Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2020 > Číslo 4 > Kniha naší autorky

Kniha naší autorky

– Kdo prožil první polovinu života v reálném socialismu, podlehl většinou dojmu, že potěmkinovský systém moci a nedostatek požitků veškerého druhu jsou ideální živnou půdou pro uplácení. Netušil, jaké možnosti v tomto směru poskytne privatizace. A zejména jak lákavým pokušením a rafinovaným zkouškám charakteru umí vystavovat svobodný trh peněz a moci. První dojem, který čtenář nabude po otevření knihy Vladimíry Dvořákové, je otázka: učí se takto o korupci ve školách? Přeneseně vzato by základní znalosti o ní a schopnost rozpoznat ji měly být podmínkou k získání občanského průkazu. Vždyť kdo z nás ví, že existuje korupce systémová, nesystémová, nahodilá, sektorová, co je to klientelismus a patronáž nebo princip otáčivých dveří? Nejde ale o terminologii, podstatné jsou obsahy pojmů a poznání, že jsme toho všeho často svědky. A v prvé řadě pochopení, proč jsou tyto jevy neetické a pro společnost zhoubné.

Třicetiletá polistopadová zkušenost snad už odvála naivní představu úplatku v podobě obálky s penězi. Kniha definuje korupci obecně jako „jednání, kdy jednotlivec nebo skupina lidí využije svého oficiálního postavení a pravomocí pro uplatnění vlastních zájmů na úkor zájmů, jež jim toto postavení a pravomoci ukládá hájit“. A zkoumá podrobně a konkrétně vytváření prostoru pro nejzávažnější korupci systémovou pomocí čtyř ukazatelů: a) míry politické kontroly státní služby, b) systému ochrany – imunizace – korupčního jednání, c) legislativního procesu jakožto zdroje vytváření korupčního prostředí a d) eliminace dohledových institucí a kontrolních mechanismů.

Kniha může čtenáře svým způsobem uklidnit, když sezná, do jaké hloubky je korupce zkoumána a prozkoumána, jak přesně ji umějí odborníci identifikovat. Je ovšem vědeckou prací, není to „čtení na léto“. Proto přivádí k – již zmíněné – naléhavé otázce, jak s problematikou této rakoviny demokracie seznamovat širokou veřejnost. Televizním seriálem, vědomostní soutěží?

Vladimíra Dvořáková: O prostoru korupčních příležitostí: Kdy, kde a jak se vytváří

v České republice, Sociologické nakladatelstzví (SLON), Praha 2020, 202 s.

-tt-

Obsah Listů 4/2020
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.