Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2010 > Číslo 1 > Josef Jařab: Chybou nových škol bylo napodobovat kamenné univerzity

Josef Jařab

Chybou nových škol bylo napodobovat kamenné univerzity

Co jsme po Listopadu získali? Otevřela se možnost vzdělávat se, přistupovat k informacím. K tomu vezměme nárůst počtu studentů. Před Listopadem vládla politická korupce při přijímání na vysoké školy. Na anglistice jsme mívali až 140 uchazečů. Podle výsledků jsme vybrali 30, jenže v září z nich přišli třeba dva, zbývající byli úplně jiní. Pro přidávání bodů za to, že je student z dělnické rodiny nebo ze zapadlé vsi, by se argumenty našly, to však bylo záhy nahrazeno kritériem ryze stranickým. Na schopnostech už vůbec nezáleželo. Je až zázračné, že tato zlatá mládež, či její část, pak stála v čele sametové revoluce.

A co jsme ztratili? Přidávám se k názoru, že skoro nic. Co myslím tím „skoro“: s onou „masifikací“ školství například ubývá možností individuálních konzultací.

Amerikanistika byla kdysi také politickou alternativou. Když jsme četli třeba Theodora Draisera, studenti říkali: „Ale to je velice kritické, to se v Americe jistě neučí.“ Ujistili jsme je, že učí, a oni si najednou uvědomovali, že s kritickým spisovateli se zachází jinak tam a jinak u nás. To ale platilo pro celou společnost, dobrá literatura takovou funci plnila. Dnes ale ona zvídavost, chuť objevovat, která nás jako mladé hnala dopředu, chybí. Studenti jsou informacemi zavaleni, nesnesitelná lehkost bytí jim odebírá „drive“.

Od začátku 90. let jsme uvažovali o diverzifikaci škol. Jako člen konference rektorů jsem si s Radimem Paloušem o těch nově vznikajících říkával: přece nejsou všechny stejné. Tehdy chtělo mít snad každé okresní město univerzitu, dostačujícím předpokladem se zdála být budova po OV KSČ. Myslel jsem, že vznikající školy by mohly jít třeba cestou anglických polytechnik, tedy doplňovat, co ve školském systému chybělo. Ale ony se všechny snažily napodobit „kamenné“ univerzity, a to byla chyba. Obecně ale vznik regionálních vysokých škol pokládám za pozitivní. Vždyť kdo třeba v Kravařích ve Slezsku, odkud pocházím, uměl anglicky? Díky opavské univerzitě jsou tam dnes desítky mladých anglistů.

Shrnuji: na rozdíl od středních a učňovských škol je vysokoškolská vzdělávací soustava jednou z nejpozitivněji se vyvíjejících oblastí života po roce 1989. Také ve srovnání s vývojem politiky a ekonomiky.

Josef Jařab (1937) je amerikanista, překladatel. Po roce 1989 byl rektorem Univerzity Palackého v Olomouci, Středoevropské univerzity v Budapešti, senátorem. Diskusní příspěvek je redakčně zkrácen a neautorizován.

Obsah Listů 1/2010
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.