Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2009 > Číslo 6 > Łukasz Grzesiczak: Polsko-česko-slovenská solidarita v Těšíně a Bielsku-Białé

Łukasz Grzesiczak

Polsko-česko-slovenská solidarita v Těšíně a Bielsku-Białé

Polsko-česko-slovenská solidarita (nejprve ovšem Solidarność Polsko-Czechosłowacka, Polsko-československá solidarita) vznikla roku 1981 jako spojenectví nezávislých opozičních prostředí z Polska a Československa. Jejím cílem byla výměna informací o demokratických iniciativách v obou zemích a komunistických represích proti aktivistům opozice či nezávislým intelektuálním a duchovním kruhům. Tato spolupráce samozřejmě narážela na docela jiné překážky v Praze, ve Varšavě nebo Vratislavi než v Těšíně a Bielsku-Białé – tedy v polsko-československém pohraničí, kde byla dosud silná vzpomínka na vzájemné křivdy, s níž často manipulovali představitelé komunistického aparátu. Díky vydavatelům, jimiž jsou Vysoká škola bankovnictví a financí v Bielsku-Białé a sdružení Jižní ústav, vyšla kniha shrnující dosavadní působení Polsko-česko-slovenské solidarity v Bielsku-Białé, v Těšíně, ale ukazující při té příležitosti aktivity této organizace v Kladsku i v české Opavě a Ostravě.

Janusz Okrzesik, Aleš Bartusek, Andrzej Grajewski, od počátku spjatí s touto iniciativou, vzpomínají ve svých textech na aktivity Polsko-česko-slovenské solidarity (bielsko-těšínský odbor vznikl v roce 1988), jak se jevily v organizačních problémech, utváření kontaktních sítí, školení tiskařů, vydavatelských podnicích, demonstracích na obranu uvězněných opozičních aktivistů nebo kanálech, jimiž se přes hranice pašovaly knihy a jiné publikace. Popisují také častou nechuť, na jakou tato organizace narážela pod Beskydami i na Záolší stejně na české i polské straně. Popisují protesty kolem plánů výstavby koksovny ve Stonavě, které těšínské Polsko-česko-slovenské solidaritě otevřely cestu ke spolupráci s ekologickými organizacemi. Na začátku 90. let členové organizace lobbovali ve prospěch prostupnosti hranic. Jako příloha jsou v knize snímky a dokumenty o působení Polsko-česko-slovenské solidarity.

Samozřejmě že s nástupem demokratických kruhů v Polsku, Česku i na Slovensku k moci ztratila Polsko-česko-slovenské solidarita svůj původní smysl a její bielští a těšínští aktivisté vsadili na zintenzivnění kontaktů po obou stranách hranice, zvláště pak kontaktů kulturních. Tomu jsou v knize věnovány další texty. Teatroložka Mirosława Pindórová píše o dvaceti letech mezinárodního divadelního festivalu Na hranici, později přejmenovaného na Bez hranic, který se koná nad řekou Olzou – Olší od r. 1990. Maciej Gil načrtl Skicu k dějinám filmové přehlídky Kino na hranici.

Celek doplňují dva vědecké politologické texty. Janusz Okrzesik a Krzysztof Stecyk z Vysoké školy bankovnictví a financí v Bielsku-Białé pojednávají, s důrazem na Polsko-česko-slovenskou solidaritu, o roli demokracie veřejné a demokracie občanské v mezinárodních vztazích. Małgorzata Kauteová z Technicko-humanitní akademie v Bielsku-Białé se zabývá analýzou fungování euroregionů Beskydy a Těšínské Slezsko.

Kniha Občané diplomati je zajímavý a potřebný pokus o popsání aktivit jednoho z důležitých mezinárodních spojenectví opozičních kruhů Střední Evropy za dob železné opony. Předmět je tak obsáhlý, že tato antologie krátkých textů jej vyčerpat nedokáže. Když témata ve většině případů popisují jejich bezprostřední účastníci, poskytuje to bezpochyby možnost pochopit motivy aktivit jednotlivých hrdinů příběhu, k celostní syntéze činnosti hnutí to však má daleko. Polsko-česko-slovenská solidarita na svůj popis stále čeká. Tato kniha onu touhu jen zesiluje.

Obywatele dyplomaci. Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka w Cieszynie i Bielsku-Białej, red. Małgorzata Kaute i Janusz Okrzesik, Wyższa Szkoła Bankowości i Finasów, Stowarzyszenia Instytut Południowy, Bielsko-Biała, 2009.

Łukasz Grzesiczak je politolog, bohemista a slovakista.

Obsah Listů 6/2009
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.