Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2013 > Číslo 5 > Knihy

Knihy 5/2013

Vypadnuté z O.K.

– Ondrej Kalamár doteraz napísal dve básnické zbierky a knihu aforizmov O. K. mihy. Na ňu nadväzuje (znovu so slovnou hračkou, využívajúcou v názve začiatočné písmená autorovho mena) Vypadnuté z O. K., teda súbor epigramov, aforizmov, sentencií a bonmotov. Kalamár patrí k pozorným pozorovateľom a poslucháčom svojho okolia i seba samého. Navyše, pôvodným ustrojením je básnik krížený s filozofujúcim glosátorom. Má dobre vyvinutý zmysel pre iróniu, sebairóniu a humor, a to i čierny. Dokazuje to najmä pri zbieraní situácií, ktoré reflektuje ako paradoxné a absurdné, práve paradox a absurditu pokladá za základný rozmer ľudskej existencie. Materiál tvaruje tak, že často pripomína veľkých majstrov malých literárnych žánrov: „Myslíte si, že sa k sebe nehodíte? No tak sa k sebe hoďte!“ „Na niektorých ľuďoch je najkrajšie ich oblečenie. Na iných ich vyzlečenie.“ „Uhol dopadu sa rovná uhlu podrazu.“ „Vesmír je taký rozsiahly, že ešte aj tá naša blbosť sa zdá nepatrná.“ Zavše vyvolá i spomienku na R. G. de la Sernu, pestujúceho gregérie plné poézie a nonsensu. Omnoho menšiu časť knihy predstavujú texty, ktoré sú skôr prvoplánovými variáciami idiómov: „Keď je niekto impotent, aspoň nič nepotentuje.“ „Kto žije nad pomery? Najmä tí, ktorí nemajú žiadny pomer.“ „Nechytajte ma slová! Som strááášne šteklivý.“ „Svet je také dokonalé miesto, že sa sem spracú aj nespratníci.“ Kniha vyšla v grafickej úprave a s ilustráciami spisovateľa Daniela Heviera. Jeho kresby sú neraz metaforickým pokračovaním textov, ich rozvinutím. Napríklad bankomatová kartička, z ktorej vyrastajú prsty v geste znamenajúcom „figu drevenú“. Predloha znie: „Jeden guru mi hovoril, že v živote mám vždy na výber. Ale bankomat ma dnes rukolapne presvedčil o opaku.“

Ondrej Kalamár: Vypadnuté z O.K.,

Trio Publishing, Bratislava 2013, nepaginované.

-mah-

Zábranský na Slovensku

– Sú knihy, ktoré sa v dobe svojho vzniku so mnou ako čitateľom akosi minuli. V krikľavosti a kriku sveta som ich nezbadal a nepočul. A možno si tajne povedali: Zdá sa, že ešte nie je dosť pripravený, aby do nás vstúpil, aby si osvojil, aby porozumel a potichu sa s nami podelil o tú radosť, že konečne existujeme. Museli uplynúť bezmála dva roky, kým som ju vďaka jednej zo zákonitých náhod našiel – ako darček k 75. narodeninám Vlastu Zábranského od slovenských priateľov a obdivovateľov jeho kresleného humoru. Dnes si hovorím, čože sú to dva roky, veď sám maliar, grafik, ilustrátor, scénograf a karikaturista na origináloch za svojím menom v zátvorke uvádza: (1936–2029)! Vzácna publikácia zostavená Ferom Jablonovským sústreďuje symbolických 75 Zábranského karikatúr z rokov 1966–1971, ktoré vychádzali v týždenníkoch Roháč a Kultúrny život (na Slovensku autor uverejňoval kresby už od začiatku 60. rokov do takmer polovice sedemdesiatych). V oboch bratislavských časopisoch s ním vtedy redakčne spolupracovali Ladislav Szalay, resp. Kornel Földvári. A obaja mu vedno so zostavovateľom vzdávajú hold hodný majstra linky, slova, myšlienky. Podistým aj za kresbu, ktorú obsahuje 27. číslo časopisu Roháč z roku 1968. Ponad hlavy načúvajúceho davu buráca a burcuje rečník: „To všetko za predpokladu, že čierna je biela a naopak...“ Teda dodatočne a s ospravedlnením za meškanie s vinšom do Brna: Všetko najlepšie pánu Zábranskému i českému a slovenskému humoru!

Zábranský na Slovensku, Foart Bratislava 2011, 80 s.

