Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2010 > Číslo 2 > Knihy 2/2010

Knihy 2/2010

Rovnice

Obecně se soudí, že v populárně vědecké literatuře se nemá plýtvat vzorci a symboly. Tím spíše si zaslouží ocenění autor, profesor teoretické fyziky na univerzitě v Amsterdamu, který nechtěl připravit čtenáře o poznání, že hrdinkami a průkopnicemi v oblasti exaktních věd jsou rovnice. Ty jsou na sedmnácti stránkách vytištěny bíle na červeném podkladě – od rovnice exponenciálního růstu až po Lagrangeovu funkci teorie strun. i zcela nezasvěcenému čtenáři mohou poskytnout cosi jako průhled do mystérií. Vzorcům, symbolům a grafům se nevyhýbá ani komentář na bílém papíře, který je vlastně stručnou historií fyziky od Newtona po dnešek. Maximální sladění stručnosti se srozumitelností a poutavostí si zaslouží nejvyšší obdiv.

Sander Bais: Rovnice. Symboly poznání, Dokořán, Praha 2009, 95 s., cena 250 K.-jn-

Jožinko – dieťa svojich rodičov

Jozef Schek je občianskym menom Jozef Babušek (1921) – veľký obdivovateľ Zdeňka (Michaela Františka) Buriana, maliara a ilustrátora množstva dobrodružných kníh, niekdajší študent Vysokej školy poľnohospodárskej v Bratislave, potom v Brne (štúdium musel ukončiť tesne pred štátnicami), neskorší absolvent FF UK v Bratislave. Kreslený humor začal publikovať v týždenníku Nový svet, neskôr v časopise Šidlo, pre ktorý vytvoril vôbec prvý slovenský komiks o dozorcovi a väzňovi na úteku, ktorých oslobodí až dlhá a strhujúca naháňačka. Písal sa rok 1947, v júli toho roku sa konala manifestácia československého priateľstva na Devíne. Rečnil na nej aj Klement Gottwald, ktorého stotisícový dav ako komunistu vypískal, čo rečník „politicky“ využil, vyjadriac sa, že išlo o postoj proti Čechom, že „nepriateľ Slovenska je na Slovensku“. Výrok aj s jeho fotografiou sa ocitol na titulke humoristického časopisu (a súčasne orgánu Demokratickej strany) Šidlo. Cenzori nelenili – časopisu najprv zrušili prenájom priestorov, potom mu nedali papier... Zlikvidovali ho ešte pred februárom 1948. Je isté, že Jozefa Scheka najviac preslávil jeho komiks Jožinko – dieťa svojich rodičov, ktorý s jednoročnou prestávkou vychádzal od 1. 9. 1965 do roku 1988 v humoristickom časopise Roháč (v časopise Pionýr sa ako Pepánek dožil českej verzie). Nenapraviteľný, nepolepšiteľný výmyselník a nespratník Jožinko je teda znovu so svojimi čitateľmi, na ploche štyroch políčok originálnej poetiky, v stovkách roztrúsených gagov a nonsensov, v úsporne otextovanej obrázkovej reči rýchleho filmového strihu, v každodenných príbehoch, ktoré sa odohrávajú v ustavičnom pohybe a sústavných variá­ciách svižne rozkresleného groteskného nápadu. Úvodný text k vzácnemu kompletnému vydaniu legendárneho seriálu napísal Kornel Földvári, doslov Fero Jablonovský, zostavovateľ publikácie, karikaturista a najmä reštaurátor obrázkov, z ktorých väčšina sa zachovala len v časopiseckej verzii.

Jozef Schek: Jožinko – dieťa svojich rodičov, pre JW producentskú spoločnosť vydal FO ART, Bratislava 2009, 356 s. -mah-

Tato fakulta bude rudá

Jádrem knihy je osmnáct rozhovorů, které vedli redaktoři a jejich spolupracovníci s lidmi, kteří v různých obdobích mezi léty 1948 a 1989 na Katedře české literatury FF UK působili. Rozhovory se neřídí přesným plánem, na první pohled nahodile přebíhají od tématu k tématu, a právě proto se nakonec skládají v poutavý panoramatický obraz doby a lidských osudů v ní. Je z nich patrno, že rok 1968 znamenal význačný předěl, po němž se sice navenek mnohé vrátilo do starých kolejí, ale ve skutečnosti se už do stejné řeky nedalo vstoupit. Vývoj dobové atmosféry dokreslují výňatky z učebních textů, vzpomínkových a uměleckých děl inspirovaných děním na katedře, i různých pro mladšího čtenáře patrně až neuvěřitelných dokumentů. Základní stín, který vrhá na dění nejdříve široce sdílené a pak už jen násilně vynucované ideové poblouznění, se prolíná s osobními sympatiemi a antipatiemi, se snahou zachovat si vlastní tvář a prostor pro rozumnou práci. k definitivnímu soudu a zhodnocení už sotva někdo dospěje, a možná právě v tom je hodnotné poučení. Podobnou knihu bych přál každému akademickému pracovišti.

