Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2011 > Číslo 3 > Ondřej Novák: Neliberální vývoz demokracie

Ondřej Novák

Neliberální vývoz demokracie

Být liberální znamená ctít nejen svobodu člověka jako takovou, ale předně svobodu myšlení. Svobodu vyznávat myšlenkový proud, který si jedinec sám vybere. Je jen otázka osobní zodpovědnosti, k jaké ideologii se kdo přikloní a jestli jeho vinou bude společnost žít v područí tyrana, nebo se stane společností rovnoprávnosti a blahobytu. Nicméně liberální západní civilizace přistupuje k myšlenkám jiných kultur všelijak, jen ne liberálně. Události Arabského jara opět rozčeřily úvahy, jestli bychom my, svobodná, demokratická a kulturně vyspělá Evropa (či celá západní civilizace) neměli občanským hnutím v arabských státech, žádajícím změnu režimů, nabídnout pomocnou ruku. Úvahy v březnu vyústily ve vojenský zásah v Libyi pod nálepkou pomoci zdecimovaným povstalcům proti silnému diktátorovi.

Je na místě ptát se, zda vůbec máme právo šířit naše vidění světa do kultur, které, soudě dle dosavadního vývoje, naše ideje, aspoň zatím, nesdílejí a které šly po staletí vlastní cestou. Západní civilizace má ve své kultuře jednu nezpochybnitelnou výhodu: několik tisíc let tradice politického myšlení, jehož intenzita, hloubka a kontinuita jsou nesrovnatelné s jakou koliv kulturou jinou. Ale je otázka, jestli nám tato, Sokratem počínající, tradice dovoluje nejen mít pocit vlastní vývojové nadřazenosti, ale hlavně se stavět do role učitele hloupějších sousedů.

Je nepochybně chvályhodné pomáhat méně vyvinutým zemím a kulturám předáváním vlastních zkušeností, objevů a poznatků, a tím pomáhat v ekonomickém růstu a mýcení chudoby. Ale je podstatný rozdíl mezi tím, když chudému zemědělci vyměníme volem tažené rydlo za traktor a dáme mu know-how k pěstování kvalitního obilí, a tím, když určitou kulturu narušíme vlastním zřením ve snaze „pomoci jim dostat se tam, kde jsme my“. Myšlenkový vývoj nepůsobí stejně jako vývoj technický. Jak řekl Hegel, duše nezná zkratek, a to platí i o vývoji politického myšlení. Kultura navyklá na tradici silného, mnohdy fundamentálního státu nemůže ze dne na den obrátit své hodnoty vzhůru nohama. Za naší civilizací stojí tisíce let vývoje myšlení, a tímtéž si musí projít ostatní kultury, budeme-li chtít, aby jejich režimy byly stabilní a legitimní. Navíc není důležité, jakým si země volí vůdce, ale co lidé skutečně chtějí. Zda ve společnosti panuje konsensus ohledně formy vlády a míry osobní svobody. Obávám se, že pokud si lid svobodu upřímně nepřeje, nelze mu ji, byť v dobré víře, nutit; každá akce zákonitě rozpoutá i nezamýšlené reakce. Pro demokracii musí být společnost zralá a naladěná, a to nelze uspíšit či změnit hlavněmi samopalů.

Myšlenkový posun neznamená přečtení množství knih, ale objevování uceleného řetězu myšlenek, a to myšlenku po myšlence; jedině tak bude mít smysl z něj vycházet. A pokud je demokracie skutečně tím nejméně špatným systémem, ostatní kultury světa k ní jednoho času dospějí samy. Možná rychleji, možná pomaleji než naše kultura, ale jedině pokud k ní dospějí samy, budou vidět v boji za její hodnoty smysl.

Ondřej Novák

Obsah Listů 3/2011
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.