Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2011 > Číslo 1 > Knihy 1/2011

Knihy 1/2011

Holá veta o láske

Prozaik Dušan Dušek (1946) je vnútorným ustrojením básnik. Dokazuje to aj najnovšou knihou, ktorú vydal dnes už jeho domovský Slovart. Znovu ponúka rozhovory a mikropríbehy tematicky krúžiace okolo lásky v jej najrozličnejších podobách. Láska, autorov láskavý, sústredený pohľad na veci a okolo nás mnoho ráz nadobúdajú povahu atmosferických javov: „Stehmi letu a krátkymi trilkami vyšívali povetrie“, „dom obrastá psím brechotom“, „v diaľke sa všetky zvony menia na konvalinky: ich vyzváňanie je len vôňa vzduchu“. Aj dialógy jednotlivých hlavných postáv, párov (Alica a Timo, Terka a Juraj) sú už tradične výrazne poetizované, plné slovných hračiek a neologizmov, naskrze dušekovské, do značnej miery rovnaké, hoci ide o iné postavy. Tento základný poetický materiál zavše tvorí kontrapunkt k iným, drsným správam a udalostiam zo života ľudí. Neskôr ich v knihe dopĺňajú kurzívou vysádzané úvahy na tému výber predlohy, vhodnosť textu či možnosti filmovej adaptácie (autor vyučuje scénaristiku na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave). Tieto miesta v knihe nie sú, žiaľ, vždy objavné: „... Spracovanie sa asi najlepšie ukáže (alebo neukáže) pri samotnej práci na adaptácii...“ (s. 96), „... V každom prípade platí: Vybratý text by mal obsahovať príbeh, ktorý sa bez ohľadu na žáner naozaj dá rozprávať, ktorý potrebuje svojich filmových rozprávačov, čiže scenáristu a režiséra...“ (s. 101). Súčasťou ďalšieho tematického plánu knihy je totiž príprava filmu, literárna predloha a práce na scenári, pričom jedno i druhé Dušek organicky a originálne vplieta do nelineárne rozprávaného deja, zvyšujúc tak jeho dramatickosť v každej časovej rovine. Suverénne sa pohybuje v dvoch umeleckých disciplínach i na ich pomedzí. Nakrútil knihu, napísal film.

Dušan Dušek: Holá veta o láske, Slovart Bratislava 2010, 158 s., cena 9,95 eur.

-mah-

Strategické řízení ve veřejné správě a přístupy k tvorbě politiky

Autoři vycházejí z předpokladu možnosti ovlivňovat společenské procesy nástroji strategického řízení. Zamýšlejí se, jak je možné strategicky vládnout a řídit ony procesy, pokoušejí se rozvíjet ideje strategického řízení ve veřejné správě v podmínkách ČR, vymezují dimenze a aktéry strategického vládnutí a strategického řízení, zkoumají proces strategického řízení a strategického plánování ve veřejné politice. Analyzují existující stav na úrovni ústředních orgánů státní správy, roli vizí, prognóz, strategií, koncepcí a prováděcích plánů a metodik ve strategické řízení a plánování činnosti resortů. Současně ukazují na možnosti použití vybraných teoretických konceptů řízení veřejné správy. Problém řízení a rozhodování ve veřejné správě autoři přibližují na případových studiích z ústřední státní správy ČR. Obsah je patrný z názvů: Tvorba strategických bezpečnostních dokumentů, Strategický rozhodovací proces o dislokaci radiolokátoru americké protiraketové obrany, Strategické řízení vzdělávací politiky v České republice: Příklad Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha) a Strategie udržitelného rozvoje – nástroj pro strategické řízení?

František Ochrana (eds.) a kol.: Strategické řízení ve veřejné správě a přístupy k tvorbě politiky, Fakulta sociálních věd UK, matfyzpress, Praha 2010.

-ar-

Slunci vstříc

Student architektury, jehož tělo bylo v říjnu 1981 nalezeno na dně Macochy, zanechal rozsáhlou literární pozůstalost. Tato kniha z ní podává výběr (podrobněji je přístupná na internetu), který dokumentuje Švandovo myšlenkové zrání a okruh jeho zájmů. Švanda rád psával dopisy bez začátku a bez konce – takovým dopisem je i tato kniha. Je hledačem víry a smyslu, ale i fantasta, rebel a provokatér. Hluboce prožitá cesta do Itálie, během níž se setkal se svým prastrýcem, pozdějším kardinálem Špidlíkem, jako by posílila jeho jistoty – poslední autorovy písemné projevy činí sebevraždu nepravděpodobnou. Pozornému čtenáři však zatrne, když si v autorových textech povšimne motivů jezera mezi skalami a zavěšení nad hlubinou.

