Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2012 > Číslo 1 > Libor Martinek: Blažíčkův přínos holanologům

Libor Martinek

Blažíčkův přínos holanologům

Nakladatelství Triáda přineslo na trh kritické, komentované vydání dvou monografií Přemysla Blažíčka o poezii Vladimíra Holana a Karla Tomana.

Přemysl Blažíček vnesl do českého myšlení o literatuře kromě originálních soudů a čistého jazykového stylu dva výjimečné rozměry. Prvním je hledisko filozofického zájmu, v němž umění minulého století nabývá nového, oživujícího smyslu díky zprostředkující roli filozofie. Blažíčka v tomto ohledu orientovaly zejména texty H. Bergsona, M. Heideggera, M. Merleau-Pontyho a F. Nietzscheho, v českém prostředí pak styk s L. Hejdánkem, J. Němcem a J. Patočkou. Druhým Blažíčkovým vkladem je pohled na tvůrčí i provozní mechanismy akademické literární vědy, jenž zároveň představuje šanci pro tuto disciplínu a možné východisko ze současné slepé uličky nadbytečných textů o umění (inspirací mu byly osobnosti F. X. Šaldy, J. Grossmana a E. Staigera). Jako příslušník generace Mukařovského žá­ků si při poznání metodologických podnětů strukturalismu uchoval od této orientace kritický odstup a spolu s individuálně odlišnými cestami J. Lopatky, J. Vohryzka a R. Grebeníčkové představují jeho texty jednu z mála původních hodnot české literární esejistiky posledních čtyřiceti let.

Přemysl Blažíček (16. 4. 1932 v Matějově u Žďáru nad Sázavou–26. 4. 2002 v Praze) pracoval po ukončení vysokoškolských studií (1956) od roku 1958 po celý život v Ústavu pro českou literaturu, kde se podílel na tvorbě slovníkových a literárněhistorických příruček, zejména na čtyřech dílech Lexikonu české literatury (1985, 1993, 2000, 2008). Po letech 1968–1969 rezignoval na vědeckou kariéru, nepřistupoval na politické kompromisy, v letech 1969–1989 nepublikoval v oficiálních periodikách a ex private industria napsal pět pronikavých monografií o V. Holanovi (1969, vydáno 1991), K. Tomanovi (1979, vydáno 1995), J. Holečkovi (1981, vydáno 1992), J. Haškovi (1989, vydáno 1991) a J. Škvoreckém (1992). V procesu s českým hudebním undergroundem v roce 1976 se expertním posudkem angažoval ve prospěch stíhaných básníků. Soubor jeho časopiseckých studií a recenzí z let 1955–1969 a 1990–2002 vyšel v Triádě pod názvem Kritika a interpretace (2002).

Tento svazek obsahuje první dvě knihy Přemysla Blažíčka, napsané v šedesátých a sedmdesátých letech a vydané pak v letech 1991 (Sebeuvědomění poezie) a 1995 (Poezie Karla Tomana). Jejich sousedství je dáno chronologií vzniku i faktem, že jde o monografie o poezii (odtud souhrnný titul knihy). Editor Michael Špirit navázal edičně a typograficky na soubor autorových studií a článků Kritika a interpretace. (Následovat bude svazek s třemi dalšími Blažíčkovými knihami, které pojednávají o románech J. Holečka, J. Haška a J. Škvoreckého. Celkem třídílný projekt přinese v jednotné vydavatelské péči autorovo kompletní dílo.)

O nenormální situaci v české literární vědě po roce 1968 vypovídá fakt, že Blažíčkova disertační práce Sebeuvědomění moderní české poezie byla předložena k oponentuře (oponenty byli Z. Mathauser a Z. Pešat) a obhájena v dubnu 1970, ale teprve jedenadvacet let po obhájení a po uzavření strojopisu vypravil Blažíček svou práci knižně. „Délku trvání způsobilo zostření politických poměrů v Československu, k němuž došlo po srpnu 1968, resp. po dubnu 1969. Jako nestraník mohl sice Blažíček v Ústavu pro českou literaturu ČSAV (od 1970... pro českou a světovou literaturu) zůstat, ale v režimu časově limitovaných smluv a v kontextu politicky exponovaných událostí (prověrky a pohovory po r. 1970, účast na pohřbu J. Procházky 1971, J. Patočky 1977 apod.) bylo jeho zaměstnávání nepřetržitě ohrožováno. Zpožděné nebylo jen vydání jeho disertace, ale i kandidátského diplomu. Přestože byl datován dnem obhajoby, Blažíček ho obdržel až v květnu 1990.“ (M. Špirit).

Můžeme si na závěr položit stejnou otázku o jaké byla zmínka v úvodu: Nejde i v tomto případě o další rozmnožování redundantních textů o umění? Jsem přesvědčen že nikoli. Již delší dobu pozoruji tendenci kritiků zamýšlet se nad vlivy Holana na tvorbu současných autorů, a pokud se objekt jejich zájmu dokonce k oblibě autora Noci s Hamletem přiznává, je to pro vlivologicky orientovanou kritiku učiněný balzám pro uši. Stačilo by si však najít alespoň pasáž o Holanově metafoře, a vlivy Holana na kteréhosi současného poetu odsunout do říše pohádek a nonsensu. Sám jsem se o užitečnosti Blažíčkových studií o Holanovi, Tomanovi a Nezvalovi přesvědčil při zkoumání metafory krnovského básníka Dušana Cveka. Vyjdeme-li z rozvrstvení české poezie z hlediska metaforiky tak, jak to učinil Blažíček na materiálu poezie 30. let (s přesahem k symbolismu a dále k májovcům), má Cvekova metafora blízko k metafoře Tomanově a Nezvalově. Další příležitost ke komparaci nabízí srovnání Blažíčkových a Justlových přístupů k Holanovi (Blažíček se Justla, mj. autora souboru studií Holaniana z r. 2010 a autora koncepce básníkových sebraných spisů, nikde nedovolává) a ze současných „holanologů“ by mohl být konfrontován s Vladimírem Křivánkem jako autorem monografie Vladimír Holan básník (2010). Pochopitelně to nejsou ani zdaleka všechny možnosti, které Blažíčkovy práce bohemistům nabízejí k poučení a vyrovnání se s jeho vědeckým odkazem.

Přemysl Blažíček: Knihy o poezii: Holan – Toman, uspořádal, k vydání připravil a komentářem opatřil Michael Špirit, Triáda, Praha 2011, 471 s.

Libor Martinek (1965) je literární historik, editor a překladatel.

Obsah Listů 1/2012
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.