Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2009 > Číslo 6 > Dagmar Vaněčková: Dopis Erazimu Kohákovi

Dagmar Vaněčková

Dopis Erazimu Kohákovi

Alespoň jednou a půl větou, byť notně prodlouženou, pouze čtenářsky vítám Vaši skvělou novinku Domov a dálava (Filosofia, Praha 2009), v souladu s mým pohledem na současnost, o kapku rozdílným na nedávno žitou minulost, objevně poučnou na místech mnou pozapomenuté dějepravy, s originálním exkursem do světa filozofů od Sokrata, Platóna, Aristotela, přes Jana Ámose, Nietzscheho, Heideggera, Husserla především k TGM, Janu Patočkovi, Karlu Kosíkovi, bez pokusů o kritiku, analýzu, hagiografii Vámi zmíněných i podrobně rozebraných postav, začasté hybatelů dějin, především našeho národa, jeho průvodců i protivníků, s jistotou, že nad Vaším textem se odborně zamyslí nejeden filozof, historik, teolog, ekolog, politolog, sociolog, aniž bych zapomněla na očekávané četné a hodnotné ohlasy v médiích, s patřičným puvoárem nikoli povrchního, každopádně však rozmyslného vhledu; v knížce-dialogu Na vlastní kůži Hedy Kovályové-Margoliové jsem se poprvé setkala s Vaším spoluautorským jménem, opisujíc ji tehdy v sedmdesátých létech v deseti kopiích přes černé kopíráky pro samizdat na objednávku kamaráda Klementa Lukeše, pamatuji; jak v roce 1983 a znovu o dva roky později jste do Klubu Čechů a Slováků přijel z Ameriky do Vídně přednášet, však Rakousko nebylo a není pro Vás součástí dálavy, mnohem později jsem Vás drze – asi vlivem novinářské profese – oslovila v pražské samoobsluze poblíž ulice, v níž jsme oba bydleli, záhy se mi dostalo pozvání na domácky výtečnou večeři a příležitosti k seznámení s paní Dorothy; sblížit se s dobrými lidmi je nad všechny výhry v loteriích světa, přátelství nově uzavřená i letitá jsou prý nejlepším vynálezem lidstva, nadto obohacená protichůdnými osudy v dětství a mládí, blouděním po mnohdy nechtěně dramatických cestách životního koloběhu v cizinách, abyste po návratu ke kořenům svého bytí do společenství občanské solidarity, ohleduplné k existenci Země a Vesmíru, bohabojně vyzařuje vděk za okamžiky obyčejného štěstí, setrval věrný sám sobě, svému češství, jehož hájení, objasňování právě dnes už zase není věcí jednoznačnou, ač tím více na pořadu dne.

Už aby přišlo jaro: vstříc shledání (snad přijde řeč na původně čisté stránky za Epilogem, zaplněné poznámkami s otazníky i vykřičníky?) se těší Vaše Dagmar Vaněčková.

Dagmar Vaněčková

Obsah Listů 6/2009
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.