Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2010 > Číslo 1 > Jitka Rožňová: Za Julianou Szolnokiovou

Jitka Rožňová

Za Julianou Szolnokiovou

(23. 2. 1946–6. 12. 2009)

Kolobeh života je spravodlivý a neúprosný zároveň. Spravodlivý v tom, že narodenie a smrť tvoria neoddeliteľnú súčasť existencie každého človeka bez ohľadu na jeho spoločenský či materiálny status. Neúprosným sa zasa javí v okamihu, keď svoju pozemskú púť predčasne zavŕši človek plný životnej a tvorivej energie, optimizmu a snahy meniť svet k lepšiemu. Vzácna ľudská bytosť, akou bola a navždy zostane prekladateľka, redaktorka, feministická aktivistka, no predovšetkým žena s veľkým srdcom Juliana Szolnokiová, ktorej prácu mali možnosť poznať aj čitatelia Listov a Mostov.

Narodila sa v povojnových Nových Zámkoch; v rokoch 1964–1969 vyštudovala ruský jazyk a hudobnú výchovu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Chvíľu sa venovala pedagogickej profesii, potom pracovala ako dokumentaristka a redaktorka časopisu Revue slovenskej literatúry. Osemnásť rokov pôsobila v redakcii hudobnín a kníh o hudbe vydavateľstva OPUS, následne začala spolupracovať s rôznymi redakciami a intenzívne sa venovať prekladu z ruského a maďarského jazyka. Za uplynulé desaťročia vyšli z jej prekladateľskej dielne tituly autorov ako A. N. Tolstoj, Viktor Astafiev, Vasilievič F. Gladkov, Irina Grekovová, Jurij M. Lotman, Nikolaj G. Černyševskij, György Konrád, László Bitó, Mihály Babits, Jenő Szűcs, Árpád Tőzsér, Attila Bartis, Gábor Németh, Imre Kertész, Péter Nádas, László F. Földényi, Péter Esterházy a mnohí ďalší. Od roku 1995 redigovala feministický kultúrny časopis Aspekt a o tri roky neskôr sa stala členkou výkonnej rady Slovenskej spoločnosti pre umelecký preklad.

K prekladaným literárnym textom pristupovala vždy s veľkou pokorou a precíznosťou. Bola odvážna a invenčná, no nikdy nie na úkor špecifických čŕt a atmosféry východiskového diela. Jej profesionalitu a spoľahlivosť oceňovali nielen čitatelia, autori, vydavatelia a literárni kritici, ale pribúdali aj uznania v podobe výročnej Ceny vydavateľstva Tatran, Ceny Mateja Bela v kategórii spoločenských vied (László Bitó: Kniha o dobrej smrti), prémie Literárneho fondu v kategórii spoločenských vied (László F. Földényi: Goyov pes) či prémie Ceny Jána Hollého za umelecký preklad (Péter Nádas: Kniha pamätí). Jej lásku k prekladateľskému kumštu neoslabila ani dlhá a ťažká choroba – v minulom roku sa bravúrne zhostila tisícpäťstostranového monumentálneho diela Pétera Nádasa Paralelné príbehy, dvoch krátkych románov Pétera Esterházyho Pomocné slovesá srdca a Žiadne umenie a románu Attilu Bartisa Pokoj.

Na záver dovoľte niekoľko osobných spomienok. S Julkou Szolnokiovou som sa zoznámila pred niekoľkými rokmi, no už po krátkom rozhovore som mala pocit, akoby sme sa poznali desaťročia. Stála pri mne v mojich prekladateľských začiatkoch, nešetrila cennými radami ani povzbudivým slovom. Obdivovala som odhodlanie, s akým zdolávala prekážky, humor, ktorým korenila život sebe i svojmu okoliu, nadhľad, s akým sa vyrovnávala s problémami...

„Život meriame skutkami a nie časom,“ povedal raz Seneca. V Julkinom prípade to platí dvojnásobne. Naďalej žije v našich spomienkach, v srdciach a desiatkach kníh, ktoré s toľkou láskou prekladala.

Jitka Rožňová

Obsah Listů 1/2010
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.