Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2017 > Číslo 2 > Antonín Rašek: Jaderné zbraně a Blízký východ – nebezpečná kombinace

Antonín Rašek

Jaderné zbraně a Blízký východ – nebezpečná kombinace

Dvacátého ledna letošního roku byla v pražském Ústavu mezinárodních vztahů pokřtěna rozsáhlá publikace Miroslava Tůmy. Zabývá se íránskou jadernou dohodou, íránským jaderným programem, jednáním o tomto programu a plněním dohody.

Barack Obama měl v r. 2016 jako první americký prezident odvahu Hirošimu navštívit. Spekulovalo se o tom, zda se Japoncům omluví. Neomluvil. Ale každou událost je nutné hodnotit v dobovém kontextu. Je to jako s našimi polemikami o odsunu Němců. Minulost nelze hodnotit podle současných kritérií.

Po svržení jaderných pum na Hirošimu a Nagasaki se v dalších letech s přibližující se a prohlubující studenou válkou staly vlastníky atomových zbraní i další velmoci. V médiích se objevil termín overkill, přezabití. Zásoby jaderných zbraní dosáhly takové ničivosti, že by stačily na několikanásobné vyhubení veškerého lidstva.

Na druhé straně se začalo také mluvit o atomovém patu. Tedy o vyrovnanosti jaderných sil, a zároveň jistých zárukách, že se nikdo z vlastníků jaderných zbraní nepokusí rozpoutat válku, protože by měla katastrofické následky.

Většina zemí vlastnících atomové zbraně nebo o ně usilujících argumentuje tím, že bez nich je jejich bezpečnost a obrana v jaderné době nemožná. Na světovém společenství je dát jim takové záruky, aby se jich mohly vzdát nebo o ně neusilovat. Kim Čong-unově Severní Koreji tyto zbraně zjevně slouží k politickému vydírání. Od zrodu první jaderné zbraně a jejího vojenského využití vznikly stovky a možná tisíce scénářů, co by k vyvolání atomové války mohlo vést a jak by takové střetnutí vypadalo. Jeden z posledních vytvořil analytik časopisu The Week Kyle Mizokami. Podle něho by k použití jadrných zbraní mohlo dojít v případě, že by jedna z bojujících stran dospěla k závěru, že ve válce vedené klasickými zbraněmi bude poražena.

V současné době je nejvážnějším nebezpečím, že by se jaderné zbraně mohly dostat do rukou dalších autokratických a totalitních režimů, dokonce teroristů.

Nejvážněji se k problematice šíření jaderných zbraní krátce po uvedení do Bílého domu vyjádřil amerických prezident Barack Obama při své návštěvě Prahy. Dal otevřeně najevo, že jde o velmi důležitý, ale zároveň náročný a dlouhodobý cíl.

O tom, jak se vyvíjí jeho realizace v jedné z nejohroženějších částí světa, v blízkovýchodním regionu, pojednává tato velmi záslužná a na vysoké profesionální úrovni zpracovaná vědecká publikace.

V centru pozornosti je především íránský jaderný program a jeho zákaz jako základní předpoklad vytvoření bezjaderné zóny v tomto teritoriu, a jakou roli v něm hrají hlavní velmocenští aktéři, jako jsou Spojené státy, Ruská federace i Evropská unie, a také regionální mocnosti jako Turecko, Saudská Arábie a Izrael. Tůmova práce tak umožňuje kvalifikovaně nahlédnout do tohoto ohroženého prostoru v souvislosti s jednou z nejnebezpečnějších zbraní hromadného ničení.

Miroslav Tůma: Íránská jaderná dohoda a širší mezinárodní souvislosti, Ústav mezinárodních vztahů, Praha 2016, 271 s.

Antonín Rašek

Obsah Listů 2/2017
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.