Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2007 > Číslo 3 > Ľubo Stacho: Projekt Slovensko – tajomná a spirituálna krajina

Ľubo Stacho

Projekt Slovensko – tajomná a spirituálna krajina

Slovensko je krajinou na hranici východnej (byzantskej) a západnej Európy. Práve na tomto území dochádza k premiešaniu západného pragmatizmu s východnou spiritualitou, mystikou. Slovenská republika je už členom Európskej únie, ale špecifiká ešte zostávajú. Európa je mozaikou takýchto regiónov a práve pre tieto špecifiká je tento kontinent krásny a jedinečný. Kultúrne, historické a intelektuálne zázemie tohoto kontinentu ja na našej planéte neopakovateľné. Až po návšteve USA som pochopil, že som hrdý na to, že som Európan. Dialóg medzi národmi, etnikami, náboženstvami vyžaduje úžasnú trpezlivosť a empatiu. Vzájomné pochopenie môže nastať len vtedy, keď budeme rešpektovať rozdielnosti, ktorými sa navzájom odlišujeme.

Komunizmus vo východnej časti Európy po holokauste tabuizoval židovskú kultúru, ktorá sa teraz na tomto území len prebúdza a hľadá svoju identitu. Rómske etnikum, „rozmýšľajúce“ srdcom a nie rozumom, má v tejto časti Európy takisto veľké sociálne problémy. Som presvedčený o tom, že zrozumiteľná reč fotografických diptychov môže napomôcť vzájomnému pochopeniu oveľa viac ako čokoľvek iné. Fotografie vždy boli nadnárodným dorozumievacím prostriedkom, bez akýchkoľvek jazykových bariér.

V projekte by som rád modernou rečou podal umeleckú výpoveď o tejto situácii. Už veľa rokov sa zaoberám problematikou vizuálneho jazyka, ktorý bez slov dokáže sprostredkovať posolstvá. Dlhodobo som skúmal možnosti fotografického diptychu (spojenie dvoch fotografií do nového významu) a dospel som k poznaniu, že toto spojenie vytvára novú kvalitu. Prvé výskumy som učinil v 80. rokoch v súvislosti so zachytením časových zmien na dvojici fotografií. V tom čase moju tvorbu nazval konceptuálnym dokumentom Dr. Antonín Dufek z Moravskej galérie. Neskôr som začal spájať fotografie na základe obsahovej alebo formálnej podobnosti, alebo na základe metafory významov jednotlivých obrazov. Posledných 5 rokov pracujem na výskume fotografických diptychov. V spojení dvoch fotografií ma zaujímajú protiklady, ale aj podobnosti vo všetkých formách, ktoré sa dajú vizuálne vyjadriť. Pre názornosť uvediem pár príkladov, ktoré by som rád zachytil: bohatstvo a chudoba, konzum a spiritualita, meditácia a stres, viera a pragmatizmus, európske tradície a iné vplyvy (napríklad americké), spolužitie náboženstiev a fundamentalizmus, spolužitie rôznych etník, výtvarné umenie a súčasný život…

Ľubo Stacho (1953), absolvent SVŠT, Bratislava a FAMU Praha; 1990 založil na VŠVU studium fotografie, kde dodnes vede Ateliér fotografie a intermediálních přesahů. Autorův text publikujeme zkrácený; nevznikl původně pro Listy, hovoří však výstižně o projektu, do kterého patří i fotografie, jež zveřejňujeme. Více na www.lubostacho.com a www.angelfire.com/sk/lubostacho.

Obsah Listů 3/2007

Související články

Roman Polášek: Portréty

Andrej Bán: Snažím sa vidieť príbeh

Martin Popelář: Mimo cykly


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.