Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2005 > Číslo 6 > Boris Cvek: Není důvod pro křesťanskou stranu

Anketa: Má KDU-ČSL budoucnost?

Ptát se na budoucnost KDU-ČSL se nám zdá důležité nejen kvůli roli této strany v současné české parlamentní politice, paralyzované bojkotem KSČM, ještě závažnější je nepochybně samotná perspektiva křesťanského rozměru v životě společnosti. Proto jsme požádali Petra Příhodu o stať na toto téma a další autory o reakci na ni. -red-

Boris Cvek, publicista:

Není důvod pro křesťanskou stranu

Podle mého názoru jsou „křesťanské“ strany reliktem politicky angažovaného „křesťanství“ z dob aliancí oltáře a trůnu. Křesťanství jako politikum je v rozporu s křesťanstvím Nového zákona a stává se vždy mluvčím určitých příliš pozemských zájmů konkrétních společenských skupin. Mohou být proto proudy křesťansko-liberální (např. v Holandsku), křesťansko-marxistické (např. v Latinské Americe), křesťansko-fašistické (např. frankistický režim ve Španělsku) či křesťansko-feudální (např. nostalgie po dobách habsburské monarchie). Velice výmluvný je fakt, že tam, kde převážil jasně protestantismus, nemají významné křesťanské strany (Skandinávie, USA, Británie…). Zároveň s tím, jak nás více a více času dělí od dob klerikální politiky 19. století, ztrácejí křesťanskou agendu i všechny „postkatolické“ křesťanské strany v EU. Samotná katolická církev se na Druhém vatikánském koncilu zřetelně přiklonila k modernímu liberálnímu státu (oproti Sylabu Pia IX. vykonala obrovský obrat), čímž zničila katolický model státnosti z dob „oltáře a trůnu“ jako relevantní politickou alternativu. V dnešní době a v EU se „křesťanské“ strany dají pochopit spíše jako konzervativní s některými relikty katolického moralismu, který je všechny spojuje a vyděluje ze spektra ostatních stran nejvíc. Na druhou stranu příklad Španělska jako státu, ve kterém po celou dobu vlády generála Franka dominovala katolická politika a v němž nyní existuje dosti liberální institut registrovaného partnerství, jenž přes opakované pokusy nebyl dosud schválen ani v silně ateistickém Česku, ukazuje izolaci, do níž se křesťanské strany dostávají se svými „vatikánskými“ hodnotami tváří v tvář voličům.

Podle mne osobně neexistuje důvod pro existenci „křesťanské“ politické strany. Ať je živá víra konkrétních lidí, ať je společnost tak široce nábožensky aktivní jako v USA, ale pokud jde o politiku, optimální se mi zdá systém dvou ryze sekulárních politických stran, jedné víc konzervativní, druhé víc liberální, které spolu zápasí v transparentním většinovém systému.

Boris Cvek

Obsah Listů 6/2005

Anketa – Má KDU-ČSL budoucnost?

Petr Příhoda: Rozhodnou příští léta

Boris Cvek: Není důvod pro křesťanskou stranu

Jan Novotný: Budoucnost na čtvrté pozici?

Antonín Rašek: Návrat ke křesťanství

Pavel Švanda: Živá občanská politická sila

Jan Keller: Stvořeni k mlžení

Alena Zemančíková: Rodinná politika, rovnost pohlaví, senioři…

Martin Škabraha: Tradice ano, konzervatismus ne

Erazim Kohák: Měla by mít budoucnost?

Josef Štogr: Budoucnost křesťanské politiky, budoucnost politického katolicismu

Jaroslav Šabata: Dilema „konzervativního segmentu“


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.