Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2015 > Číslo 1 > Marián Hatala: Václav (Burian) & Vlado (Čech)

Marián Hatala

Václav (Burian) & Vlado (Čech)

O Václavovi Burianovi, ktorý odišiel uprostred práce, temer uprostred rozpísanej vety, sa povedalo a napísalo (aj v Listoch) vari všetko podstatné. Zvyšuje azda pripomenúť, že sa stal aj nositeľom Ceny Vlada Čecha, ktorú mu udelilo Občianske združenie Československé Mosty za „vysokú odbornú úroveň a novinársku mravnosť“. Ak by sme chceli byť ešte presnejší, museli by sme poznamenať, že išlo o obyčajnú ľudskú mravnosť, ktorá svoj plnohodnotný výraz permanentne nachádzala v novinových článkoch, diskusiách na kultúrne, politické a všeobecne spoločenské témy, v prekladoch z poľskej literatúry a vo vlastnej poézii.

Onou bratislavskou cenou ho vyznamenali 6. februára 2007. Ak dnes o laureátovi uvažujem, napadá mi, že nielen samotná logika veci, ale najmä povaha života, ktorý Václav žil, a povaha práce, ktorú vykonal, prirodzene ponúka možnosť spájať skutočné osobnosti moderných československých dejín, a teda pristaviť sa aj pri mene Vlado Čech.

Signatár Charty 77 Vlado Čech založil rýdzo československý týždenník Mosty, bol predsedom Hnutia československého porozumenia a podpredsedom Demokratickej strany. Zahynul pri autonehode v deň svojich 44. narodenín: 6. februára 1994.

Je toho veľa, čo obaja statoční a mravní muži stihli urobiť v prospech občianskej spoločnosti, v prospech nadväzovania na demokratickú tradíciu, to jest na tradíciu masarykovského Československa.

Je toho veľa, čo nám naložili na plecia. Ale ak máme na mysli ozajstné hodnoty a ich kontinuitu, ak nám naozaj ide o zmysluplnú a dôstojnú účasť na správe odkazu, ktorý nám tu zanechali Václav Burian a Vlado Čech, nezostáva, samozrejme, nič iné, než si deň čo deň, znovu a znovu vyhrnúť rukávy. Aj v ich mene.

Marián Hatala, Bratislava

Obsah Listů 1/2015
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.