Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2016 > Číslo 5 > Postavení žen na venkově

Postavení žen na venkově

Místní akční skupiny (MAS) jsou formou spolupráce obcí, do níž se kromě aktérů z veřejné správy mohou zapojit rovněž místní podnikatelé a členové neziskových organizací. Takovéto společenství má velmi participativní charakter a skutečně umožňuje občanům podílet se na spravování věcí veřejných. V září 2016 jsme ukončili projekt nazvaný Problematika postavení žen na venkově, jeho součástí byly i rozhovory s ženami, které v místních akčních skupinách pracují. Problematiku venkova jsme si vybrali proto, že v tomto prostředí jsou profesně ohroženější než ve městech. Z větší části se k této práci ženy dostaly skrze svá původní zaměstnání, studentky prostřednictvím stáží, dále na základě doporučení od známých v obci či v zastupitelstvu. Minimální bylo zapojení se skrze reakci na inzerát. O dobrovolnosti MAS svědčí skutečnost, že jsou respondentky s prací v nich spokojeny a svou profesní budoucnost vidí stále v nich.

Největší přínos MAS spočívá v tom, že sehrávají role mediátorů. Všichni místní aktéři se je naučili využívat, od konzultací žádostí o dotaci přes administraci celého procesu až po monitorování realizace samotného projektu. Tím se ale přirozeně funkce MAS nevyčerpává.

Před časem ministr zemědělství Marian Jurečka přišel s nápadem, že pro venkov najde další peníze. Pomoc venkovu by měla spočívat mj. v daňových výhodách pro místní podnikatele a dotacích pro obce. Jistě, peněz je všude třeba, ale ještě podstatnější je investice do lidí, přitom nemusí být pouze finanční.

Právě posilování komunity a dalšího vzdělávání si jsou respondentky vědomy. Samostatnost je velmi důležitá, zvláště při hledání zaměstnání a hlavně při seberealizaci. Mladí lidé chtějí žít na venkově, stejně jako vysokoškolsky vzdělané ženy. Obě skupiny obtížně hledají zaměstnání a peníze od státu situaci ne zcela vyřeší. Respondentky v našem výzkumu uvedly, že se nejčastěji pouštějí do podnikání v oblasti služeb (produkce tradičních výrobků specifických pro daný region, kadeřnictví, účetnictví apod.). Zde se však ženy setkávají s dvěma zásadními problémy: vstupní investicí a nutností starat se o rodinu. Z rozhovorů jsme získali soubor mnoha doporučení i rad. Něco tušíme: na venkově chybějí školky a jesle. Máme je teď budovat, nebo podpořit vzájemné hlídání dětí v menších skupinkách? Leckde se v obcích školky zavírají v 16 hodin, přitom ve městech třeba o hodinu později. Má to řešit stát? Ve městech lze sehnat práci na poloviční úvazek, na venkově tato zkrácená pracovní doba není. Pomohly by třeba projekty, které by zaměstnavatelům umožnily zaučit si více lidí?

Nápadů se v MAS objevilo mnoho. Program na obnovu venkova třeba s rozvojem lidského kapitálu vůbec nepočítá. Jistě, vybudovat další cyklostezku a koupit hasičský vůz je důležité. Ovšem venkov to zcela jistě nezachrání.

-pš-

Obsah Listů 5/2016
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.