Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2011 > Číslo 4 > Dušan Havlíček: AIDA není jen opera

Dušan Havlíček

AIDA není jen opera

Z archivu Listů (1982, roč. XII., č. 5, říjen 1982, s. 61) vybíráme článek, podepsaný tehdy značkou -hd- a publikovaný pod stejným titulem jako nyní, jako doplněk k Havlíčkovu článku Tři Karlové ze strany 20 v tomto čísle. -red-

Znepokojující zprávy o pronásledování umělců v různých částech světa, v Argentině jako v Československu, v Chile jako v Sovětském svazu, v Jihoafrické republice jako v Polsku, přivedly v roce 1978 skupinu francouzských umělců na myšlenku, že nestačí, aby na jejich obranu sepisovali jen petice a pořádali podpisové akce, nýbrž že bude účinnější zastat se jich způsobem, který je jejich profesi nejvlastnější – uměleckým činem. Tak se z podnětu Ariany Mnouchkinové, Patrice Chéreau a Claude Lelouche zrodilo Mezinárodní sdružení na obranu umělců. Association Internationale de Défense des Artistes, zkráceně A. I. D. A., je jakousi obdobou Amnesty International, její akce mají však specifický charakter.

Příklad francouzských umělců našel ná­sledovníky v řadě evropských zemi – v Německu, Holandsku, Belgii. V září 1980 založili ženevští umělci švýcarskou sekci sdružení – A. I. D. A. Suisse – jejímž předsedou je divadelní režisér François Rochaix. A hned jejich první akce byla úspěšná. Ve spolupráci s televizí francouzsky hovořící části Švýcarska, Télévision suisse romande, nastudovali – podobně jako to učinila Mnouchkinová se svými přáteli ve Francii a v Německu – dramatickou rekonstrukci procesu s Václavem Havlem a dalšími členy VONSu. Dokumentární hra pod názvem „Proces a Prague: le VONS au banc des accusés“, měla svou premiéru ve švýcarské románské televizi 1. prosince 1980. Na živě vysílaném představení se za vedení Pierra Binera a v režii Alaina Blocha podílelo na padesát ženevských herců. Všichni účinkovali dobrovolně a své honoráře odevzdali fondu A. I. D. A.

Záznam velmi působivého pořadu byl na Mezinárodním festivalu filmu a tisku, který se konal v říjnu 1981 ve Štrasburku, vyznamenán zvláštní cenou za televizní dílo, a 5. ledna 1982 jej vysílal i třetí francouzský televizní program France Régions 3.

Další záslužnou akcí švýcarské sekce A. I. D. A. byl rozhlasový Týden československých spisovatelů, jehož iniciátorem a organizátorem byl ženevský herec François Germond. Po celý týden v listopadu 1981 vysílal švýcarský románský rozhlas pořady věnované české literatuře. Členové A. I. D. A. v nich přednesli výňatky z Haškova Švejka, Hrabalových Tanečních kursů pro pokročilé, Škvoreckého Tankového praporu, texty Václava Bendy a Evy Kantůrkové. Divadelní tvorba byla zastoupena hrou Václava Havla „Vyrozumění“ a Londonovou dramatizací dopisů Vlada Clementise, která měla nedlouho předtím premiéru v ženevském divadle v Carouge pod názvem „Le Merle Siffleur“.

V rozhlasovém cyklu bylo uvedeno i několik novinek. Ve francouzských překladech, které byly pro tuto příležitost pořízeny, tu poprvé zazněly fejeton Ludvíka Vaculíka „Jak se špatná zpráva změnila v lepší“, povídka Ivy Procházkové „Proč z takové dálky, když hrajeme přesilovku“ a krátká novela Karla Pecky „Mistři smíru“.

Každý pořad byl provázen zasvěceným úvodním slovem F. Germonda a cyklus byl doplněn rozhovory s J. Pelikánem a A. Londonem. Všichni, kdož se na týdnu československých spisovatelů podíleli, věnovali i tentokrát své honoráře fondu A. I. D. A.

Dušan Havlíček

Obsah Listů 4/2011
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.