Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2008 > Číslo 6 > Pavol Rankov: Detská encyklopédia jednej revolúcie

Pavol Rankov

Detská encyklopédia jednej revolúcie

V Detskej encyklopédii od Bohumila Říhu a Vladimíra Fuku z roku 1966 sa v hesle Maďarsko píše: „Maďarsko je rovinatá krajina. Len na severe sa dvíhajú kopce, ale nie sú veľmi vysoké. Polovica obyvateľstva krajiny pracuje v poľnohospodárstve.“ Otázkou zostáva, čo robí tá druhá polovica. Podľa literárnej produkcie posledných rokov sa zdá, že zvyšná časť Maďarov píše knihy. A ešte k tomu dobré knihy. Dlhý zoznam vynikajúcich súčasných maďarských spisovateľov, ktorým aspoň časť diela bola už do slovenčiny preložená, by sa v abecednom poradí mohol začať Ádámom Bodorom a skončil by sa pri písmene Z ako Závada. Aspoň donedávna to tak bolo. Odteraz posledným menom podľa abecedy bude Zilahy Péter. A hovoriť pri Zilahym o abecede má svoju logiku. Je totiž autorom knihy AŽ Posledná žirafa v okne, ktorej dal štruktúru abecedne radenej encyklopédie.

Péter Zilahy sa na prelome rokov 1996 a 1997 zúčastnil v Belehrade na legendárnej sérií demonštrácií proti Miloševičovi. Tento zážitok ho inšpiroval k napísaniu knihy. Srbská demokratická revolúcia – aspoň podľa toho, ako jej priebeh opisuje Zilahy – bola zároveň aj kultúrno-estetickým podujatím, performance a ľudovou šou.

Druhou inšpiráciou Zilahymu bola obľúbená kniha jeho školských rokov, detská encyklopédia, ktorej cieľom bolo ideologicky pôsobiť na malých pionierov. Takéto encyklopédie pravdepodobne mali všetky bratské socialistické krajiny, veď z tej československej sme v úvode citovali, že polovica Maďarov pracuje v poľnohospodárstve. Potom nečudo, že vedia variť vynikajúci guláš.

Predstavte si napríklad guláš z takýchto surovín: vojnová reportáž, ironizujúce memoáre (spomienky na detstvo v krajine gulášového komunizmu), parodické exkurzy do srbskej a maďarskej histórie, filozofické reflexie o človeku v spoločnosti a národe, mikroeseje na tému identita a k tomu neodmysliteľné citáty z detskej encyklopédie. Musíte vedieť naozaj veľmi dobre variť, aby ste z takýchto ingrediencií pripravili stráviteľný postmoderný guláš. Péterovi Zilahymu spolu s prekladateľkou Renátou Deákovou sa to podarilo, ponúkajú čitateľovi veľmi dobre stráviteľnú knihu. Text dopĺňajú autorove fotografie a nevinné ilustrácie s estetikou sedemdesiatych rokov ako vystrihnuté z detskej encyklopédie.

Keď je kniha preložená do dvadsiatich jazykov, celkom logicky sa pýtame prečo. Péter Zilahy hovorí o konkrétnych dňoch v konkrétnom meste Belehrade a o detstve v konkrétnych rokoch a v konkrétnej krajine Maďarskej ľudovej republike. Napriek tomu alebo práve preto je to kniha nadčasová a univerzálna. Hovorí o hľadaní zmyslu a významu. V dnešnej dobe všeobecného znechutenia z politiky i sveta poskytuje akúsi univerzálnu odpoveď na tie najzákladnejšie otázky, ktoré sa pred nami v nestráženej chvíli zrazu vynoria.

Péter Zilahy: AŽ. Posledná žirafa v okne, preklad Renata Deáková, Kalligram, Bratislava 2008

Pavol Rankov (1964) je spisovateľ a vysokoškolský pedagóg – prednáša na Katedre knihovedy a vedeckých informácií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Najnovšie mu vyšiel román Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy).

Obsah Listů 6/2008
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.