-mah-

Tři svíce za budoucnost

– Editorovi se podařilo shromáždit třicet devět osobností z různých oborů vědecké, kulturní a technické činnosti – třemi svícemi z titulu, které ozařují pohled do budoucnosti, jsou filozofie, sociologie a praxe –, které byly ochotny se vyjádřit k budoucnosti naší civilizace. Jejich všeobecně sdílená představa je, že naše období je krizové a krize dosud ani naplno nepropukla. Co bude následovat po ní, nemusí sice znamenat konec, ale v každém případě dojde k hlubokým změnám lidských možností, zájmů a hodnotové orientace. Kromě prognostických úvah najdeme v knize i konkrétní návody, jak se na budoucnost připravovat a jak projít krizí s co nejmenší újmou. Příspěvky jsou doplněny krátkými upozorněními na symptomy nadcházející krize a výňatky z antických autorů, kteří žili s podobnou vyhlídkou obav z pronikavých změn. Texty jsou doprovázeny působivými fotografiemi a reprodukcemi uměleckých prací. Syntézou toho všeho vzniklo velmi poutavé dílo, které snad, dopadne-li vše v mezích možností dobře, bude jednou čteno jako doklad naší prozíravosti, či naopak nedostatku předvídavosti.

Václav Cílek (ed.): Tři svíce za budoucnost.

Návody a nápady, jak přežít konec světa,

Novela bohemica, Praha 2012,

302 s., cena 369 Kč.

-jn-

Die Stadt der schwarzen Tore

– Výbor z básnického díla moravského německožidovského autora Vlastimila Artura Poláka (1914–1990), bohužel posmrtný, nelze opomenout (nejen proto, že letošní 2. vydání jeho Bílé paní z ghetta je dílem našeho nakladatelství): vychází v jeho mateřštině, tedy němčině, a je to první obsáhlejší výbor z jeho díla. Nastal tedy konečně čas také na obsáhlejší výbor český? Hodně básní sice přeloženo bylo, a to výbornou znalkyní němčiny i češtiny, spisovatelovou chotí Olgou, o jejich výběru však ještě rozhodoval sám autor; to má klady, ale nikoliv nutně jen klady. Německý výbor vyšel jako pátý svazek Knihovny českých zemích, zatím nerozsáhlé, ale zajišťující výbornou společnost, mj. Jiřího Langera a Ludvíka Kundery.

Vlastimil Artur Polák: Die Stadt der schwarzen Tore. Gedichte aus Theresienstadt / Gesammelte Gedichte 1938–1990, Arco Verlag, Wuppertal 2013, 248 s.

-vb-

Kniha vesmírů

– V češtině již máme tři autorovy knihy o extrémních pojmech: Teorie všeho (aktualizovanou jako Nové teorie všeho), Teorie ničeho a Knihu o nekonečnu. Tento soubor je nyní doplněn na tetralogii, která je více než zdařilým dovršením díla. Autor zde píše o oblasti reality a teorie, v níž patří k předním odborníkům, což jen přispívá provázanosti a spolehlivosti textu. Ten může dobře posloužit budoucímu odborníkovi jako uvedení do studia kosmologie, právě tak jako laickému zájemci jako zdroj srozumitelné a přitažlivě podaní informace, která postupuje od pozorovatelných a měřitelných dat o realitě až k nejodvážnějším spekulacím o pluralitě světů. Dovíme se však i o kontaktech kosmologie s filozofií či historií a poznáme svérázné postavy průkopníků poznávání vesmíru, jakými byli Dicke, Dirac, Eddington, Einstein, Friedmann, Gamow, Gödel, Hoyle, Hubble, Lemaitre, Lifšic, Tolman či Wheeler. K půvabu knihy jako obvykle přispívají vynalézavě vybraná motta.

John Barrow: Kniha vesmírů,

přeložil Jiří Langer, Paseka, Praha a Litomyšl 2013, 319 s., cena 288 Kč.

-jn-

Krytyka Polityczna 33. Ameryka w konserwie

– Polská Krytyka Polityczna je levicový think-tank, nakladatelství, sdružení s místními kluby po celém Polsku; chce levici vzdělat a dodat jí cit pro tradici domácí i zahraniční; hledá v polských dějinách včetně studentského a disidentského hnutí počínajícího 60. léty i po světě. Není to v zemi, kde působí civilizovaná, ale málo idealistická a dnes nepříliš vlivná levice postkomunistická a jako advokát chudých vystupuje i nacionálně klerikální Právo a spravedlnost J. Kaczyńského. Krytyka Polityczna je také časopis, jehož letní číslo je věnováno především Spojeným státům. Velmi užitečný almanach o USA zejména obamovské éry.

Krytyka Polityczna 33. Ameryka w konserwie,

288 s.

-vb-

Knihy všech ročníků

Obsah Listů 5/2013
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.