Jiří Holý, Katka Volná (red.): Tato fakulta bude rudá! Katedra české literatury FF UK očima pamětníků a v dokumentech, Akropolis, Praha 2009, 726 s., cena 299 Kč. -jn-

Svědomí hrdinů

Diskusí o Mašínech se nejhorlivěji účastní ti, kdo neznají ani základní fakta. Dosud jsme je mohli čerpat hlavně z Rambouskovy knihy Jenom ne strach – všiml si mimochodem někdo, že v nejtěžší životní chvíli posílila Ctirada Mašína slova básníka, kterého sice oficiální komunistická ideologie po smrti zavrhla, ale právě proto mohl v mládeži 50. let udržovat naději v obrodu komunismu? Mašínovo vyprávění, jak je zachytil Rambousek, nemusí být faktograficky zcela přesné, ale přinejmenším ukazuje, jak si sám Mašín přál svou činnost podat. Je to neuhlazené svědectví o době vymknuté z kloubů. Čtenář Rambouska by si měl přečíst i Kačora (a ostatně platí i opak), aby viděl, jak se věci jeví ze strany obětí a jejich pozůstalých. Faktograficky se Rambousek a Kačor vlastně ani výrazně nerozcházejí, rozdíl hodnocení je ovšem obrovský a vybízí čtenáře, aby se nevyhýbal volbě.

Miroslav Kačor: Svědomí hrdinů. Jiná tvář odbojové skupiny bratří Mašinů, Rybka Publishers, Praha 2009, 342 s., cena 299 Kč. -jn-

Sto filozofů

Stovková „top sestava“ reprezentantů nějakého odvětví lidské činnosti bývá oblíbeným námětem knih. Tato z pera oxfordského profesora filozofie patří k nejzdařilejším. v chronologickém uspořádání se seznamujeme s mysliteli od Thaleta z Milétu až po bojovníka za osvobození zvířat Petra Singera. Každý medailon podává nejen filozofické poučení, ale zpravidla i poutavý lidský příběh. Autor dokáže výstižně shrnout podstatu filozofova učení, nevyhýbá se ani kritickým výhradám či humorným aspektům. Výběr je poněkud nestandardní, spadají do něho i u nás prakticky neznámí myslitelé z jiného než euroamerického kulturního okruhu. Knížka je mimořádně hezká po stránce grafické, texty jsou doprovázeny portréty, reprodukcemi uměleckých děl a fotografiemi, které korespondují s dobami a myšlenkami .

Peter J. King: Sto filozofů. Život a dílo největších světových myslitelů, Metafora, Praha 2007, 192 s., cena 349 Kč. -jn-

Eseje o člověku

Čtenáře Listů zejména staršího věku může zaujmout publikace Václava Smitky, která v úvahách o životě zhodnocuje třicetileté zkušenosti psychologa na geriatrii a gerontopsychiatrii i z vlastního života. Zamýšlí se nad fyziologickými, psychologickými a intelektuálním změnami a proměnami života v procesu stárnutí, nad nemocemi a bolestmi, které lidi trápí, a zároveň obohacují náš život, prohlubují naše vnímaní a poznání. Smitkovy texty jsou tak až encyklopedickým příspěvkem k rozvoji gerontologie i filozofie. Publikace, charakteristická tematickou sevřeností a zároveň poznatkovou rozvětveností, ani starého člověka nezastraší, ale vyburcuje ho k větší aktivitě. Smitka poukazuje ve své publikaci na variantní východiska: „Společnost může zaujmout ke stárnutí a stáří jen následující postoje: postoj odmítavý, postoj vstřícný a postoj nevyhraněný, ambivalentní.“ Není těžké uhodnout postoj autorův, stejně tak (v reálném čase) převládající postoj společenský, stačí pozorovat současnou politiku.

Václav Smitka: Eseje o člověku. Archeologie lidských životů II, Ježek, Rychnov nad Kněžnou 2009, 152 s., cena 180 Kč. -raš-

Knihy všech ročníků

Obsah Listů 2/2010
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.