Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2012 > Číslo 2 > Petr Kolman: Politici, poslechněte ombudsmana

Petr Kolman

Politici, poslechněte ombudsmana

Jako učitel správního práva i autor pravidelně zpracovávající kapitolu správa na úseku zaměstnanosti do skript brněnské Právnické fakulty mám velice kritický názor na práci načerno. Samozřejmě nejen já, ale i většina odborné veřejnosti. Prací načerno dochází k velkým daňovým únikům, k únikům na pojistném, „zaměstnanec“ po pracovním úrazu nemá nárok na nemocenskou či invalidní důchod, nevzniká mu oprávnění na starobní důchod etc. Stranou ponechávám, zda je daňové zatížení v Česku (a EU vůbec) přiměřené; to je námět pro jiný článek, a navíc spíše pro ekonoma, nicméně varovně zvedám prst: nelze s ním bojovat nelegální prací!

K projektu „Docházka nezaměstnaných – DONEZ“ mám ovšem závažnou výhradu. Má sloužit jako kontrola vybraných uchazečů o zaměstnání Úřadem práce ČR; ti mají povinnost dostavit se na kontaktní místo Czech POINT. Čtenář si možná pomyslí: Co autorovi na věci vadí?! Jen ať se nezaměstnaní pěkně zvednou a zajdou se nahlásit, vždyť mají času a energie habaděj!

Stejně jako veřejný ochránce práv jsem silně přesvědčen, že zařazením uchazeče o zaměstnání do systému DONEZ veřejná správa překračuje své pravomoci. Jinak řečeno, veřejná pravomoc je autoritativně vykonávána mimo zákonné meze, což pokládáme v demokratickém právním státě za nepřípustné. Mám za to, opět stejně jako úřad Pavla Varvařovského, že k naplnění legality požadavku dostavovat se na kontaktní místo je nutné v souladu s dnešním právním stavem splnit řádně podmínku: na kontaktních místech by musela rovněž probíhat činnost související se zprostředkováním zaměstnání. Což se dnes neděje. Nezaměstnaný se jen zapíše a s hledáním práce mu nikdo na CzechPointu nepomáhá. Není ani úplně jasný právní důvod zavedení systému DONEZ. Udává se, že smyslem je předcházet nelegálnímu zaměstnávání, tedy preventivní funkce. Pozor, ta však pravomoci Úřadu práce ČR ex lege nenáleží! Kontrolu nelegálního zaměstnávání ze zákona vykonávají od 1. ledna 2012 orgány inspekce práce, nikoliv úřady práce. Laické veřejnosti splývají, nicméně jde o veřejnoprávní orgány odlišné.

V právním státu orgány veřejné správy jako nositelé veřejné moci musí jednat jen v mezích zákonů a k jejich provedení, to je zásada legality. Projekt DONEZ ji částečně porušuje, byť možná s dobrými úmysly. Že se jedná o pochybení zásadní, o tom svědčí také fakt, že na ně důrazně upozornila i Informace o činnosti podávaná Poslanecké sněmovně veřejným ochráncem práv za první čtvrtletí roku 2012. Neberme poznatky a doporučení ochránce práv na lehkou váhu, a to nejen zde!

Petr Kolman

Obsah Listů 4/2012
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.