Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2012 > Číslo 2 > Ludmila Kálalová: Ke kritice ze zahraničí

Jan Matys

Prázdnota

(K Listům 3/2012)

Vážená paní Vaněčková, zaujala mě Vaše poznámka o přednášce ekonoma Tomáše Sedláčka ve Vídni, který na rozdíl od většiny našich ekonomů bere v úvahu také duchovní rozměr lidského bytí. Nechápu, proč by měla ekonomika stále růst; v dějinách se střídají období prosperity s obdobími bídy, katastrof a úpadku. V bohatých zemích s uměle vytvořenou spotřebou může mít krize očistný účinek. Pokud růst znamená rychlejší vyčerpání zdrojů a devastaci životního prostředí, jedná se o blahobyt na úkor budoucích generací. Naši liberální ekonomové, kteří chtějí minimalizovat funkci státu a problémy svěřit „neviditelné ruce trhu“, jsou vlastně dědici komunistů. Karel Marx považoval „rozvoj výrobních sil“ za hlavní faktor pokroku a „nadstavbu“ za věc odvozenou. V době Marxově dělníci pracovali, aby získali prostředky k obživě. V době relativního blahobytu se z nakupování novinek (nebo zboží v akci) stává sport či zábava.

Každé společenství je drženo pohromadě sdílenými hodnotami a tradicemi: státy se udržují myšlenkami, na základě kterých vznikly. Na počátku moderních států lze pozorovat státnickou osobnost či hnutí, které dají zemi ideovou náplň. Spojené státy nesou dodnes pečeť zakladatelů – touhu po svobodě. Československá republika dostala do vínku humanistický odkaz T. G. Masaryka. Ten přečkal válečné období a poválečná léta až zhruba do Pražského jara; v roce 1989 zbyl jen odvar, který na udržení společného státu a obnovu skutečné demokracie nestačil. Těžko si představit stát, který by držela pohromadě jen „ruka trhu“, ekonomická výhodnost. Trpíme duchovní prázdnotou. Když jsme se vzdali dědictví první ČSR, mohli bychom se snažit stát se platným členem Evropské unie. To by nám pomohlo prázdnotu překonat a usnadnilo dosud marně vedený „boj s korupcí“.

Ing. Jan Matys, Davle

Obsah Listů 4/2012
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.