Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2017 > Číslo 2 > Dorota Wróblewska: Umělecká svoboda a hodnoty

Dorota Wróblewska

Umělecká svoboda a hodnoty

Vaše fotografie jsou více uměním než dokumentem. Jde pro vás o dva úplně odlišné druhy fotografie? A do jaké míry jsou sbímky, které otiskujeme, dokumentem?

Fotografie a umění se prolínají. Publikované fotografie jsou záznamem skutečnosti se silným autorským zabarvením, do velké míry díky využití konkrétních uměleckých prostředků. Je mi blízká estetika chyby. Vědomě využívám takové výrazové prostředky, jakými jsou chybějící detaily v černé a bílé, pohyby, neostrost. Když fotografujete, často narazíte na náhodu nebo osud, protože ve fotografii stejně jako v životě vyznávám zásadu, že to, co se nám děje, není náhoda. Ve fotografii tvořím intimní a osobní svět. Jde o odraz skutečnosti silně poznamenaný subjektivismem a energií tvůrce.

Vaše fotografie jsou strašidelné, mohou vzbuzovat neklid. Je nějaká souvislost mezi vlastním strachem a fotografií?

Pro mě je klíčovou složkou fotografie překlad vlastních emocí do obrazu. Fotografování je druhem očištění, osvobozením od napětí a potlačovaných emocí. Snímky jsou detailním zápisem mé vnitřní, emocionální transformace. Jsou výsledkem souhry mé intuice a podvědomí. Chtěla bych, aby to, co vyplavalo z mého podvědomí, pokud má divák takový potenciál, pohnulo jeho podvědomím. Právě proto bych chtěla, aby každý ty fotografie přečetl způsobem sobě blízkým. Beru fotografie jako svého druhu projekční test, který má sloužit objevení nevědomých psychických obsahů. Navazuji na psychický determinismus, tedy klíčovou zásadu koncepce psychoanalýzy, která říká, že v našem psychickém fungování se nic neděje náhodou. Do velké míry náš život řídí nevědomé procesy.

Je nějaká tradice, skupina, směr v současné fotografii, o kterém byste řekla, že k němu patříte?

Determinantem mé tvorby je především to, co zažívám v životě, emoce, a to překládám do fotografie. Samozřejmě se má tvorba proměňovala. Svůj fotografický příběh jsem začala uliční fotografií, potom jsem se nechala unést inscenovanou fotografií. V posledních letech se věnuji hlavně subjektivnímu dokumentu. Pokud bych měla popsat směr, který je mi blízký, pak to bude humanistická fotografie, psychologický portrét. Jednoduše řečeno je pro mě důležitý člověk.

Vidíte v současném Polsku nějaké překážky – ne (jen) politické – umělecké svobody?

Otázka na překážky umělecké svobody je i otázka po hodnotách, kterými se umělec řídí v životě. Pro mě je důležitá především osoba, kterou fotografuji. Jestli někdo z nějakého důvodu fotografovaný být nechce, nefotím ho. Jde i o hranice akceptované společensky. Působení díla je individuální věc. V Polsku lze docela často vnímat konflikt mezi uměleckou svobodou a citlivostí věřících lidí. Výmluvným příkladem je představení Klatba ve varšavském divadle Teatr Powszechny. Představení se dostalo do středu pozornosti kvůli obrazoboreckým a provokujícím scénám. A prokuratura dostala podnět, zda už to nebylo za hranou.

-pe-

 

Dorota Wróblewska

Dorota Wróblewska

Dorota Wróblewska

Dorota Wróblewska

Dorota Wróblewska

Dorota Wróblewska (1981) je fotografka sídlící ve Varšavě, vystudovala Univerzitu společenských věd a psychologie a Evropskou akademii fotografie ve Varšavě, od roku 2014 studuje na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Více viz www.dorotawroblewska.com.

Obsah Listů 2/2017
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.