Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2010 > Číslo 1 > Knihy 1/2010

Knihy 1/2010

Cesty a Zastavenia

Narodil sa v Kežmarku a hory neprestal mať rád ani po ťažkom úraze, ktorý utrpel, keď mal osemnásť rokov. Invalidný vozík len spomalil a skomplikoval jeho cesty po Slovensku a po celom svete. Aj v tomto osudovom obmedzení si Yaro M. Kupčo ako človek a fotograf nakoniec našiel niečo, čo vie zúžitkovať v živote i v umeleckej tvorbe. V úvode monografie pripomína putovanie sústavne uponáhľaného belocha a rozvážne putujúceho indiána, ktorý svoj vzťah k svetu a k sebe zhrnul nasledovne: „Nechcem stratiť svoju dušu. Keď sa človek ponáhľa, stráca dušu, lebo tá s ním nestačí držať krok.“ Aj preto, že Kupčo zväčša uvažuje a pozerá sa ako spomínaný indián, majú jeho čiernobiele fotografie dušu. A hĺbku. Hĺbku tej duše. Všetky trpezlivo ich vysedel, čakajúc na ten jediný správny, totiž – neopakovateľný okamih jednej z práve platných právd o svojom okolí a o svojom vnútre. Jedno zrkadlí druhé, jedno je predpokladom toho druhého. Taký okamih pravdy potom Kupčo (negatívy a pozitívy sám vyvoláva, upravuje ich i rámuje) ponúka ako posolstvo, ako možnosť pokračovať v nastolenom, tichom a nepretržitom rozhovore s poéziou. Jeho snímky „zaľudňujú“ výlučne rekvizity prírodných scenérií: kopce, lúky, skaly, potoky, ploty, stromy, seníky, drevenice, obloha... Človeka nikde. Mohol by neporozumieť, pôsobiť rušivo: gestom, slovom, hlučnou chôdzou... Druhým dôvodom jeho stálej neprítomnosti je fakt, že sám fotograf by mohol – hoci nechtiac – necitlivo vstúpiť do súkromia fotografovaného. Názov monografie je viacúčelový, delí ju na dva cykly: Cesty predstavujú fotografie z alpských krajín, Rakúska, Švajčiarska, Francúzska a Talianska, doplnené sú zábermi z Korziky. Zastavenia obsahujú snímky zo Slovenska, najmä zo Spiša, Oravy a Zamaguria. Akademická maliarka Eva Končeková v texte, ktorý sprevádza túto knihu, píše aj o autorovej intenzívnej výstavnej činnosti. Ja pripomínam, že Kupčo chodí za svojimi obdivovateľmi aj s notebookom, diapozitívami a hudobnými nosičmi. Takto som sa s fotografickou tvorbou zoznámil v jednej bratislavskej kaviarni, kde bol hosťom spisovateľa Mariána Hatalu, ktorý pre túto vzácnu publikáciu poskytol svoje preklady z prírodnej lyriky rakúskeho básnika menom Gregor M. Lepka. Poézia si našla poéziu. Ostatné možno nájsť na adrese www.yaromkupco.sk.

Yaro M. Kupčo: Cesty a Zastavenia, Harlequin, Košice 2009, 152 s., cena za bibliofíliu 235 eur, cena za bežný výtlačok 23,50 eur. -hamil-

Sedem dní do pohrebu

Jána Roznera, říká předmluva, který zemřel v Mnichově roku 2006, si už na Slovensku pamatuje málokdo. Pilný čtenář Literárních novin či Kultúrneho života z šedesátých let na něho jistě nezapomněl, stejně jako na Zoru Jesenskou, o níž však sotva věděl, že byla Roznerovou manželkou. Kniha líčí vánoční týden roku 1972 mezi její smrtí a pohřbem. Režim a jeho slouhové při této příležitosti projevili svou slídivost a mstivost, to ale není jediným a hlavním obsahem knihy. Tím je člověk v situaci, která se nevyhne téměř polovině lidských bytostí, ale jejíž prožitek zůstává obvykle před světem skrytý: nezbytnost vyrovnat se „na pochodu“ se ztrátou nejbližšího druha. Autor, který byl jako publicista a kritik ceněn pro své analytické schopnosti, dává možnost nahlédnout do lidského nitra nelítostně věcným vyprávěním ve třetí osobě. Nepříznivé okolnosti, v nichž se tragický děj odehrává, dávají vyniknout i lidské statečnosti a solidaritě. Vylíčení příprav pohřbu je prokládáno vzpomínkovými sondami do novější historie Slovenska a jeho kultury. Ve výrazných epizodách se objeví Ladislav Mňačko, Jozef Felix, Peter Karvaš, Agneša Kalinová, Roman Kaliský...

