Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2007 > Číslo 6 > Jiří Štěpanovský: Nová bipolarita?

Jiří Štěpanovský

Nová bipolarita?

(K Listům 5/2007)

Rozbor mezinárodní situace a současných trendů v české zahraniční politice ve stati Antonína Raška Víme, na jakých jsme rozcestích? a jeho doporučení, zejména „dohodnout se s Ruskem“ a „orientovat se na sjednocující se, a tím i konkurenceschopnější Evropskou unii“ pokládám – i při jeho stručnosti – za velmi výstižný. Nicméně bych jej rád doplnil o několik poznámek k otázce charakteru Šanghajské organizace.

A. Rašek se obává, že změní-li se Šanghajská organizace ve vojenskou alianci, „vedlo by to vzápětí ke zrození nové bipolarity“ a ta „s velkou pravděpodobností povede ke studené válce“. Domnívám se, že v současné éře terorismu, mezinárodně organizovaného zločinu, neustálených státních hranic a mnoha nedemokratických režimů a vlád se těžko udrží účinná mezistátní regionální organizace bez schopnosti v nutném případě zajistit bezpečnost svých členů i použitím ozbrojených sil. Tak například od rozpadu SSSR existuje nejenom Svaz nezávislých států, zajišťujících zejména další hospodářskou a kulturní spolupráci Ruské federace s bývalými národy SSSR, ale i Organizace smlouvy kolektivní bezpečnosti, sdružující Arménii, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Uzbekistán, Rusko a Tádžikistán, která usnadňuje spolupráci v oblasti vojenské, zejména přednostní dodávky ruských zbraní.

Jestliže se Rusko takto zabezpečuje ve vztahu ke svým menším asijským sousedům, tím spíše usiluje o bezpečné vztahy se svým největším asijským sousedem – Čínou. Po první schůzce „šanghajské pětky“ v roce 1996 byla 15. 6. 2001 založena SCO hlavami Čínské lidové republiky, Ruské federace, ­Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu a Uzbekistánu za účasti pozorovatelů (nikoliv přidružených členů) z Indie, Pákistánu, Íránu a ­Mongolska.

Je pozoruhodné, že souběžně s letošním výročním summitem SCO (16. 8. 2007), konaném v kyrgyzském městě Biškek, probíhaly v Rusku za účasti šesti armád členských státu SCO manévry pod náležitým názvem Mírová mise 2007. Vzniká přirozeně otázka, do jaké míry nabývá SCO již cha­rakteru vojenské aliance. Jí dosud vydané ­dokumenty o vzájemné pomoci vojenské nehovoří, zájem na bezpečnosti je však v kaž­dém směru zdůrazňován.

Deklarace z Biškeku

Náš tisk nevěnoval pozornost deklaraci hlav šesti států SCO podepsané 16. srpna 2007. Bylo v ní výslovně uvedeno, že „současný proces globalizace zvyšuje vzájemnou závislost i v otázkách jejich bezpečnosti a rozvoje. Dnešním výzvám a hrozbám může být ­účinně čeleno společným úsilím mezinárodního společenství na základě dohodnutých směrnic a v rámci multilaterálních mechanismů. Unilaterální akce současné problémy nevyřeší“. Dále se v deklaraci uvádí, že „úspěšná ­soustava globální bezpečnosti může být vytvořena pouze v rámci OSN a při přísném dodržování její Charty“. V deklaraci členové SCO rovněž podpořili výstavbu mezinárodní bezpečnostní struktury založené na „všeobecně uznávaných normách mezinárodního práva“. Pojetí této bezpečnosti má zahrnovat i stabilitu ­světového hospodářství, omezování chudoby, vyrovnávání úrovní sociálního a ekonomického vývo­je, jakož i ochranu obyvatelstva před ­přírodou či technikou způsobenými katastrofami.

Konflikty a krize mají být řešeny politickými a diplomatickými prostředky v souladu se zásadami a normami mezinárodního práva a má být prohlubován i dialog mezi civilizacemi a náboženskými vyznáními.

Jaký multipolární svět?

Vzniku a růstu regionálních mezistátních organizací, vedených zpravidla nejvlivnějšími mocnostmi regionů, lze sotva zabránit. I Šanghajská organizace spolupráce dnes pokojnými prostředky řeší spory nebo předchází konfliktům a třenicím na větší části asijské pevniny. Lze jen vítat, že k ní hledají cestu i mocnosti jižní Asie, ať již s USA jadernou spoluprací spjaté Indie a Pákistán, či protiamericky orientovaný Írán. Jednoznačná a bezvýhradná podpora SCO Chartě OSN a mezinárodnímu právu si zaslouží i naše uznání a podporu.

Takovéto plné ztotožnění se s Chartou OSN ze strany NATO zaznělo před 58 lety ve Washingtonské zakládající smlouvě.

Ani ve světě ohroženém mezinárodním terorismem nelze po roce 2001 mírové me­zistátní vztahy budovat na jednostranně ­vyhlášených preventivních (ba dokonce preceptivních) akcích a na vnucování „západní“ demokracie zemím s „nezápadními“ společenskými poměry. Nelze je budovat ani na případném rozmachu „regionální“ aliance do globálního měřítka a vyzývat přitom nadějné partnery ze vzdáleného Pacifiku k přičlenění. Budoucí svět si lze jen těžko představit bez mezinárodních (i regionálních) i vojenských organizací. Mohou se však – po mém soudu – v mírových podmínkách rozvíjet jen na multipolárních základech a při respektování mezinárodního práva a Organizace spojených národů a její Charty.

Jiří Štěpanovský (1925) se věnuje mezinárodnímu právu, je členem redakční rady měsíčníku Mezinárodní politika.

Antonín Rašek: Víme, na jakých jsme rozcestích?

Obsah Listů 6/2007
Archiv Listů
Autoři Listů
Předplatné Listů


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.