Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2010 > Číslo 1 > Ivana Lažanská: Smíření... a poklady v kontejneru

Ivana Lažanská

Smíření... a poklady v kontejneru

V Listech 6/1999 jsme psali, že na úpatí hory Velíš u Jičína byl vztyčen a odhalen smírčí kříž. Byla to jedinečná slavnost: vztyčení a odhalení smírčího kříže vykonali představitelé církve katolické i protestantské, společnou rukou zasadili svěží mladé lipky. Když od té doby uplynulo deset let, nedalo mi a jela jsem se ke kříži podívat. Jsem potěšena: ten bohulibý počin nezapadl, ke kříži jde malé zpívající procesí, před křížem se rozestoupí do půlkruhu, ztiší se a čeká na bohoslužbu. Představitelé církví – katolické a protestantských – šli už v talárech, takže za chviličku zazní přivítání: „Chceme vyjádřit, že při sobě jako církve stojíme a chceme být v Kristu jednotní. Dnešním setkáním vyjadřujeme, že už nás nic nerozdělí, že je Kristus jeden, nerozdělen, že on je hlavou a my jeho tělem“. Poté následovalo vyznání vin a prosby za odpuštění hříchů, čtení evangelia, písně a přímluvné modlitby. Jedna z nich zněla: „Dej nám dobré autority, jež vidí sílu ve službě druhým... Za to Tě prosíme, Pane, vyslyš nás!“ Zatímco znělo sborové amen, žena vedle mne pronesla polohlasem: „Kéž by na něj dali!“ A pokřižovala se. Zeptala jsem se: „Vy nejste spokojena s našimi politickými autoritami?“ „Že se tak ptáte!“ odsekla. „Vy snad ano?“

Zprávu jsem měla Listům poslat hned loni; nedostala jsem se k tomu pro marné, a tudíž zbytečné sledování politických autorit, zda už přestanou se vzájemným osočováním a hádkami. Snad do příštího desetiletí smírčího kříže? Což kdyby si Paroubek s Topolánkem nějaký vytesali, vztyčili a řídili se jeho účelem a smyslem? Pro nás i pro budoucí...

Počátkem ledna proběhla televizí zpráva, že byly vyhozeny do kontejneru našetřené miliony, v prvním případě ukryté v botách, v jiném mezi papíry. Vyhazovač samozřejmě nevěděl, že příslušník rodiny takto spoří pro rodinné blaho, proto při úklidu vzaly miliony za své. Šlo se pak do kontejnerů a sběren, přehrabovalo, plakalo, leč marnost nad marnost. Já mám štěstí; nacházím v kontejneru na papír poklady, aniž jej přehrabu. Často jsou jen tak pohozeny vedle nebo pod ním, stačí se sehnout, sebrat a pelášit domů. Tak jsem si obohatila knihovnu o tři díly Tisíce let české poezie, o libreta Smetanových oper, zdvojila jsem si Jiráskovy spisy (mám vnuky a pravnuky a třeba se už víckrát Jirásek vydávat nebude, odkud pak budou čerpat vědomí sounáležitosti s historií země svých předků a prapředků?), Wolkera, Nezvala, k historickým románům jsem zařadila Mistra Kampana a několik spisků o Janu Husovi. Naposled byl nálezem Český román Olgy Scheinpflugové. Nikdy jsem jej neměla v ruce, jen ze školy jsem si pamatovala, že jej napsala. Proto jsem se do něj pustila hned v tramvaji. A co stránka, to překvapení. Z pohledu dnes vydávané literatury jsem se domnívala, že budu číst románky o někdejších celebritách a jevištních souputnících známé herečky. Vůbec ne. Řádek za řádkou mi odhaluje bohatý vnitřní život Karla Čapka a jeho přátel; dočítám se o velkých českých lidech, kteří do své velikosti dospívali a dospěli pod moudrým vlivem demokrata Masaryka. Český román jako román o české inteligenci a demokracii, který bez patosu a přece vroucně dokumentuje jednu historickou epochu vlasti, bych doporučila dějepisářům vzít na pomoc při výuce poznávání první, masarykovské republiky. Výklad nebude stereotypně nudný, naopak, vzbudí dobré emoce, zájem o hlubší poznávání sebe sama jako občana svého státu i EU.

Ivana Lažanská

Obsah Listů 1/2010
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.