Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2004 > Číslo 4 > Z domova > Hana Mejdrová: Selhání byla vždy důsledkem dějinného zlomu

Téma v minulém čísle – Má sociální demokracie budoucnost?

Přinášíme další dva ohlasy na text Marcina Króla Soumrak sociální demokracie, jehož překlad vyšel v minulém čísle Listů.

Hana Mejdrová

Selhání byla vždy důsledkem dějinného zlomu

Úvaha M. Króla je velmi cenná, protože poskytuje pozoruhodný důkaz následků, ke kterým dospějeme ignorováním historických skutečností. Autor se domnívá, že „více než stoleté dějiny sociální demokracie“ byly cestou „velmi mnoha úspěchů“ a současný stav se mu jeví jako zrada původního poslání a praxe socialistických stran.

Z idyly minulosti sociálně demokratických stran mu zcela zmizelo selhání Druhé internacionály v r. 1914, které vzdor úsilí některých jejích jednotlivců nedokázalo čelit ­katastrofě první světové války. Stejně neúspěšné bylo úsilí jednotlivců vyvodit z tohoto selhání závěry pro teorii a taktiku hnutí aspoň ex post. Neschopnost reagovat na hluboké vývojové změny světa a jejich následky tak pokračovala a měla další katastrofální následek ve třicátých letech, kdy spolu s celým demokratickým světem nedokázaly socialistické strany zabránit katastrofě ještě větší nežli v roce 1914. Autorovi tak zcela uniká, že útlak, bída a nerovnost nejsou žádné novum v dějinách a že hlavní důvody selhání nebyly a nejsou ani dnes ve lhostejnosti k sociální nerovnosti.

V rámci této úvahy mohu pouze konstatovat, že k selhání docházelo zpravidla tehdy, kdy celkový vývoj společnosti (vědecký pokrok, důsledky v ekonomice, v mocenských přesunech apod.) zaznamenal podstatný zlom, kterému již dosavadní stav idejí a programů demokratických stran neodpovídal, a tak se uvolnil prostor pro radikální populistická hnutí.

Není asi třeba dokazovat fundamentální zlom, který vyvolal současný vývoj vědy a techniky ve všech sférách života společnosti na celém světě. Nedomnívám se proto, že situaci vyřeší nová strana citlivá k sociální nerovnosti. Jde přece o daleko více nežli o nastolení nového vše řešícího ideologického receptu. Je možno se přít, zda názory a politická praxe současných socialistických stran jsou správné. Za veliké pozitivum však považuji právě to, co M. Królovi vadí. Totiž fakt, že se snaží hledat nové, netradiční postupy, že různé strany postupují různě a že rozdílné názory nebrání ve spolupráci a výměně zkušeností. I když toto hledání nepřináší vždy okamžitý efekt, je to jediná cesta, jak se, i když ne mílovými kroky, ale aspoň pozvolna přiblížit k některým řešením. Nedělejme si iluzi, že v lidské moci je více.

Hana Mejdrová, historička

Text z ankety reagující na článek Marcina Króla Soumrak sociální demokracie.

Celá anketa

Obsah čísla 4/2004


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.