Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2014 > Číslo 3 > Alexandr Ort: Co je Střední Evropa?

Alexandr Ort

Co je Střední Evropa?

Kdy a proč se pojem „Střední Evropa“ objevil? Zdá se mi, že to mohlo být ve spojitosti s politikou Pruska, která pod vedením kancléře Bismarcka vedla k vytváření Velkoněmecké říše. Tu už velmi silně ovlivnily napoleonské války, které posílily národní cítění obyvatel všech částí Evropy. „Svatá říše římská“ se nyní měla stát státním útvarem národa německého, který by sjednotil různé v podstatě stejným jazykem mluvící národy; týkalo se to Bavorů, Sasů, Franků, Švábů... Už v polovině 19. století se ve Frankfurtu konal sjezd jejich zástupců, uvažující o sjednocení. Pozván byl i František Palacký jako uznávaný představitel národa žijícího po staletí ve středu Evropy. Jeho Dopis do Frankfurtu však odmítl účast s poukazem na zvláštní národní tradici a identitu Čechů, i když zastoupených vládci ve Svaté říši římské. A těch se Češi nechtěli vzdát a podařilo se jim to až do dneška.

Ustavení Velkoněmeckého císařství v roce 1871 na oslavě vítězství Pruska nad poraženou Francií v Paříži významně ovlivnilo poměr sil v Evropě. Vytváření císařství však muselo překonávat různé překážky v ostatních státech s obyvatelstvem mluvícím německy, kde vládnoucí šlechtické rody ne vždy byly připraveny podřídit se pruskému velení.

Zdá se, že idea „Střední Evropy“ se měla týkat oblasti, kde obyvatelé mluvili jinými jazyky; měla jim umožnit rozvíjet se sice mimo Velkoněmeckou říši, ale také se vyhnout přímé závislosti na jiných velmocenských tendencích, především ruských. Ustavení Velkoněmecké říše přinášelo také eliminaci Rakouska jako významné mocnosti. Kdysi se pod habsburskou dynastií ustavil velký stát, který měl čelit růstu tureckého vlivu na Balkáně a do středu Evropy, a ten už nehrozil. A tak význam Rakouska rychle klesal a dostávalo se do závislosti na politice Německa.

Koncem 19. století rozpory mezi velmocemi velmi narůstaly a bylo jen otázkou času, kdy se střetnou dva bloky. Eventuální válka rozhodně nemohla vést k vytvoření „Střední Evropy“; první světová válka to potvrdila. Idea Společnosti národů, usilující o zajištění míru, se týkala celé Evropy a do jisté míry celého světa.

Nová světová válka nehrozí, ale také se nerýsuje šance pro ustavení „Střední Evropy“. Evropa do nového století vstoupila s reálnou nadějí na mírové soužití, jehož významným činitelem se stal integrační proces. Zatím přinesl ustavení – v ekonomické oblasti – Evropské unie, netající se úsilím o dalšími kroky ke spolupráci i v oblasti politické, když už kulturní přínos Evropy světu je obecně uznáván.

Světové války vyvolaly evropské státy, a tak je nyní na Evropanech, aby v novém století zajistili Evropě mír. K tomu nebudou potřebovat zvláštní útvar ve středu Evropy.

Alexandr Ort, Klatovy

Obsah Listů 3/2014
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.