Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2003 > Číslo 6 > Úvodem > Tomáš Tichák: Ani rozepře ani zapomnění

Tomáš Tichák

Ani rozepře ani zapomnění

Je to zdání vyvolané médii, nebo povážlivá skutečnost? Čtrnáct let po Listopadu, deset let po rozdělení Československa některé bolesti neléčí čas, naopak jako by byly úpornější. Obvykle jim říkáme vyrovnávání s minulostí a nejčastěji máme na mysli minulost komunistickou či - jak se příznačně stále označuje - minulost nedávnou. A pak minulost česko-německou. Většině potíží, na které patrně nemáme přímý vliv, i našich nedobrých nálad bývá přičítán tento původ.

Je tu však pochybnost plynoucí z mlhavosti pojmu: co si pod vyrovnáním představit? Závěrečný účet má dáti - dal, přijatý drtivou většinou, uzákoněný či vytesaný do kamene? Ani zákony nevydrží věky a kámen lze odstřelit dynamitem, přeroste-li jednou hlodající pochybnost v revizionistické hnutí. Aby vyrovnanost s minulostí byla věčná, musela by se trvale opírat o pevný vše­obecný názor, a ten zase o nezpochybnitelná fakta a skálopevné argumenty. To je utopie. Vyrovnali jsme se s Bílou Horou? Ani s bitvou u Lipan ne, natož s Mnichovem nebo Únorem. Bláhový snílek by mohl věřit, že se někdy vyrovnáme.

Zdálo by se, že jsou jen dvě možnosti: věčná, ba prohlubující se rozepře, anebo útěšné zapom­nění. Jenže vyrovnání může mít i jiný význam, může znamenat "stát se vyrovnanými". Nikoli vzdát se poznání pravdy, ale pochopit, že jako historie nikdy nekončí, nemůže být definitivní ani její chápání. Ostatně nejsou dějiny vlastně posloupností společenských reakcí na minulost? Snad důležitější než minulost sama je, jak se v přítomnosti pojímá, jakým tónem se o ní hovoří, jak silná je ochota dovídat se o ní pravdu a jak silná je odolnost vůči jejímu politickému zneužití. A samozřejmě jak silné je puzení strašit dávnými duchy.

Vyrovnávání s minulostí v tom druhém smyslu musí být spojeno se sebevědomím - nutkavá neuróza z dávných traumat je přece i u jednotlivce příznakem lability. Ale předpokládá rovněž vcítění se do neuróz těch druhých. Teď mám na mysli zejména vyrovnávání s minulostí česko-německou (a také třeba polsko-německou).

Ne každý je takové citlivosti za každé situace schopen, a tak by měla v debatách o společné minulosti platit jistá - řekněme tomu tak - politická korektnost. Její stále častěji zaznívající kritika je poněkud nezodpovědná, není-li dokonce pokrytecká. Vždyť i mezilidské vztahy si lze stěží představit bez podřízení bontonu, tedy oné korektnosti svého druhu.

Poválečné Německo se u nás často uvádí jako následováníhodný příklad vyrovnání s mi­nulostí. A odvažuji se tvrdit, že většina vnímavých českých občanů s tímto povědomím o svých západních sousedech skutečně žila. Vychází-li dnes poslanec Spolkového sněmu Hohmann, vyloučený za antisemitismus z klubu CDU, z předpokladu, že Němci jsou stále považováni za národ vrahů, hluboce se mýlí. Anebo se chce mýlit? Proč by už se konečně nemělo přiznat, pokračuje, že Němci byli také oběťmi? Jistěže oběťmi byli, v jeho podání to však zní, jako by hlásal: Němci se s vlastní minulostí definitivně vyrovnali, teď je řada na jiných. Proč nebere ohled na to, že ti, kteří se podle jeho názoru se svou minulostí zcela nevyrovnali, jeho slova snadno pochopí jinak?

Třeba tak, že tvrdí-li kdokoli, že se svou minulostí nemá problém, zní to troufale a trochu zlověstně?

O autorovi - Obsah čísla 6/2003


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.