Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2009 > Číslo 6 > Stručně: Vzpomínky a knihy

Vzpomínky a knihy

Je to již třicet let, 3. prosince 1979, co zemřel František Kriegel, lékař a bojovník. „Velmi prosím, abyste v prosinci nezapomněli na 30. výročí smrti Františka Kriegla. To byl, pane, frajer!“ napsala nám novinářka a signatářka Charty 77 Dagmar Vaněčková. Také jiní na něj myslí. Snad nejdůležitějším připomenutím bude korespondence, kterou s fyzikem a podporovatelem domácí demokratické opozice Františkem Janouchem vedli František a Riva Krieglovi po jeho odjezdu do Skandinávie. „Zahrnuje pouze několik let – mezi lednem 1974 a prosincem 1979. Spolu se svými mladšími přáteli, kteří se pozůstalosti Františka Kriegla aktivně věnovali, Danielem Štěpánkem a Martinem Gromanem jsme však usoudili, že by tento archivní materiál stál za vydání. Nebude to jistě žádný bestseller – ale malá, skromná a čtivá knížka,“ píše prof. Janouch. Je se tedy nač těšit – a v Listech budeme publikaci věnovat náležitou pozornost. I Krieglově památce.

*

„A popel pokrývá zemi, popel se vznáší k nebesům, miliony zahynuly v pecích a oněch 77 297 mé rodné země jsou jen kapkou v moři ubitých, mezi vypálenými vesnicemi, rozbitými městy a povalenými hroby. A hrstka těch, kdož přežili, vidí stíny, stíny svých blízkých, nepohřbených, jichž popel se smísil s hlínou. Mlčelivě stojí stíny jako výčitka a stráž. Avšak jejich popel se změnil v úrodnou prsť, dobrou zemi, z níž roste obilí a kvetou stromy. Kráčíte po ní, a země je krásná v rozbřesku dne, kdy vody hučí po lučinách a bory šumí po skalinách, a stíny vás provázejí, jdou s vámi ruku v ruce. Neboť i jejich je tato země v pokoji a míru.“ Autor Žalozpěvu za 77 297 obětí Jiří Weil, spisovatel, který si „zamiloval fakta a povýšil je na literaturu“, který ve věcech obyčejných dovedl objevit estetické prostory, jež se za nimi otevírají, a byl jedním z prvních, kdo se zděsili proměny vize osvobození člověka ve stalinistický totalitaritarismus, a byl proto až do své smrti odstrkován a vytlačován z literatury, zemřel již před padesáti lety – 13. prosince 1959. – Knížku, v níž Alena Wagnerová putuje po Weilových stopách v Alsasku, připravuje k vydání naše nakladatelství na příští rok.

-red-

Obsah Listů 6/2009
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.