Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2011 > Číslo 5 > Zdeněk Hejzlar: Tři roky po „Lednu“

Zdeněk Hejzlar

Tři roky po „Lednu“

Nedožité devadesátiny autora vzpomínáme v tomto čísle. K oživení vzpomínky na něj a v jubilejním roce Listů nabízíme výňatek z jeho úvahy z prvního řádného čísla exilových Listů.

Pokud jsou cíle reformních komunistů a jejich spojenců kritizovány jako nedostatečně radikální, je třeba vzít na vědomí, že ti, kteří je formulovali a prosazovali, neměli v souladu se skutečnými národními i internacionálními zájmy v úmyslu opouštět půdu reálné politiky, vymezenou složitým historickým, třídním, geopolitickým i mezinárodněpolitickým kontextem. Pokud jsou cíle a praxe polednové politiky kritizovány z antikomunistických pozic jako „nový komunistický podvod“, pak je třeba vzít na vědomí, že jejich tvůrci a nositelé skutečně neměli v úmyslu otevřít cestu k návratu jakýchkoliv historicky překonaných politických nebo ekonomických formací, že skutečně nehodlali volit mezi „cholerou stalinismu a morem kapitalismu“.

Jakkoliv je tedy jedněm polednová politika „kontrarevolucí“ a druhým „podvodem“, lidé v Československu dobře vědí, že jim byla velkou a reálnou nadějí – a nemýlí se. Vědí, že politický i ekonomický program „pražského jara“ byl a zůstává v současných společenských podmínkách jedinou skutečně socialistickou alternativou změny, že není a nebude zapomenut, jakkoliv v nových situacích může a musí být nastolován různě a nově.

Intervence a „normalizace“ nic nevyřešila, jen způsobila věci socialismu doma i ve světě nesmírné škody. Rozpory a determinace staly se ostřejšími a zřetelnějšími, zachovaly však v podstatě svou starou kvalitu. Krize v Československu, uvnitř celého blokového seskupení evropských socialistických zemí, v celém mezinárodním revolučním a socialistickém hnutí, v celém supervelmocemi děleném světě dál pokračuje. Přišla těžká a trpká porážka, ale žádný „konec světa“, jak se leckomu doma a zejména v emigraci z komplexu porážky často zdá.

Není třeba pochybovat, že nespočetní stoupenci demokratického socialismu – jak ti, kteří byli vyhnáni ze strany a jiných organizaci, tak ti, kteří pro své množství nemohli a nemohou být ani z mocenské struktury odstraněni – najdou v budoucnosti možnosti, jak znovu postupně získat vliv na vývoj země a připravovat pro příhodnou chvíli novou radikální změnu.

Protože i čs. krize je neoddělitelnou součástí a produktem všeobecné krize moderní doby, má čs. opozice své spojence všude tam, kde se bojuje za emancipaci člověka z útlaku, vykořisťování a nerovnoprávnosti, tj. V celé mnohotvárné a komplikované, avšak velice silné antikapitalistické, antiimperialistické a národněosvobozenecké frontě. Protože je tato krize i součástí všeobecné krize světového socialistického a komunistického hnuti, má čs. opozice své spojence ve všech těch nesčetných komunistických a socialistických stranách a frakcích i v seskupeních nové levice, které hledají nová nedogmatická radikální řešení v podmínkách soudobé společnosti. A protože je tato krize především neoddělitelnou součástí krize společnosti všech evropských socialistických zemí včetně SSSR, má čs. opozice spojence v potlačovaných sice, ale přes to už velice silných, radikálnějších i umírněnějších, opozičních proudech v těchto zemích, s nimiž je pro budoucnost především třeba hledat společnou řeč a akční jednotu.

Z „pamětí“ velkých emancipačních hnutí se nic neztrácí a „panzerkomunismus“ není budoucností lidstva, ani Československa.

(Listy 1/1971, krácení nevyznačujeme)

Zdeněk Hejzlar

Obsah Listů 5/2011
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.