Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2015 > Číslo 2 > Marián Hatala: Ozveny minulosti a strach z budúcnosti

Marián Hatala

Ozveny minulosti a strach z budúcnosti

Stratili sme hodnotu a mieru človeka, zabudli sme, že život je láska a láska je obeť, stal sa z nás ku všetkému ľahostajný dav a naša záchrana a nádej spočíva v návrate k rozumu podrobenému disciplíne, v dôslednom, vierohodnom a hlboko žitom kresťanstve. Politikom sa dá všeličo vytknúť, ale my sme si ich zvolili, a teda nemôžeme priznať, že ich považujeme za krátkozrakých hlupákov, navyše cítime, že sú to tí najlepší z nás, keďže na slovo počúvajú iných, ktorí im nariaďujú a ovládajú ich, roztáčajúc ruletu s fiktívnymi peniazmi, ktoré však musia byť občas podložené našou prácou, prípadne životmi. My, ľudia, ktorých by mal zdobiť rozum, svedomie a zodpovednosť, tvoríme spoločenstvo rozhádaných egoistov, ponáhľajúcich sa priživiť na nešťastí iných, sme zajatí v bezduchom konzume, bohorovní, nadutí, pyšní a netolerantní ani sami k sebe, tobôž k iným. To sú hlavné myšlienky posolstva, ktoré nám adresoval praepositus Kolegiátnej kapituly Všetkých svätých na pražskom Hrade Petr Piťha pri spomienke na obete vojen a totalitných režimov.

Počúvam jeho apelatívnu kázeň a nevdojak listujem v hlavných reáliách a emblémoch našich novodobých dejín. Je zrejmé, že od blbých nálad sa spoločnosť pozvoľna presúva k vyvolávaniu negatívnych emócií, agresívnemu šíreniu fóbií, a to nielen na straníckej, ale i vládnej úrovni. Ako rakovina sa oboma našimi krajinami šíri ľahostajnosť, poslušnosť a strach – najvernejší priatelia tých, čo pre podporu svojich scestných myšlienok, pochybných programov a falošných vízií potrebujú podporu davu, ktorý treba ovládnuť a príležitostne poslať do ďalších bitúnkov. Neoficiálne v mene osobných politických kariér, oficiálne v mene vznešených ideálov, aktuálne vyšitých na bojových zástavách. A tými je aj sociálna spravodlivosť a solidarita s väčšinou, ktorú podchvíľou ohrozuje akási inoverná skupina. Menšina. Vznešeným ideálom je už zase udržanie zaslúženého a stále relatívne vysokého životného štandardu.

Súčasní vodcova kričia tak, že varovné hlasy čoraz menších elít temer nepočuť. A ak ich počuť, sú priveľmi ojedinelé, nuž im netreba venovať pozornosť. Ak predsa len, potom iba preto, aby sa verejne ukázalo na niekoho krivým prstom a mobilizovanému, hry milujúcemu davu sa oznámilo: „Je to bludár, šarlatán, blázon. Človek podozrivý, nebezpečný, nám všetkým zjavne škodiaci. Nedopusťme, aby sa beztrestne potuloval medzi nami!“

Dostatočne frustrovaný a mobilizovaný dav odhalenie takéhoto druhu vďačne prijme. Napokon, vždy radšej načúva Okamurovi či dokonca krajnému extrémistovi Kotlebovi. Josef Čapek či Dominik Tatarka sú preň nečitateľní a neprijateľní.

Nečitateľní, no prijateľní sú skôr majitelia Penty s hodnotou 1,6 miliardy eur, podnikajúci v zdravotníctve, energetike, mäsopriemysle, hutníctve a už i na mediálnom trhu. Obchodujú s jedným či druhým nástupníckym štátom ČSFR s ľahkosťou, s akou krátko po Novembri ´89 začali k nám dovážať lacný čínsky textil. Slovensko-česká dvojica lídrov Penty Haščák & Dospiva absolvovala Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov (tak ako synovia Husáka a Biľaka), ktorý im zaručoval kariérny postup v komunistickej diplomacii či v zahraničnom obchode, nehovoriac o tom, že tretina absolventov putovala do KGB a dvadsať percent do vojenskej rozviedky. Od čínskych handier prešli mládenci na obchodovanie s cennými papiermi, a to v období, keď Slovensko pľundrovala a medzinárodne izolovala Mečiarova vláda.

Prečo by to malo byť inak, keď predstavitelia slovenskej Verejnosti proti násiliu pozabudli na celospoločenský akt spravodlivosti a autohygieny. Namiesto toho sa za minulosťou namaľovala hrubá čierna čiara a sieť sa utkala tak, aby v nej neuviazla ani jedna, ani len najväčšia ryba. Prečo by to malo byť inak, keď prvú ponovembrovú vládu na Slovensku viedli komunisti? Takéto rozloženie politických síl oni samotní mohli chápať a akiste aj chápali ako výraz vďaky nežných revolucionárov za to, že im moc odovzdali nenásilne. Z ruky do ruky.

Počúvam kázeň Petra Piťhu a myslím aj na slová básnika Igora Pomeranceva: „Rusko sa odstrihlo od histórie. Všetky jeho politické akcie značí, že je späť v 18. a 19. storočí. Ako by Rusi akceptovali, že sú historickými porazenými. Správajú sa ako gangstri. Rusko je dodnes mentálne na začiatku 19. storočia, kedy sa svárili dve krídla filozofov a mysliteľov – zapadnici a rusofilovia. Sú stratení v histórii, ustrnuli... Tomuto mysleniu zodpovedá aj ich angažmán na Ukrajine.“

V osvietenom človeku, ktorý sa považuje za súčasť ľudského spoločenstva, založenom na hodnotách, ktoré tvoria myšlienkovú os kázne kňaza, lingvistu a niekdajšieho ministra školstva, sa musia miešať ozveny temných období našich dejín so strachom z budúcnosti. Ešte stále je tu však súčasnosť. Bude nám ale nanič a náš strach sa ukáže ako opodstatnený, ak dovolíme, aby zdravý úsudok, existenciálny pocit zodpovednosti a svedomie v permanentnej službe spoločnosti neboli súčasťou imperatívu našich životov, ale naskrze prázdnymi, nič neznamenajúcimi slovami.

Marián Hatala (1958) je básnik, prekladateľ, novinár, kritik, stály spolupracovník Listov.

Obsah Listů 2/2015
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.