Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2015 > Číslo 2 > The Beastess: Problémy britského zdravotního systému

The Beastess

Problémy britského zdravotního systému

Mezi čtenáři několika mých článků o britském zdravotnictví a jeho neuvěřitelných praktikách se našli tací, kteří pochybovali o pravdivosti mých zpráv a označovali je za neoprávněnou a zaujatou kritiku. Zazněla i vyjádření o tom, že existují „hodnověrnější informace“. Nevím, nakolik bude obecenstvo Listů považovat za úctyhodný zdroj informací jeden z nejtradičnějších britských společensko-politických časopisů The Spectator. Jedná se o high end čtrnáctideník, jinak hlásnou troubu Toryů od r. 1828. V každém případě bych se chtěla podělit o zoufalý výkřik Freddyho Graye z prvního čísla tohoto roku.

Autor v článku nazvaném Bitter Medicine (Hořká pilulka) „lituje zdravotníky, kteří se odváží mluvit o problémech NHS (Národní zdravotní služby)“. Poukazuje na drsný osud tzv. whistleblowers, již upozornili na katastrofální situaci přímo na svých pracovištích, nebo dokonce v tisku, a jmenuje několik poměrně vysoce postavených lékařů zaplativších za svůj názor ztrátou práce či vyloučením z příslušné Královské koleje.

Jejich hříchy? V tzv. staffordské aféře se provalilo, že pacienti v tamější nemocnici leželi ve vlastních výkalech; dalšími prohřešky whistleblowers byly poukazy na nevzdělanost a nekompetentnost praktických lékařů, feminizaci zdravotnictví (podíl žen-lékařek dosahuje až 61 %, přičemž většina z nich pracuje na částečný úvazek a odchází do předčasného důchodu, takže jejich práci nemá kdo dělat), zastaralost a nefunkčnost celého systému založeného na rodinných lékařích či tzv. zdravotní turismus (konzumace zdravotní péče cizinci, kteří na ni nemají nárok – to je umožněno systémem, v němž neexistuje oddělené zdravotní pojištění, a tudíž ani evidence pojištěnců – ošetřen je v zásadě každý). Nikdo z jmenovaných kolegů si nedovolil říci ani slovo o totalitárních praktikách trustů či korupci sahající až do vládních pater, jak jsem to např. učinila já – v zahraničním periodiku a po ukončení kariéry. Přesto přišli o práci, a někteří dokonce o tituly.

Obzvláště ilustrativní je případ chirurga J. M. Thomase. Za několik článků výše uvedeného ražení v The Spectator a Daily Mail byl suspendován, „expiroval“ mu titul čestného profesora a dostal zákaz publikační činnosti. Královská kolej vyvíjela tlak na lékařskou komoru (GMC), aby byl vyloučen – na základě toho, že svými hanlivými výroky porušuje kolegiální etiku a jiné paragrafy tzv. Medical Good Practice. Petici za jeho vyloučení pro hanobení lékařského stavu podepsalo 1500 kolegů. Svého nakonec nedosáhli, leč tím perzekuce neskončila. Vedení nemocnice, kde byl zaměstnán, dostalo od předsedy oddělení pro primární péči a veřejné zdraví Imperiální londýnské koleje (Imperial College of London) veřejný (sic!) výhružný dopis. Management je v něm žádán o „jednoznačný postoj senior medical staff “ (výše postavených lékařů nemocnice), nemá-li zařízení finančně zkrachovat v důsledku toho, že by londýnští praktičtí lékaři odesílali své pacienty tam, kde mají „lepší vztahy“. Ředitel nemocnice to řešil nucenou dovolenou a chirurgovi bylo znovu povoleno pracovat (na podřadném místě) pouze pod podmínkou, že se již nikdy nevyjádří do medií bez konzultace s vedením.

Britského pravicového komentátora zajímá především svoboda slova – jež ve svobodné britské společnosti platí všude tam, kde se nedostává do rozporu s jedním z nespočetných předpisů, nařízení, guidelines a policies určených k ochraně mocných jak ve státní, tak soukromé sféře. Na druhém místě je pak to, že problémy, na něž si dovolí poukázat jen několik heroicky laděných „disidentů“, skutečně existují – a nikdo je neřeší. Autor článku se zmiňuje, že kritická slova na vrub NHS jsou riskantní dokonce i v soukromí. Kritická slova Britů z upper middle class – nikoli východních přistěhovalců, kterým to trochu připomíná dětství...

podle: The Spectator. 3. 1. 2015

Autorka je lékařka, působí ve Velké Británii

The Beastess

Obsah Listů 2/2015
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.