Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2003 > Číslo 2 > Úvodem > Václav Žák: Listy v Olomouci

Václav Žák

Listy v Olomouci

Loni se Německo ocitlo v recesi. Poklesly výdaje na reklamu, zejména v tisku. Dramaticky: v některých případech až o 30 %. Deníky mívají větší příjmy z reklam než z prodeje, a tak se to projevilo na finanční situaci snad všech novin, které v Německu vycházejí.

I Handelsblatt, zavedené seriózní ekonomické noviny, se dostal do potíží. V podstatě rodinná firma vyměnila vedení a to začalo šetřit. Opatření bylo jednoznačné: nerentabilní tituly se nebudou dále vydávat. Bohužel, i když si Listy získaly pravidelné čtenáře, nebylo jich tolik, aby časopis splňoval podmínky rentability. Redakce se těsně před uzávěrkou čísla 6/2002 dověděla, že od roku 2003 už Listy v Economia, a. s., nebudou vycházet.

Listy strávily v Economii pět klidných let. Měly podporu vedení firmy a absolutní volnost: i když se v nich tiskly velmi kritické materiály, do redakční práce nikdo nezasahoval.

Podle smlouvy s Jiřím Pelikánem se v případě, že vydávání Listů v Economii skončí, vydavatelská práva vracejí společnosti, která je vydávala předtím, tedy o. p. s. Občanský dialog. Jakmile vešlo ve známost, že Listy mají skončit, přihlásil se Václav Burian, že by se s přítelem Tomášem Tichákem ujali vydávání. Redakce se to dověděla den před uzávěrkou. Všechno začalo vypadat nadějně: existovala šance, že změna vydavatele proběhne nepozorovaně. Economia totiž slíbila, že pomůže zajistit tisk za ceny, které by malý časopis nemohl nikdy dosáhnout. Proto jsme se rozhodli, že v čísle 6/2002 neotiskneme žádné varování. Nechtěli jsme strašit čtenáře.

Jak to bývá, věci se zkomplikovaly. Obecně prospěšná společnost Občanský dialog, která se stala majitelem vydavatelských práv, se necítila s to vydávat Listy vlastními silami, a současně váhala s udělením souhlasu, aby se vydavatelem stal někdo jiný. Hlavní byla odpovědnost k časopisu: členové společnosti chtěli mít jistotu, že kvalita nedozná změny.

Nakonec se dohodlo, že první číslo Listů vyjde se sborníkem k nedožitým narozeninám Jiřího Pelikána. Vydávat ho bude o. p. s. Občanský dialog. Podle výsledku se rozhodne, co bude dál. Myslím, že Václav Burian a Tomáš Tichák se úkolu zhostili na výbornou. Jsou to zkušení autoři, redaktoři i vydavatelé: redigovali velmi úspěšné paměti Vlasty Chramostové, sepsali mimořádný knižní rozhovor s Jaroslavem Šabatou, redakčně připravili korespondenci Jana Šimsy s Ludvíkem Vaculíkem atp. Václav Burian je polonista, který pravidelně publikuje v prestižním krakovském týdeníku Tygodnik Powszechny.

Oba působili v minulých letech jak v časopise Mosty, tak v Literárních novinách. Mají rozsáhlé kontakty na autory z literárního světa. A právě literatura v posledních letech chyběla. Na redakčních radách jsme často slýchali výtky, že ačkoliv Listy mají být kulturně-politickým dvouměsíčníkem, kulturní rozměr je nevýrazný.

V čísle 1/2003, které se úpravou neliší od předchozích ročníků, tak kromě stálých autorů jako Vladimíra Dvořáková, Jiří Kunc či Jan Sokol jsme si mohli přečíst autory, kteří dříve v Listech nepublikovali. Číslo je pestré: jsou v něm fejetony i poezie.

A tak se v roce nedožitých osmdesátin Jiřího Pelikána, zakladatele Listů, vydávání přestěhovalo do Olomouce, města, odkud pocházel. Doufejme, že v něm nalezne vlídné přístřeší, snad i u představitelů města. Pelikán, na počátku devadesátých let po Václavu Havlovi druhý mezinárodně nejznámější český politik, jehož osmdesátiny italský parlament připomněl vzpomínkovou slavností, by si to určitě zasloužil.

A na čtenáře se obracíme s prosbou: Listy budou bezpečně zakotvené, budou-li mít víc předplatitelů. Získá-li každý z vás alespoň jednoho, nebudeme muset mít o další osud časopisu obavy.

O autorovi - Obsah čísla 2/2003


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.