Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2004 > Číslo 5 > Svět v pohybu > Czesław Miłosz: Proč?

Czesław Miłosz

Proč?

Proč se nepozdvihne mohutný hymnus díkůvzdání a věčné chvály?

Což nebyly vyslyšeny prosby ponížených, zbavených jmění, zneuctěných, vražděných, trýzněných za dráty?

Z čelisti vylámal zuby zhoubci maličkých, svrhl silného, který měl panovat na věky.

Pomníky nadutého poznání leží v kopřivách, na neomylné impérium sestoupily temnoty.

Čekala snad tak dlouho pokolení na spravedlnost marně, že se víra v nadpozemské soudy navždy ztratila?

Což nekonečné údolí tváří zbavených naděje brání v radosti těm, kteří se dočkali?

Zapomněli jsme zpívat Tedeum a slavit Pána zástupů. V mlčení je vyslovováno jméno Skrytého Boha.

Nikdo nemaluje Vladaře v lesklé zbroji, který se prochází v oblacích nad bitevním polem.

Který praví: Má je pomsta, mé je trestající rámě, já určuji den a hodinu tisíciletí.

Byli jsme bezpečni za štítem Jeho péče, hrnula se k nám neštěstí, ale převahy nenabyla.

Kde jsou shromáždění národů plesající pod nebem blesků Jediného, kde pokorné uvažování o Jeho díle?

V bázni mnou si oči a vědí jen, že zlo je bez míry. Že stačí vykřiknout radostí, a ono se vrátí silné dvojnásob.

Dál vyhlížejí na nebi znamení, ohnivé kruhy, důtky i kříže a myslí přitom na slovo Historie, jejímž druhým jménem je Vyhlazení.

Ze sbírky Na brzegu rzeki (Znak, Krakov 1994) přeložil Václav Burian.

Czesław Miłosz, autor těchto veršů, jedné z nejpozoruhodnějších reflexí toho, co se dělo před patnácti lety (a děje dodnes), zemřel v třiadevadesáti letech 14. srpna 2004. Laureát Nobelovy ceny za literaturu a Spravedlivý mezi národy Czesław Miłosz byl jedním z prvních mezi těmi, kteří upozorňovali Západ nejen na osud svého Polska, ale i baltských národů v sovětském impériu, jedním z prvních, kteří nabídli nový pohled na střední Evropu, širší nejen geograficky, ale i myšlenkovým obsahem.

Obsah Listů 5/2004


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.