listů 5/2009
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.