Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2018 > Číslo 4 > Francis Raška: Vzpomínka na Dušana Havlíčka

Francis Raška

Vzpomínka na Dušana Havlíčka

Dne 19. června svět přišel o jednoho z posledních očitých svědků událostí uvnitř ústředního výboru KSČ po sovětské okupaci v srpnu 1968. Díky Dušanu Havlíčkovi byla veřejnost seznámena s obsahem jednání ÚV v prvních dnech okupace. Naštěstí letos vyšlo druhé vydání publikace Jaro na krku v Knihovně Listů, kde události krásně popisuje. Havlíček však měl zajímavou životní dráhu před invazí do Československa i po ní. Rád bych nabídl pár osobních vzpomínek.

Dušana Havlíčka jsem poznal v roce 2011 při vzpomínkovém sympóziu k 40. výročí založení Listů, jež se konalo v českém senátu. Pozvání na akci zprostředkoval Antonín J. Liehm, který tehdy nemohl přijet z Paříže. S Havlíčkem jsme prohodili pár slov ohledně jeho nedávno vydané knihy Listy v Exilu a poté jsme byli v pravidelném kontaktu. Osobně jsme se setkávali v Praze a dálkově jsme komunikovali telefonicky a přes Skype. Havlíček mi vyprávěl o emigrantských zkušenostech a hlavně o spolupráci s Jiřím Pelikánem. V té době jsem připravoval knížku o čs. exilu po roce 1968 a bylo zajímavé si poslechnout vzpomínky klíčových aktérů. Havlíček hovořil věcně o exilové práci, jeho výklad byl vyvážený a střízlivý.

Vřele vzpomínám na oslavu jeho devadesátin v Praze na setkání uspořádaném redakcí Listů. Havlíček připomněl Pelikánovy zásluhy a popsal, jak se euforie po roce 1989 postupně změnila v zklamání. Pražské jaro nebylo v módě, o exulanty málokdo stál a Československo se do tří let rozdělilo. Hlavní důraz se kladl nikoliv na spravedlnost a soudržnost občanů, nýbrž na jednotlivce a finanční zisk. Havlíček se tehdy ze slušnosti odmítl vyjádřit k politickým událostem, ale bylo jasné, že příliš optimistický nebyl. Vezmeme-li v úvahu následující vývoj, musíme připustit, že měl svatou pravdu. V listopadu 2014 se konalo na Filozofické fakultě UK celodenní sympózium nazvané Itálie a československá svoboda, kde spolu s dalšími osobnostmi posrpnového českého exilu vystoupil i pan Havlíček. Vzpomínal na Listy i na ty, kteří se nedožili 25. výročí Sametové revoluce. V místnosti bylo plno a diskuse se protáhla až do večera. Havlíček byl rád, že viděl staré kamarády, a byl vděčný za vzpomínky na 60. léta a na zásluhy posrpnové emigrace.

Naše spolupráce a přátelství pokračovaly. Diskutovali jsme o různých tématech. Trápilo jej mediální zpochybňování chování Alexandera Dubčeka a překrucování historických událostí. Spolu s manželkou Duňou připravili k vydání rozsáhlou exilovou korespondenci s Jiřím Pelikánem. V loňském roce se přestěhoval z Ženevy do penzionu Zátiší v Praze-Kunraticích, kde se až do poslední chvíle věnoval práci. Navštívil jsem ho několikrát a obdivoval jsem, že přes veškeré zdravotní potíže a starosti o vážně nemocnou manželku pořád promýšlel plány do budoucna. Měl velkou starost o budoucnost svého osobního archivu a jsem vděčen redakci Listů, že se postarala o uložení většiny Havlíčkovy pozůstalosti (knihy a písemný archiv) do knihovny Masarykovy demokratické akademie. Nejlépe uctíme památku Dušana Havlíčka tím, že budeme připomínat morální zásady a pracovní morálku, které vždy zastával. Sbohem, drahý pane Havlíčku.

Francis Raška, Praha

Obsah Listů 4/2018
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.