Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2006 > Číslo 2 > František Vízek: Jejich Slobodan a náš Václav

František Vízek

Jejich Slobodan a náš Václav

Nechci srovnávat nesrovnatelné, ale mám brouka v hlavě a bez odborných právnických analýz a rozumného vysvětlení se ho jen tak nezbavím. Slobodan byl jako hlava státu obviněn z vážných až hrůzných trestných činů, proto byl trestně stíhán, byl ve vazbě, souzen a pouze smrt zabránila verdiktu o vině či nevině. Václav je hlavou našeho státu a žádný trestný čin nespáchal a sotva kdy spáchá. Jde ale o princip. Součástí našeho ústavního pořádku je Listina základních práv a svobod, která hned v prvním článku první hlavy zdůrazňuje, že lidé jsou si v právech rovní. Naše ústava ale rovnost občanů podle mého soudu zřetelně popírá, když v rozporu s Listinou v článku 65 říká, že „trestní stíhání pro trestné činy spáchané po dobu výkonu funkce prezidenta republiky je navždy vyloučeno“. Nabízí se několik vtíravých otázek: Být podobný článek v jugoslávské ústavě, mohl být Slobodan vydán a souzen? Byl by takový ústavní článek „venku“ respektován? Vztahuje se beztrestnost našeho prezidenta jen na území republiky, nebo na celou zeměkouli? Je důkazem rovnosti občanů, když jediné povolené stíhání našeho prezidenta se může týkat velezrady, kde „trestem může být ztráta prezidentského úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt“ a jinak nic? Přijetí Ústavy České republiky i vyhlášení Listiny součástí našeho ústavního pořádku bylo učiněno ve stejný okamžik. Nikdo si dosud rozporů nevšiml, nebo o rozpory nejde? Naše média poukazují, byť často nepřesně, na zvláštní režim při řešení přestupků a trestných činů u zákonodárců (méně si všímají soudců, státních zástupců, policistů a vojáků), ale zjevným právním „podivnostem“ kolem hlavy státu pozornost nevěnují. A měly by, protože jde o princip.

František Vízek

Obsah Listů 2/2006

Související články

Karel Hrubý: O nespolehlivosti slov

Václav Žák: Prezident v roce 2005


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.