Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2012 > Číslo 1 > Jiří Němec: Chvályhodná snaha, nebo komplikace?

Jiří Němec

Chvályhodná snaha, nebo komplikace?

Příliš nevěřím, že by právní předpis mohl absolutně vyloučit korupční jednání fyzické osoby nadané pravomocí. Nota bene když jsou myslím doby obálek až na výjimky už dávno pryč a nyní hrají roli spíše nejrůznější formy výhodných vztahů, služeb, protislužeb a akciových či jiných obchodů, na rozdíl od obálek obtížně dohledatelných a prokazatelných. Osobní zkušenost navíc – bohužel? – s korupcí vlastně nemám. Ani v době asi před patnácti lety, kdy jsem spolurozhodoval a měl v gesci privatizaci bytového fondu města v Liberci, mi ani v náznacích nikdo nic nenabídl. Jsem na to dodnes docela hrdý, ale má to i ten důsledek, že o sobě nemohu říci, že jsem nějakou nabídku odmítl či oznámil orgánům činným v trestním řízení.

Korupce je problémem etiky a slušnosti politiků a úředních osob a potom koneckonců také věcí policie, státního zastupitelství a soudů. Kde jinde by měl platit princip generální prevence, pokud jde o tento typ trestné činnosti a výši trestu, která by měla odrazovat potenciální korupčníky? A právě legislativní úpravy, možná někdy v dobré víře, mohou vylít s vaničkou i dítě...

Nyní je v připomínkovém řízení novela zákona o obcích a krajích, která má naplnit Strategii vlády v boji proti korupci v oblasti samosprávy. Podle mě se však navrhuje i několik bodů, které jsou minimálně sporné. Třeba aktivní legitimace 1/3 zastupitelů nebo 0,5 % občanů obce k podání žaloby o neplatnost smlouvy o prodeji nemovitosti nebo jiné smlouvy s výší plnění nad 50 000 Kč. Jistě dobře myšlené, ale co když například zastupitelstvo prodá investorovi pozemek, aby tam postavil továrnu, a třetina opozičních zastupitelů to napadne u soudu – třeba jenom proto, že mají na tuto investici jiný názor nebo mají něco úplně jiného proti starostovi... Třeba. To potom bude investor čekat 2–3 roky, než to soudy pravomocně dořeší a vyřeší? Copak by nestačilo takovéto oprávnění k podání žaloby svěřit pouze státnímu zástupci, který by ze své funkce musel hlídat jen a pouze zákonnost předmětné majetkoprávní operace? Stačilo, alespoň myslím! Obdobné oprávnění 1/3 zastupitelů nebo 0,5 procenta občanů se navrhuje, i pokud jde o žalobu o náhradu škody za obec. Tady se navíc popírá ústavně daný princip zastupitelské demokracie, že za obec jednají orgány obce – starosta, rada a zastupitelstvo. Především pro malé obce může být problémem třeba i navrhovaná povinnost zpeněžovat majetek prioritně veřejnou dražbou nebo veřejnou obchodní soutěží a také zveřejňování záměru disponovat s nemovitým majetkem nejen na úřední desce obce a na jejím webu, ale nově i na centrální adrese, kterou má obhospodařovat Česká pošta – za 250 Kč za jednu stránku; celkové náklady pro veřejnou správu se tady předpokládají ve výši asi 30 milionů korun.

Na druhé straně třeba rozšíření povinnosti disponovat s majetkem za cenu v daném místě a čase obvyklou, kromě koupě nemovitostí nově i na sjednávání nájmu, je určitě pozitivní. Rovněž povinnost zaznamenávat výsledek hlasování nejen v zastupitelstvu (což se už díky hlasovacím zařízením ve větších městech běžně děje), ale nově i v radě by mělo zvýšit odpovědnost zastupitelů za zvednutou ruku a za usnesení, které bylo jejich zásluhou přijato. V malých obcích to však může přinést technické problémy se záznamem hlasování o všech usneseních zastupitelstva a rady nebo finanční náklady s nákupem hlasovacího zařízení.

Stojí za to o všech změnách (a zdaleka jsem všechny navrhované nevyjmenoval) podrobně diskutovat, především aby v rámci v zásadě chvályhodné snahy o ztížení korupce a větší transparentnost veřejné správy nedošlo nakonec k problémům ve fungování samosprávy, a to především na úrovni těch nejmenších obcí.

Jiří Němec

Obsah Listů 1/2012
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.