Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2004 > Číslo 4 > Z domova > Miloš Hájek: Je nutné hledat politické řešení

Téma v minulém čísle – Má sociální demokracie budoucnost?

Přinášíme další dva ohlasy na text Marcina Króla Soumrak sociální demokracie, jehož překlad vyšel v minulém čísle Listů.

Miloš Hájek

Je nutné hledat politické řešení

Marcin Król upozorňuje na slabiny evropské sociální demokracie a dochází k závěru, že čím dříve odejde z politické scény, tím větší naději bude mít nové hnutí, které by pokračovalo v jejích pozitivních tradicích. Zmíněné negativní jevy jsou nepopiratelné, ale pochopit je vyžaduje hlubší analýzu. Zde mohu pouze konstatovat, že situace světa v éře globalizace je značně odlišná od té, kterou jsme zažili ve většině období dvacátého století.

Před sociální demokracií stojí řada jiných úkolů, než tomu bylo v minulosti. Dříve šlo o to, sociální stát vybojovat, rozšiřovat, prohlubovat. Dnes se ocitla v defenzivě, demokratičtí socialisté dnes vědí (i když ne všichni), že sociální stát je nutno přebudovat a jedině tak se dá zachránit. Je na místě vytýkat jim nadšení svobodným trhem a hospodářským růstem? Pozitivní roli trhu ocenila SPD už v Godesberském programu (1959), přes nesouhlas francouzských levicových socialistů, kteří mluvili o „pohřbu německého socialismu“. V dnešní programové diskusi německých sociálních demokratů se zdůrazňují spíše meze trhu. Hospodářský růst se považuje za nutný (jak bez něho řešit problémy Jihu?), ale akcent leží na kvalitě růstu, zejména na kvalitě života.

Mimořádně rozporné jsou úkoly sociálních demokratů v postkomunistických zemích. Jako vládnoucí strany musí dát do pořádku státní finance – a to není úkol, který by jim usnadnil získání veřejnosti.

Zápas s xenofobií není snadný, zejména když její sociální základnou jsou chudé vrstvy. Ale máme‑li zájem na vyváženém pohledu na tuto problematiku, měli bychom nejdříve porovnat, co v tomto úsilí vykonali socialisté a co jiné proudy.

V celé Evropě stojí socialistické strany před dosud nevyzkoušeným terénem. Jedni se rozhodli pro třetí cestu, jiní jsou k ní rezervovanější. V jednom jsou zajedno: řešení problémů spjatých s globalizací je věcí politiky, ne svobodného trhu. Jaké má být, to je věcí hledání. Nebudou‑li strany demokratické levice hledat úspěšně, hrozí jim nakonec i zánik. To je ovšem Damoklův meč, visící permanentně (třeba i neviditelně) nad každou politickou stranou. Ale vytvořit novou politickou stranu a učinit ji životaschopnou – to je dosti řídký zjev. Proto si nemyslím, že zánik sociální demokracie by byl v zájmu solidarity s chudšími lidmi.

Miloš Hájek, historik

Text z ankety reagující na článek Marcina Króla Soumrak sociální demokracie.

Celá anketa

Obsah čísla 4/2004


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.