Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2009 > Číslo 5 > Antonín J. Liehm: Svědek a historik

Antonín J. Liehm

Svědek a historik

Vychází u nás spousta vzpomínkových knih a knížek vypovídajících o životě svých autorů, to jest v podstatě o osobní zkušenosti s obdobím od první světové války do dneška v Československu. Jsou různě zajímavé, většinou plné materiálu, bez něhož by jednou historikové nemohli to období zpracovat jako historikové. Osobní zkušenost a historie jsou ovšem často věci velice různé. Význam vzpomínkové knihy Michala Reimana je právě v tom, že tu, velice osobně, vzpomíná skutečný historik, který dokáže vlastní neopakovatelnou a nesdílenou zkušenost kontrolovat pohledem historika, který nedovolí, aby dojmologie převážila nad historií, zažité nad nezažitým. Vznikla tak (na hřbetě předchozích autorových prací, v nichž se většinou zabývá týmž obdobím) napínavá práce, která dokáže spojit vlastní zkušenost s pohledem z odstupu, a zároveň, což souvisí s  autorovým životopisem, umožňuje nahlédnout do zákulisí událostí a procesů, v jejichž rámci probíhal život jeho generace.

Z velkých témat knihy mě zaujal pochopitelně pohled do zákulisí tzv. obrodného procesu a jeho finální fáze, pohled tentokrát zevnitř ideologického establishmentu, jaký – kromě především Kaplanova – většinou chybí. A pak jsou tu tři velká témata sovětských dějin, která bych nazval Bucharin, Trockij a Gorbačov. Tady je Reiman historik i Reiman svědek i historik, v mnohém v současném kontextu objevný a člověk občas závidí jeho posluchačům v berlínské Freie Universität a na polistopadové Univerzitě Karlově. Téma exilu je nevyhnutelně nejvíc spjato s osobní zkušeností, a přísný (k sobě i druhým) historik nedovolí překročit její rámec, což je vzhledem k tématu nejen záslužné, neobvyklé, ale i výjimečné.

Jen bych rád věděl, proč titul této významné práce říká „Rusko“, když jde výlučně o „Sovětský svaz“, což (jak je i u nás stále více známo) není zdaleka totéž, jakkoli to spolu velice souvisí. Mýlím se, když za tím cítím opatrnou nakladatelskou ruku?

Michal Reiman: Rusko jako téma a realita doma a v exilu. Vzpomínky na léta 1968–1990, ÚSD AV ČR, Praha 2008, 346 s.

Antonín J. Liehm (1924) je novinář a filmový kritik, předseda redakční rady Listů; žije v Paříži.

Obsah Listů 5/2009
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.