Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2011 > Číslo 4 > Ferdinand Vrábel: Spomienková púť na Ukrajinu

Ferdinand Vrábel

Spomienková púť na Ukrajinu

V dňoch 28. júna–4. júla uskutočnilo ústredie Československej obce legionárskej v rámci projektu LEGIE 100 pri príležitosti 94. výročia založenia 1. čs. streleckého pluku a 95. výročia Brusilovovej ofenzívy spomienkovú púť na Ukrajinu. Počas akcie prebehlo viacero pietnych aktov pri hroboch našich vojakov, pri tabuliach pripomínajúcich významné udalosti, s ktorými sa budovy spájajú, ako aj pri buste zakladateľa légií a prvého prezidenta Československej republiky Tomáša Garrigue Masaryka v Užhorode.

Trasa púte (celkom cca 3800 kilometrov) z Prahy cez Brno viedla severným Slovenskom cez Dukelský priesmyk a poľský Przemyśl do Lvova a ďalej Tarnopol, Rovno, Luck, Černovice, Chust a Mukačevo až do Užhorodu. Najvýznamnejším dňom púte bola streda 29. júna, kedy sme navštívili miesta viažuce sa k Zborovskej bitke 2. júla 1917. Veľmi emotívne na účastníkov pietneho aktu vrátane prítomných obyvateľov Kalinivky (bývalá Cecová) zapôsobila pieseň Náš tatíčku Masaryku a hymien Českej republiky, Slovenskej republiky a Ukrajiny v skvelom podaní Mgr. Táni Jánošovej. Následne sme si prezreli miesta bojov na pahorku Mogila a presvedčili sa, že slovné spojenie „Zborovské pláne“ nie je ani najmenej žiadnym zveličovaním.

Ako gesto zmierenia sme v obci Koršilove položili veniec aj k masovému hrobu rakúsko-uhorských vojakov padlých v bitke pri Zborove.

Na ďalšej trase z Černovíc cez Jablonický priesmyk (nadmorská výška 931 m nad morom) sme prekonali Karpaty. V miestach vrcholu priesmyku sú ešte viditeľné stopy po prvorepublikovej československej colnici, zachovali sa aj niektoré betónové stĺpy a pozostatky pôvodnej cesty, vedúcej k colnici. V miestach priesmyku je jeden zo „stredov Európy“, expozícia o Európe, etnografická výstava a panely so základnými informáciami o Zakarpatskej Ukrajine, jej dejinách, flóre a faune.

V Jasini sme si pozreli bývalú poslednú rýchlikovú stanicu prvorepublikového Československa. V záverečný deň našej púte sme uskutočnili pietny akt symbolicky pri buste prezidenta Tomáša Garrigue Masaryka v Užhorode, kde zaznela aj jedna z prezidentových obľúbených piesní Teče voda, teče, česká, slovenská a ukrajinská štátna hymna, znovu v precítenom podaní T. Jánošovej. Záverečný pietny akt sa konal pred budovou veliteľstva I. čs. armádneho zboru, ktorý tu mal svoje sídlo pred vstupom na územie Československa.

Napriek tomu, že tentoraz počasie našej púti neprialo, každodenný výdatný dážď a chlad nám nepokazili náladu. Všetci zhruba štyridsiati účastníci si odnášajú množstvo poznatkov a nové podnety pre svoju prácu v teréne, či už pri obnovovaní pamiatok alebo pri propagácii myšlienok vlastnectva a odkazu zakladateľov československých légií a Československej republiky.

Ferdinand Vrábel, Bratislava

Obsah Listů 4/2011
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.