Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2003 > Číslo 6 > Odjinud > ODJINUD - Slovo: Historik

ODJINUD

Slovo

Historik

Historik,

ak je naozaj dobrým historikom, nevidí v dejinách iba súhrn mienok a udalostí alebo sa nesústreďuje iba na to, aby ukázal, "ako to naozaj bolo", ale vedie dialóg, v minulosti hľadá odpovede na najdôležitejšie otázky súčasnosti. Ak by sa stratili všetky štúdie a knihy Ľubomíra Liptáka a ostala iba jediná, Slovensko v 20. storočí, autor by si i tak zabezpečil pevné miesto v slovenskom dejepisectve. Ako autora ho charakterizoval nielen zaujímavý obsah, ale aj dokonalá forma. Viacero vynikajúcich spisovateľov prešlo k beletrii od žurnalistiky a tá bola pôvodnou profesiou aj Ľubomíra Liptáka. Patril však k onomu, oveľa zriedkavejšiemu typu novinárov, ktorí nie sú iba kronikármi prebiehajúcich udalostí, ale hľadajú aj ich podstatu. I preto tých, čo poškuľujú po minulosti hocakej farby, zvykol varovať, že "najhoršie dejiny sú tie, ktoré sa opakujú, nemajú totiž zmysel". Ľubomír Lipták sa narodil 26. apríla 1930 v Melčiciach. Po maturite na gymnáziu v Trenčíne študoval v rokoch 1948-1952 na Vysokej škole politickej a sociálnej v Prahe. Počas štúdia pracoval vo viacerých redakciách, od roku 1952 v Historickom ústave SAV. V roku 1968 vyšlo jeho najznámejšie a najvýznamnejšie dielo - Slovensko v 20. storočí. Zaoberal sa hospodárskymi, sociálnymi i politickými dejinami 20. storočia, bol hlavným redaktorom Historického časopisu. V šesťdesiatych rokoch bol aktívny aj ako publicista, po vylúčení z KSČ pracoval v rokoch 1971-1990 v Historickom múzeu Slovenského národného múzea. Počas normalizácie mal čiastočný zákaz publikačnej činnosti. Od roku 1990 pracoval v Historickom ústave SAV, prednášal na vysokých školách najnovšie dejiny a geopolitiku. Publikoval niekoľko monografií a syntéz o slovenských dejinách u nás, v Nemecku a vo Francúzsku. Je autorom viacerých učebných textov, dokumentárnych a školských filmov, spoluautorom rôznych zborníkov, kníh. V roku 1998 vyšlo v reedícii jeho Slovensko v 20. storočí. Jeho posledným samostatným titulom je kniha štúdií a esejí Storočie dlhšie ako sto rokov. Dvadsiate storočie, aj napriek rôzny excesom, môžeme podľa Ľubomíra Liptáka vnímať ako pozitívum - na jeho konci predstavuje Slovensko komplexnú spoločnosť. Otázkou zostáva, ako dokážeme v súčasnej situácii využiť jedinečnú príležitosť historické hendikepy prekonať. Ľubomír Lipták zomrel 20. októbra 2003 v Bratislave.

SLOVO č. 44/2003

Obsah čísla 6/2003


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.