Ján Rozner: Sedem dní do pohrebu, Albert Marenčin PT, Bratislava 2009, 311 s., cena 9, 90 eur. -jn-

Na smutek není čas

Ke knize bude třeba se vrátit, ale upozorněme na novinku v prostředí Listů jistě vítanou. Naděje na nalezení rozsáhlé písemné pozůstalosti Františka Kriegla patrně není, a tak je dobře, že vyšla jeho (a paní Rivy) korespondence s Františkem Janouchem (a jeho paní). Faktograficky, literárně i rozsahem vede ovšem Janouch dopisy-reportážemi ze života vědecky i politicky mimořádně pilného exulanta. F. Kriegel radši debatoval, než psal; navíc byl v Praze omezen ne vlastní nestatečností, ale: jak psát, co se děje, a jiné nepoškodit? (Protože knihu vydala instituce úctyhodná, ale v roli nakladatele neběžná, uvádíme i s adresami.)

Na smutek není čas. Korespondence mezi Františkem a Rivou Krieglovými a Františkem Janouchem a Adou Kolmanovou (1974–1979) , Nadace Charty 77, Melantrichova 5, 120 00 Praha, bariery@bariery.cz, 328 s., 2009. -vb-

Bez počátku a konce

Je svět v prostoru a v čase konečný, či nekonečný? To je jedna z Kantových antinomií čistého rozumu, kterou rozum rozřešit nedokáže. Autoři knihy, profesoři univerzit v Princetonu a v Cambridgi, si však jsou jisti, že „společné úsilí experimentátorů, pozorovatelů a teoretiků přinese rozhodný průlom, který diskusi rozhodne s konečnou platností“. Jejich favoritem je cyklický vesmír, v němž počátek velkého třesku je koncem předchozího velkého křachu a nastartováním nového, biliony let trvajícího cyklu. Čtenář se seznámí nejen s jejich argumenty, podanými bez jediného vzorce, ale nahlédne též do způsobu, jímž se dnes rozvíjí špičková věda, a seznámí se s jejími představiteli v oblasti kosmologie. Z knihy je vidět osobní zaujetí autorů, které ji činí čtivou i pro ty, kdo do její tématiky příliš neproniknou nebo zůstanou k jejím závěrům skeptičtí.

Paul J. Steinhardt, Neil Turok: Bez počátku a konce. Nová historie vesmíru, Paseka, Praha 2009, 265 s., cena 299 Kč. -jn-

Lyžařské povídky

Patnáct krátkých textů, které se autorce shromáždily za dvě desetiletí, nepodává složité ani vnějškově dramatické příběhy – jsou to záznamy intenzivních prožitků, jaké přináší běh či pochod na lyžích v krajině kolem České Třebové, u Štrbského plesa, v laponské tundře, ale také zkouškové období, nemoc, kantorské povolání, setkání s dávnými spolužáky. Z jednotlivých „momentek“ se na malém prostoru skládá pronikavý obraz osobnosti a doby. Neznám jinou knihu, která by tak přesvědčivě ukázala, že sport – pěstovaný na amatérské úrovni – se může stát osou lidského života a způsobem, jak navázat kontakt s posvátným.

Blanka Kostřicová: Lyžařské povídky, Periplum, Olomouc 2009, 77 s., cena 119 Kč. -jn-

Paměti a úvahy

Bylo by hloupé očekávat od autora pamětí odmítnutí vlastní životní cesty. Nebylo by rozumné číst s nadějí na „zásadní odhalení“; naděje na odhalení měnící výklad dějin budou vždy chovat spíš milovníci spikleneckých teorií. Stěží lze beze všeho odmítnout, co vzpomínky sugerují: že byly i horší možnosti průběhu „normalizace“. Některé pasáže by byly zajímavé pro ekonomickou polemiku; někdy patrně obhajují rozhodnutí relativně rozumná, jenže v rámci bezperspektivního systému; těžko nesouhlasit s kritikou polistopadové démonizace Slušovic. Truchlivost vzpomínek však vystihuje snad nejlépe věta: „Marně vzpomínám, kdy jsme se o zásadních otázkách mohli svobodně rozhodnout – pravda, svobodu jsme vlastně měli: mohli jsme odstoupit.“ Nebyl důvod čekat ani na pikantnosti, šlo však mít naději na nefrázovitý jazyk, na faktografické bohatství, na živé osobní charakteristiky. V tom však kniha připomíná někdejší oficiální příručkové dějiny KSČ: skoro bez lidí a skutečných dramat.

Lubomír Štrougal: Paměti a úvahy, Nakladatelství Epocha, Pražská vydavatelská společnost, Praha 2009, 368 s. -vb-

Knihy všech ročníků

Obsah Listů 1/2010
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.