Pavel Švanda: Slunci vstříc, Ondračka, Brno 2010, 112 s., cena 225 Kč.

-jn-

Noc po fronte

Po knize Sedem dní do pohrebu (Listy 2/2010) se objevuje další dílo z autorovy pozůstalosti. Tentokrát jde o soubor vzpomínek na předválečná a válečná léta, která prožil většinou v Bratislavě. Osobní trýzně (např. zážitky introvertního mládence z tanečních) se prolínají s pozadím daným historií (dvouměsíční pobyt v koncentračním táboře, přechod fronty přes Bratislavu). Zajímavá je charakteristika Slovenského štátu, který ochotně obětoval Židy, ale šetřil umělce přes jejich levicové a opoziční sklony. Autor je vynikající pozorovatel a svědek, jeho těžce nalézané životní poslání přesně vyjadřují slova: „moje miesto bolo na rozhraní, a kedykoľvek som sa chcel zaradiť, byť niekým, kráčať s inými, nebol som sám sebou, zradil som seba, ale to som vtedy ešte nevedel...“

Ján Rozner: Noc po fronte, Marenčin PT, Bratislava 2010, 264 s., cena 11,90 eur.

-jn-

Viděno deseti

Deset novinářů hovoří s devíti (protože Miroslav Štěpán k rozhovoru nesvolil a v knize je jen montáž z jeho dřívějších vyjádření) lidmi, kteří však nejsou vždy zrovna klíčovými osobnostmi a nelze je také jednoznačně zařadit do protilehlých polovin politického spektra, jak by to naznačovala obálka (např. Valtr Komárek zajisté inicioval změny, ale měl také blízko k bývalým vládnoucím strukturám). V rozhovorech se neprozrazují žádné tajnosti, stupeň jejich zajímavosti je různý. Někdy upoutá osobní svědectví o účasti na událostech – Ladislav Kantor jako šéf prezidentova sekretariátu –, jindy ukazují stupeň odtržení někdejších mocenských špiček od reality – Jan Fojtík věřící, že nebýt nezodpovědnosti Chruščova a Gorbačova, mohli jsme dodnes zdárně budovat komunismus. Hlubší zamyšlení nad nutností pádu předlistopadového režimu najdeme u bývalého Adamcova poradce Oskara Krejčího, Pavel Bratinka nekonvenčně charakterizuje situaci disidentů v osmdesátých letech a vyjadřuje obdiv i výhrady k Václavu Havlovi.

Dušan Spáčil / Karel Sýs & kol.: Viděno deseti. Rozhodující události mocenského zvratu v roce 1989 očima klíčových osobností z obou stran politického spektra, Bondy, Polart a Futura, Praha 2009, 199 s., cena 246 Kč.

-jn-

Piłsudski, Katyň, Solidarita...

Od připomínky dělení Polska přes – již podrobný – popis ustavení novodobé Polské republiky až po počátky současné polské demokracie sahá zájem významného maďarského historika a diplomata v této knize. Českému čtenáři může nabídnout také například málo známá fakta o složitosti polské východní politiky, vztahu v Ukrajincům, Litevcům, Rusům. Autor věnuje náležitou pozornost polskému utrpení a hrdinství za druhé světové války, obsáhle se ale věnuje také polským Židům a polskému antisemitismu. Patrně právě těmto tématům věnuje pisatel nejrozsáhlejší pasáže úvahové či polemické; je to i pro jejich závažnost, ale také zřejmě proto, že jsou to pro obdivovatele Polska témata nejbolestnější (i antisemitismus, i paušalizující předsudky vůči Polákům). Kromě vlastních kvalit kniha stojí za doporučení i proto, že v češtině příliš mnoho zasvěcených a populárních knih o novodobém Polsku nemáme.

István Kovács: Piłsudski, Katyň, Solidarita... Klíčové pojmy polských dějin 20. století, přeložil Jiří Januška, Barrister & Principal, Brno 2010, 312 s., doporučená cena 395 Kč.

-vb-

Knihy všech ročníků

Obsah Listů 1/2011
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.