Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2004 > Číslo 3 > Téma > Pavel Pečínka: Třetí cesta mezi extrémy

Téma – Má sociální demokracie budoucnost?

Pavel Pečínka

Třetí cesta mezi extrémy

Stačilo léta nahlížet do nitra Mladých sociálních demokratů – ve znojemském sklípku, na „výjezdních jednáních“ na Vysočině a jinde. Dojem byl, soudě podle jejich mluvy, oblečení a životního stylu, podobný, jako u Marcina Króla a SLD: Co je toto, kristapána, za levici? napadalo člověka, když se manažerští týpci svěřovali s názory na rozvojové země, trh, na Romy… V historii sociální demokracie se ale najdou drastičtější okamžiky, než je její současné rozpouštění v neoliberalismu. I tehdy se zdálo, že z obou stran drcené sociální demokracie, z níž mnozí dezertovali k jejím soupeřům, zůstane jen prach:

Za první světové války se do těla socialistických stran zakousl démon nacionalismu a umožnil zrod sice protiválečného, ale totalitárního komunismu. Když se dým požárů rozplynul, socialisté pracovali dál jako součást demokratického proudu jak proti fašistickému korporativismu, tak stalinistickému pokušení, které cloumaly ve 20.–30. letech Evropou. Komunistickou konkurencí deci-movaní socialisté v Polsku a Pobaltí před-stavovali za druhé světové války i po jejím skončení demokratickou alternativu jak k domácímu (antisemitskému a protiněmeckému) nacionalismu, tak k nastupujícímu stalinismu. V 60. až 80. letech nacházeli, byť s mnoha zaškobrtnutími, sociální demokraté v Evropě vlastní odpovědi na válečnické halekání obou bloků, v Latinské Americe, i když komplikovaně, svými kontakty s některými latinskoamerickými povstalci podpořili jejich boj proti proamerickým diktaturám a zároveň je odvraceli od náruče Fidela Castra. Od změti náboženského fanatismu, nacio-nalismu a prosovětského panarabismu stáli nejdál se sociální demokracií spojení Kurdové v Iráku, drůzové v Libanonu či Palestinci a Židé v Izraeli…

Nejsou tyto vybrané ukázky odolnosti levicového reformismu, této evoluční směsky individualismu a kolektivismu zakořeněné v lidské povaze, v naprosto odlišných dobách a prostředích po celém světě, argumentem pro mírný optimismus i do konzumního budoucna?

Pavel Pečínka, politolog, publicista

Text z ankety reagující na článek Marcina Króla Soumrak sociální demokracie.

Celá anketa

Obsah čísla 3/2004


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.