Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2004 > Číslo 3 > Téma > Vladimíra Dvořáková: Globalizace musí mít politický rozměr

Téma – Má sociální demokracie budoucnost?

Vladimíra Dvořáková

Globalizace musí mít politický rozměr

Není sporu o tom, že sociální demokracie a obecně celý socialistický proud stojí na určitém rozcestí a podobně jako mnohé jiné strany hledá své další směřování do budoucna. Změny geopolitického charakteru (pád komunismu), globalizace snižující význam národního státu a jeho možnosti ovlivnit ekonomickou situaci, kterou stále více určují nadnárodní faktory, a zároveň plná zátěž sociální politiky, která je ponechána na bedrech národního státu, to vše vytváří zcela nový prostor pro formování politiky.

Ve všech sociálně demokratických a socialistických stranách probíhá zdánlivě boj dvou základních frakcí – „staré“, jež se hlásí k tradicím sociálního státu, a „nové“, giddensovské či blairovské třetí cesty, jež propojuje neo-liberální ekonomické přístupy se sociální politikou vyžadující větší aktivitu a iniciativu těch, pro něž jsou sociální dávky určeny. Odpovídá to obecnějšímu trendu ve vývoji politických stran, které se zaměřují ve volebním klání na střední vrstvy spíše než na sociálně slabé a námezdně pracující. Je to ale perspektiva do budoucna a jde jen o to, která z těchto frakcí zvítězí a na další desetiletí bude určovat další vývoj?

Domnívám se, že nikoli. Pominu-li skutečnost postkomunistických zemí či rozvojových zemí, kde zformovaná střední vrstva je spíše fikcí, i ve vyspělých západních zemí se ukazuje, že globalizace a opouštění některých principů sociálního státu zeslabuje zejména nižší střední vrstvy a posiluje propast mezi bohatými a chudými. Jak ze začarovaného kruhu ven?

Nikoli rozpuštěním sociální demokracie, ale tím, že se v mezinárodním měřítku zaměří na to, aby globalizace, jež má zatím spíše jen ekonomický charakter (pokud pomineme politickou hrozbu globální konfrontace), dostala i politický rozměr, v němž budou platit i základní ekologická a sociální pravidla. Sociální solidarita, tolerance a odpovědnost patřily k základním principům sociální demokracie a současný svět je potřebuje možná více než kdy jindy.

Vladimíra Dvořáková, politoložka

Text z ankety reagující na článek Marcina Króla Soumrak sociální demokracie.

Celá anketa

Obsah čísla 3/2004


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.